PASTILA PENTRU SUFLET - Care este rugăciunea zilei

Pastila pentru suflet
Pastila pentru suflet

Rugăciunea zileiRugăciune la începerea lucrului„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui celui fără de început,Tu ești cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: ieși-vă omul la lucrul și la lucrarea sa până seara. Tu ai zis și prin gura fericitului Pavel Apostolul: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și iarăși Tu ai zis cu preacurata gura Ta: fără de mine nu puteți face nimic. Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul și din toata inima dumnezeieștile Tale cuvinte și cu umilință alerg la bunătatea Ta: ajuta-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvârșesc lucrul ce încep acum: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!”