Guvernul Tudose schimbă legislația în domeniul achizițiilor publice

Wednesday, 20 December 2017, 12:32, Sursă: REALITATEA.NET

Executivul Tudose se întrunește într-o nouă ședință de Guvern, miercuri 20 decembrie, la ora 14.00, în timp ce mii de taximetriști protestează în Piața Victoriei și îi cer premierului o modificare în legea taximetriei.

Adaugă părerea ta

O delegație a protestatarilor din Transporturi s-a întâlnit cu premierul Mihai Tudose înainte de începerea ședinței de Guvern, transmite Realitatea TV.

Pe ordinea de zi a Executivului se află o Ordonanță de urgență cu modificări în domeniul achiziţiilor publice, însă nu se regăsește problema apărută în sectorul IT după ce "revoluția fiscală" a șters facilitățile pentru programatori. Premierul a promis că prioblema va fi rezolvată până la sfârșitul anului.

Ce proiecte de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 decembrie 2017

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles

2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art.30 alin. (2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iunie 2011

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art.177, alin.(3^6) şi (3^7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţa alimentară - ROVETEMERG" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2018-2020

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanţa, Ilfov, Galaţi, Covasna, Tulcea, Mureş, Iaşi, Braşov, Brăila şi municipiul Bucureşti

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi termenele de clasificare aferente

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ''C.NI''-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.4 ''Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş'' la Hotărârea Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Jegălia, judeţul Călăraşi

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Implementarea Recomandării Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea pe piaţa forţei de muncă a şomerilor de lungă durată (2016/C67/01) prin asigurarea unui cadru legislativ şi de coordonare interinstituţională

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante, din care unul de şef birou şi un post de consilier din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

3. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi din cadrul unor unităţi/instituţii subordonate acestuia

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui Acord de Cooperare între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Culturii din Ucraina privind renovarea şi amenajarea Casei Memoriale ''Aron Pumnul'' din Cernăuţi, Ucraina

V. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE privind monitorizarea implementării Memorandumului privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public – acţiune prevăzută în Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 şi angajament în Planul Naţional de Acţiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP 2016-2018)

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr. 75/1994 (Bp. 428/2017)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale provenit dintr-o propunere legislativă (Plx. 363/2017)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 18¹ din Legea nr. 69 din aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare (Bp.505/2017)

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea poziției nr. 38 a anexei nr. 2 la Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 284/2016, Plx. 83/2017)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 445/2017)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Bp. 390/2017)