CULTURĂ

Pastila pentru suflet

Pastila pentru suflet - 5 decembrie
PASTILA PENTRU SUFLET - Gândul zilei de 5 decembrie
Rugăciunea zileiRugăciune pentru România„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să ne mântuieşti pe toţi, cu sufletele pline de evlavie, Ţie astfel ne rugăm:Îndură-te, Doamne, de ţara noastră şi neamul nostru şi ajută să-şi găsească în sfârşit, calea cea dreaptă. Coboară Duhul Tău cel Mângâietor să ne curăţească întinăciunea şi să ne întoarcă inimile la blândeţea şi frica de Tine, Doamne. Luminează, Doamne, minţile noastre, care din pricina amărăciunilor şi umilinţelor, nu văd calea cea dreaptă. Încălzeşte, Doamne, inimile noastre care, învrăjbite de diavol, au uitat să-şi iubească aproapele şi să ierte vrăjmaşilor. Slobozeşte, Doamne, neamul nostru din jugul minciunii, urii, pizmei si egoismului.Învaţă-ne, Doamne, să ne rabdam unii pe alţii aşa cum Tu ne rabzi pe noi toţi.Stinge pofta celor care pentru binele lor îşi asupresc semenii.Încălzeşte-le, Doamne, inimile, tămăduieşte-le rănile şi îmbrăţişează-i în neţărmurita Ta dragoste. Odihneşte, Dumnezeule, sufletele celor care şi-au dat bunul cel mai de preţ pentru credinţă şi dreptate. Cu capetele plecate, genunchii îndoiţi şi inimile frânte, ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, Bunule, şi Ţie îţi strigăm: Auzi-ne, Doamne, şi trimite Mila Ta peste neamul nostru românesc. Că numai a ta este puterea şi mărirea şi numai Tu vei întoarce râurile neamului nostru la matca străbună, ca să se laude numele Tău în veac, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!”

ACTUAL

Pastila pentru suflet

Pastila pentru suflet
Pastila pentru suflet - Pilda cactusului
Rugăciunea zileiSfântă Marie, roagă-te pentru noi, păcătoșii!,,O, Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului meu Isus Hristos, cad înaintea ta și mă rog ție, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care și primind-o Maica Împăratului Aceluia Care împărățește cerul și pământul, o du la Împăratul împăraților, Domnul tuturor, la Fiul și Dumnezeul tău, și cere iertare de toate păcatele mele. Vieții mele dă-i îndreptare, și la sfârșitul meu trecere neîngrozită de vrăjmașii cei din văzduh; fii mie povățuitoare, să-mi deschizi Dumnezeiasca intrare a Împărăției și acolo să mă îndulcesc de dulceața raiului și de veselia acelei cetăți înalte, a Ierusalimului de sus celui preafrumos și de frumusețile lumii celei nespuse, de strălucirea luminii Treimii Celei cu trei străluciri, și de dulcele glas al cântărilor îngerești. Acelei măriri și bucurii mă fă moștean și părtaș cu toți Sfinții, că toate le poți ca Maica Împăratului Celui Atotputernic. Și acum, dar mai ales întru acest ceas, mă auzi pe mine cel ce stau înaintea ta, stăpână cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care aduc cântări de rugăciune. Amin!”

ACTUAL