Coronavirus - România: 114648 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Ședință la Palatul Victoria! Care sunt cele mai importante proiecte de pe masa Guvernului

Thursday, 16 July 2020, 15:02 Sursă: realitatea.net

 

Proiectele aflate pe masa Guvernului, în ședința de joi, 16 iulie:

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUGANEXE-1.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG-1.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG-2.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG-3.pdf

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-12.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2020-2023

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-13.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-14.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-15.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-21.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-17.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-18.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe", județul Covasna

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-19.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moțoc" Perieni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGANEXA.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA a terenului în suprafaţă de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podișor"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-20.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului județului Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGNFANEXA-2-2.pdf

 

MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoarea alocării financiare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/MEMO-2.pdf

 

NOTE

 1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Stadiul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/NOTA-1.pdf

 1. NOTĂ DE INFORMARE referitoare la anumite măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/NOTA-2.pdf

 

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL