Coronavirus - România: 700898 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiectele la Română, în cadrul Bacalaureatului 2016

Monday, 22 August 2016, 09:22 Sursă: REALITATEA.NET

Baremul de corectare la Română BAC sesiunea de toamnă 2016 poate fi consultat pe EDU.ro

Subiectele la Română BAC sesiunea de toamnă 2016 - profil real:

(w728)

(w728)

Subiectele la Română BAC sesiunea de toamnă 2016 - profil uman:

(w728)

(w728)

Sursa foto: alba24.ro

UPDATE.Subiecte Română Real BAC 2016 - La examenul scris la Limba Română, absolvenţii de liceu au avut de analizat tema unei poezii scrisă de Mihai Emineascu, Lucian Blaga sau Nichita Stănescu.

UPDATE. Examenul scris la Română - BAC 2016 sesiunea august s-a încheiat. Vom reveni în scurt timp cu subiectele la Română BACALAUREAT 2016.

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2016 sesiunea de toamnă are loc astăzi, 22 august. Examenul a început la ora 09.00 şi va dura 3 ore. Subiectele şi baremul de corectare la Română, BAC 2016 sesiunea toamnă, vor şi afişate pe EDU.RO şi pe realitatea.net în jurul orei 15.00.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea; 
obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Bacalaureat 2016. Ce reguli trebuie să respecte elevii la BAC 2016 sesiunea august-septembrie

Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

„Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Educaţiei.

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Afișarea primelor rezultate (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 — 20:00) au loc în data de 29 august, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 1 septembrie.

Sesiunea de toamnă (august-septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2016 a început marți, 16 august, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), respectiv de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Cele două probe se vor desfășura în intervalul 16-17 august. Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) va avea loc între 17 și 19 august, urmând ca ultima probă orală — evaluarea competențelor digitale (proba D) — să se deruleze în zilele de 18 și 19 august.

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Pentru susținerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 42.261 de absolvenți de liceu. Dintre aceștia, 27.848 de candidați provin din promoția curentă, iar 14.413 candidați provin din seriile anterioare. În funcție de forma de învățământ absolvită, cei 42.261 de elevi înscriși (toate promoțiile) sunt distribuiți astfel: 39.815 — zi, 1.027 — seral și 1.419 — frecvență redusă. Precizăm că în prima sesiune au fost declarați respinși 41.037 de candidați (toate promoțiile).

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare și nonliterare, funcționale și nonfuncționale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. Candidatul care refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se consideră că nu a susținut proba.

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română.  Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

a) susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

b) susținerea tuturor probele scrise și nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) obținerea mediei 6 cel puțin, la probele scrise.

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română.  Probele scris la BACALAUREAT 2016 sesiunea de toamnă

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română.  Examinările scrise din a doua sesiune încep luni, 22 august, cu proba la Limba și literatura română — proba E)a), și continuă marți 23 august cu proba E)b) — Limba și literatura maternă, respectiv miercuri, 24 august, cu proba E)c) — proba obligatorie a profilului. Testele scrise se încheie vineri, 26 august, cu proba la alegere a profilului și specializării — proba E)d). 

SUBIECTE ROMÂNĂ. SUBIECTELE la BAC 2016 vor fi publicate AICI

REZULTATELE la BAC 2016 vor fi publicate AICI

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Notele după contestaţii la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2016 pot fi consultate pe BACALAUREAT.EDU.RO

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Vezi şi SUBIECTELE care au picat la BAC 2016 sesiunea iunie-iulie: 

 
BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Si la bacalaureatul 2016, inregistrarile audio-video din salile de examen vor fi verificate, prin sondaj, de catre comisiile de BAC, dupa incheierea fiecarui examen scris. In cazul in care la aceasta verificare prin sondaj se constata nereguli, atunci comisia trebuie sa verifice inregistrarile din toate salile de examen din acel centru. Elevii prinsi ca au incercat sa copieze sau ca au copiat sunt eliminati din examen.

Fiecare lucrare este notata de cate doi profesori. La corectare, daca diferenta dintre notele date de cei doi evaluatori este mai mica de 0,50 puncte, nota finala este media aritmetica cu doua zecimale a celor 2 note, fara rotunjire.

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Daca diferenta dintre note este mai mare de 0,50 puncte, presedintele comisiei repartizeaza lucrarea unui al treilea profesor evaluator, care in prezenta profesorilor evaluatori initiali stabileste nota finala la BAC 2016. 

În sesiunea de vară a Bacalaureatului 2016, rata de promovabilitate după publicarea primelor rezultate la BAC 2016 este de 66,7%, potrivit datelor Ministerului Educaţiei. În 2015, rata de succes la nivel de țară a fost de 66,41% înainte de contestații și de 67,9% după soluționarea contestațiilor.

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Rata de promovare înregistrată de absolvenţii care au susţinut probele în prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2016 este de 66,7% (cu 0,3 mai mare decât rata de promovare din aceeaşi sesiune a anului trecut).

Astfel, au promovat 86.262 (66,7%) de candidaţi dintr-un total de 129.390 de candidaţi prezenţi. În funcţie de anul şcolar în care au absolvit studiile liceale, 81.490 de candidaţi promovaţi provin din promoţia 2015-2016 (74,1%, rată de reuşită din cei prezenţi), iar 4.772 de candidaţi provin din promoţiile anterioare (24,6%, rată de reuşită). S-au înregistrat 56 de medii de 10 (cele mai multe în Capitală - 7 medii).

Din totalul celor 137.338 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 129.390 de candidaţi (109.973 din promoţia 2015-2016 şi alţi 19.417 din promoţiile anterioare). Precizăm că 7.948 de candidaţi au absentat, în timp ce 42.937 de candidaţi au fost declaraţi respinşi (28.383 din promoţia curentă şi alţi 14.554 din promoţiile anterioare). Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 191 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

BAC 2016 sesiunea toamnă. Subiecte Română. Pe judeţe, cel mai ridicat procent de promovare s-a înregistrat în judeţele Cluj (83,32%), Bacău (79,91%), Braşov (78,21%) Sibiu (77,69%) şi Galaţi (77,65%). Rata de promovare în Capitală este de 68,5%. Judeţele în care rata de promovare s-a situat sub 50% sunt Ilfov (34,15%), Teleorman (48,48%) şi Giurgiu (40,06%).

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL