Coronavirus - România: 54009 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

SUBIECTE ROMANA BAC 2016. Exemple de subiecte pentru proba de luni la Bacalaureat

Sunday, 03 July 2016, 13:19 Sursă: REALITATEA.NET

SUBIECTE ROMANA BAC 2016. Dacă e luni, 4 iulie, atunci e proba de Limba și literatura română pentru elevii care au absolvit clasa a XII-a. Dacă doriți să știți ce modele de subiecte oferă EDU.ro sau ce a picat anul trecut, pentru a nu fi luați prin surprindere, atunci citiți articolul de mai jos. În general, rămâneți alături de Realitatea.net pentru a afla totul despre proba de luni.

EDU.ro a dat un ultim comunicat înainte de prima probă scrisă la BACALAUREAT 2016. 

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie (până la ora 16.00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

Vom prezenta în timp real subiectele și baremul. Apoi, fiecare probă în parte până la rezultatele finale. 

Vă oferim un model de subiect:

SUBIECTE ROMANA BAC 2016 Model subiecte Română - profil uman

Subiectul I cere analizarea unei poezii de Maria Bănuș.

Subiectul II presupune scrierea unui text de tip argumentativ despre necesitatea promovării diversității culturale în societatea de azi.

SUBIECTE ROMANA BAC 2016. Ce a picat anul trecut la uman:

Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic

SUBIECTE ROMANA BAC 2016Iată și modele de subiecte la română, profilul real:

Subiectul I presupune analizarea unei poezii scrise de Adrian Maniu. 

Subiectul II presupune scrierea unui text de tip argumentativ despre importanța corectitudinii în asigurarea succesului profesional. 

Subiectul III cere redactarea unui eseu în care trebuie prezentată relația dintre două personaje dintr-un text narativ al lui MIhail Sadoveanu:

SUBIECTE ROMANA BAC 2016. Ce a picat anul trecut la REAL

Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda

Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre importanța sportului

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu

SUBIECTE ROMANA BAC 2016 Calendarul examenului de Bac 2016

30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 - 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15 - 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie - 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C

4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă

12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) pe EDU.RO

12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

SUBIECTE ROMANA BAC 2016: Ce se notează la proba de la limba română

Prin susținerea probei la această disciplină, candidații trebuie să facă dovada competențelor formate atât în ciclul inferior, cât si în ciclul superior al liceului (clasele a IX-a - a XII-a), prin raportare la conținuturile parcurse, în conformitate cu programa de examen:

1. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare. La acest punct se urmărește identificarea si explicarea relațiilor dintre opere literare si contextul cultural în care au apărut acestea; argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare; argumentarea unui punct de vedere privind textele literare si nonliterare studiate sau la prima vedere.

Elevii trebuie să știe ce anume se notează la proba de la limba română

Potrivit Ministerului Educației, prin susținerea probei la această disciplină, candidații trebuie să facă dovada competențelor formate atât în ciclul inferior, cât si în ciclul superior al liceului (clasele a IX-a - a XII-a), prin raportare la conținuturile parcurse, în conformitate cu programa de examen:

1. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare. La acest punct se urmărește identificarea si explicarea relațiilor dintre opere literare si contextul cultural în care au apărut acestea; argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare; argumentarea unui punct de vedere privind textele literare si nonliterare studiate sau la prima vedere.

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Matematică

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Istorie

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Geografie

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Chimie organică

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Chimie anorganică

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Fizică

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Biologie vegetală

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Biologie - Anatomie

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Informatică

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Economie

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Psihologie

Subiecte BACALAUREAT 2016. Model subiecte Logică

SUBIECTE ROMANA BAC 2016: Despre examen

(1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30.

(2) Preşedintele comisiei din centrul de examen desemnează o comisie de control, formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul de pază de la intrarea în centrul de examen.

(3) La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:

- un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund;

- candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;

- candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

- candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

(4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

(5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, desemnată de comisia de examen.

(6) După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.


Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL