Admitere ASE 2018 - Ultima medie de admitere la ASE pentru fiecare specializare

Wednesday, 04 July 2018, 12:16 Sursă: REALITATEA.NET

Admitere ASE 2018. Toate informaţiile de care ai nevoie pentru admiterea la Academia de Studii Economice Bucureşti - ASE 2018. 

Adaugă părerea ta

Admitere ASE 2018. Când se fac înscrierile la ASE 2018. Pentru învăţământ cu frecvenţă:

11-13 iulie (orele 8.00-16.00)
14 iulie (orele 8.00-14.00)
16 iulie (orele 8.00-16.00)

(w728) Admitere A

Admitere ASE 2018. CE CONȚINE DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA ASE 2018?

 cartea de identitate;

 un dosar plic pe coperta căruia scriu: numele complet, adresa de e-mail şi numărul de telefon;

 diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;

Absolvenţii din iulie 2018 vor prezenta adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat, eliberată de liceu, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister;

 foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;

 eseul motivaţional, conform modelului de pe www.ase.ro; numărul de eseuri motivaționale depuse la dosar este de:

 UN ESEU în limba română, dacă opțiunile sunt pentru programe cu predare în limba română

 DOUĂ ESEURI – în limba română și limba franceză – dacă opțiunea este pentru programul Limbi moderne aplicate

 UN ESEU în limba română și UN ESEU în limbă străină, dacă opțiunile sunt atât pentru programe cu predare în limba română, cât și în limba străină respectivă.

 adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru facultate;

 copia cărţii de identitate;

 copia legalizată/certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere;

 copia legalizată/certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

 două fotografii ¾;

 bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE;

 declaraţia pe propria răspundere pe care candidatul o completează în sala de înscriere şi prin care declară că nu a fost student exmatriculat din ASE şi se angajează că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora.

Actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) redactate în altă limbă decât română, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate.

Admitere ASE 2018. Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru înscriere!

Taxa de înscriere pentru învățământul cu frecvență este de 100 de lei, în care sunt incluse primele două opţiuni. Candidaţii care vor să îşi exprime mai mult de două opţiuni vor plăti câte 40 de lei pentru fiecare opţiune suplimentară.

Admitere ASE 2018. Taxa de înscriere pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă este unică, de 125 lei, indiferent de numărul opţiunilor solicitate de către candidat. La învăţământul la distanţă și cu frecvență redusă sunt numai locuri cu taxă.

Taxa de înscriere poate fi plătită în zilele de înscriere, la oricare dintre casieriile aflate la intrările din clădirile în care se fac înscrierile.