Coronavirus - România: 110217 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

REZULTATE BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.ro. Mediile la BAC la Constanța sunt online

Tuesday, 12 July 2016, 13:04 Sursă: REALITATEA.NET

REZULTATE BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.ro. Elevii din CONSTANTA și din întreaga țară care au susținut examenul de BACALAUREAT află azi, marți, 12 iulie, notele. Rezultatele vor fi afișate la fiecare liceu din CONSTANTA în parte, dar și pe EDU.ro, site-ul Ministerului Educației, și pe Realitatea.net. 

Nu aveți nevoie decât să rămâneți pe site-ul nostru. Instantaneu, după publicarea notelor pe EDU.ro vă trimitem spre locul unde le puteți găsi.

Trebuie să știți că, dacă nu ați promovat BAC-ul sau dacă l-ați promovat, dar credeți că ați fi meritat o notă mai mare, puteți face o contestație. Ar fi cazul să vă grăbiți, o puteți face doar până în seara zilei de 12 iulie, la ora 20.00.

REZULTATE BAC 2016 CONSTANȚA EDU.RO: ultimele noutăți, minut cu minut LIVE

 REZULTATELE AU FOST PUBLICATE. Intră PE EDU.RO pentru a afla nota

Site-ul EDU.ro merge iarăși, toată lumea poate vedea notele acolo. Rata de promovabilitate după publicarea primelor rezultate la BAC 2016 este de aproximativ 67%. În 2015, rata de succes la nivel de țară a fost de 67,9%.  

- Anul trecut, doar 66,41% dintre elevi au luat BAC-ul. Sigur, rezultatul a fost mai bun decât cel din anul precedent, când doar 59% dintre elevi promovaseră examenul  de BACALAUREAT, dar astea nu sunt neapărat motive de mulțumire. 

Urmează, după recorectarea lucrării, rezultatele finale. Vă prezentăm mai jos programul BACALAUREAT 2016.

REZULTATE BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.ro. Calendar Bac 2016

- 12 iulie: Afisarea rezultate BAC 2016, pana la ora 16.00
- 12 iulie: Depunerea contestaţiilor BAC 2016, între orele 16.00 - 20.00
- 13 - 15 iulie: Solutionarea contestatiilor BAC 2016
- 16 iulie: Afisarea rezultatelor finale BAC 2016

Iată rezultatele la BAC 2016, pe judeţe, conform edu.ro:

Edu.ro - Rezultate BACALAUREAT 2016 ALBA

Rezultate BACALAUREAT 2016 ARAD

Rezultate BACALAUREAT 2016 ARGEŞ

Rezultate BACALAUREAT 2016 BACĂU

Rezultate BACALAUREAT 2016 BIHOR

Rezultate BACALAUREAT 2016 BISTRIŢA

Rezultate BACALAUREAT 2016 BOTOŞANI

Rezultate BACALAUREAT 2016 BRAŞOV

Rezultate BACALAUREAT 2016 BRĂILA

Rezultate BACALAUREAT 2016 BUCUREŞTI

Rezultate BACALAUREAT 2016 BUZĂU

Rezultate BACALAUREAT 2016 CARAŞ SEVERIN

Rezultate BACALAUREAT 2016 CĂLARAŞI

Rezultate BACALAUREAT 2016 CLUJ

Rezultate BACALAUREAT 2016 COSTANŢA

Rezultate BACALAUREAT 2016 COVASNA

Rezultate BACALAUREAT 2016 DÂMBOVIŢA

Rezultate BACALAUREAT 2016 DOLJ

Rezultate BACALAUREAT 2016 GALAŢI

Rezultate BACALAUREAT 2016 GIURGIU

Rezultate BACALAUREAT 2016 GORJ

Rezultate BACALAUREAT 2016 HARGHITA

Rezultate BACALAUREAT 2016 HUNEDOARA

Rezultate BACALAUREAT 2016 IALOMIŢA

Rezultate BACALAUREAT 2016 IAŞI

Rezultate BACALAUREAT 2016 ILFOV

Rezultate BACALAUREAT 2016 MARAMUREŞ

Rezultate BACALAUREAT 2016 MEHEDINŢI

Rezultate BACALAUREAT 2016 MUREŞ

Rezultate BACALAUREAT 2016 NEAMŢ

Rezultate BACALAUREAT 2016 OLT

Rezultate BACALAUREAT 2016 PRAHOVA

Rezultate BACALAUREAT 2016 SATU MATE

Edu.ro - Rezultate BACALAUREAT 2016 SĂLAJ

Rezultate BACALAUREAT 2016 SIBIU

Rezultate BACALAUREAT 2016 SUCEAVA

Rezultate BACALAUREAT 2016 TELEORMAN

Rezultate BACALAUREAT 2016 TIMIŞ

Rezultate BACALAUREAT 2016 TULCEA

Rezultate BACALAUREAT 2016 VASLUI

Rezultate BACALAUREAT 2016 VÂLCEA

Rezultate BACALAUREAT 2016 VRANCEA

REZULTATE BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.ro: Contestațiile

(1) Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.

(2) Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

(3) Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

(4) După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila „Bacalaureat 2011 – C.Z.E.”.

(5) În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

(6) Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

(7) În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti,. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.

REZULTATE BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.ro: Reevaluarea lucrărilor

(1) Comisiile judeţene/ a municipiul Bucureşti/ regionale de contestaţii reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

(2) Toate procedurile privind desfăşurarea activităţii în centrele zonale de evaluare sunt respectate şi în cazul comisiei judeţene de contestaţii.

(3) După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

(4) Hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti/regionale de contestaţii se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei şi de preşedinte.

(5) Lucrările scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreună cu o copie de pe procesul-verbal. În cazul organizării centrelor regionale de contestaţii, documentele sunt predate delegaţilor comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti din judeţele arondate centrului respectiv de contestaţii. O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii este predată de comisia din centrul de evaluare, respectiv de comisia de bacalaureat judeţeană delegatului fiecărui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesulverbal se păstrează la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani.

REZULTATE BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.ro: Note după contestații

(1) Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

(2) Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

(3) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1) şi (2), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

(4) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

(5) Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului. 

Rezultate BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.RO. Vezi şi SUBIECTELE care au picat la BAC 2016: 

Rezultate BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.RO: Perle la BAC 2016

“Romanul Riga Crypto si Lapona Enigel este unul tradiţionalist, de factură modernistă”, a scris unul dintre candidaţi, confundând romanul cu poezia lui Ion Barbu, scrie Mediafax.ro.

Tot în categoria "perlelor" poate fi încadrată şi următoarea frază: “Ion este nărăvaş şi iubitor, atingând-o discret pe Ana”. Candidatul face referire la celebrul personaj din romanul Ion al lui Liviu Rebreanu.

Nici Lucian Blaga nu a scăpat de analiza critică a elevilor, care au descifrat sursa de inspiraţie a poetului: “Eu nuti strivesc corala de minuni a lumii este scrisă când poetul era sub influienţa lui Bacchus”. Absolventul a scris corect numele zeului grec, însă nu a excelat la ortografie şi gramatică.

Unii absolvenţi au ales greşit Moromeţii lui Marin Preda, iar descrierea personajului a stârnit amuzamentul profesorilor corectori. “Moromeţii are ca personaj pe Marin Moromete, care are o viziune despre lume în care ţăranul român avea copii, pe care îi bătea, deoarece ei cereau haine şi fugeau cu oile la oraş, mai ales unul dintre fraţi, Nilă.” Un absolvent a avut cu totul altă viziune despre personajul principal: “Moromete era zgârcit, dar nu era beţiv, ci era fumător”.

Rezultate BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.RO: rată de promovare modestă

Potrivit unei statistici a EDU.ro, în 2004 au promovat Bacalaureatul 84,59% dintre candidaţii înscrişi la prima sesiune, în 2005 - 84,68%, în 2006 - 80,48%, în 2007 - 82,08%, în 2008 - 78,30%, în 2009 - 81,47%, în 2010 - 69,30%, în 2011 - 45,73%, în 2012 - 44,41%, în 2013 - 56,44%, în 2014 - 60,65%, iar în 2015 - 67,9%.

În medie, au promovat bacalaureatul în ultimii 12 ani 69,81% dintre candidaţi.

Tot în acest interval 1.097 de elevi au obţinut media 10 la bacalaureat, cei mai mulţi, respectiv 138, în anul 2010, 126 - în 2013, 125 - în 2009, iar cei mai puţini, respectiv 51, în 2008.

În 12 ani în România au susţinut bacalaureatul 2.236.964 de candidaţi şi au lipsit 88.649, în anii 2012 - 2013 înregistrându-se peste 13.000 absenţi, în 2014 - 10.371 absenţi, în 2015 - 9.224 de absenţi, în 2011 - 8.660 absenţi şi în 2010 - 7.531 de absenţi.

Tot în cei 12 ani au fost eliminaţi din examen 3.501 de candidaţi, cei mai mulţi în 2011 - 895.

Rezultate BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.RO: tot mai puțini elevi dau BAC-ul

Tot mai puțini elevi români susțin Bacalaureatul cu fiecare an, arată statisticile oferite de Ministerul Educației. Anul acesta, 137.344 de absolvenţi s-au înscris la BAC. Ei susțin acum testul la Limba și literatura română. Rămâneți alături de Realitatea.net pentru a afla subiectele și baremul.

În continuare, iată statistica sumbră a ultimilor ani. Concret, dacă anul acesta dau BAC-ul în jur de 140.000 de elevi, în 2010, se înscriseseră la examen peste 200.000.

Statistica, pe ani:

2016 - 137.344 absolvenţi înscrişi

2015 - 159.715 absolvenţi prezenţi

2014 - 151.301 absolvenţi prezenţi

2013 - 175.500 absolvenţi prezenţi

2012 - 187.000 absolvenţi prezenţi

2011 - 204.200 absolvenţi prezenţi

Rezultate BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.RO: Cum se evaluează lucrările

Mulți elevi se întreabă cum decurge procesul de evaluare și notare a lucrprilor. Iată ce prevede legea:

(1) Pe măsură ce se încheie susţinerea probelor scrise, toate lucrările scrise se transportă şi se predau, de către preşedinte, însoţit de vicepreşedinte, de secretar sau de un membru al comisiei centrului de examen, pe bază de proces-verbal, preşedintelui şi vicepreşedintelui din centrul zonal de evaluare.

(2) Odată cu lucrările de la prima probă scrisă, se predă la centrul zonal de evaluare şi catalogul electronic, completat cu prezenţa şi, după caz, cu rezultatele obţinute de candidaţi la probele de evaluare a competenţelor, desfăşurate în unitatea de învăţământ. 

(1) Preşedintele şi vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate.

(2) Toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplină, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, sunt amestecate de către preşedintele şi vicepreşedintele comisiei, apoi sunt grupate în pachete şi numerotate de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind câte 100 de lucrări. Pachetele de lucrări se introduc în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare s-a scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului.

(3) Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de preşedinte sau de vicepreşedinte, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de preşedinte. Procesul-verbal conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora.

(4) Înainte de începerea corectării, preşedintele şi vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare au obligaţia de a asigura, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare.

(5) Evaluarea lucrărilor scrise din fiecare pachet se efectuează, pe baza baremului de evaluare şi notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi profesori evaluatori, care lucrează, în mod obligatoriu, în săli separate, stabilite de preşedintele comisiei. În fiecare sală se află cel puţin trei profesori evaluatori. Schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea şi invers se va face în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei, menţionându-se datele de identificare ale evaluatorului: numele şi numerele lucrărilor corectate.

(6) Pe perioada evaluării au voie să intre în săli, în afara evaluatorilor înşişi, doar preşedintele şi vicepreşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, preşedintele şi vicepreşedintele centrului zonal de evaluare, reprezentanţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat, persoane delegate de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti , pentru a controla desfăşurarea bacalaureatului.

(7) Toate borderourile, însoţite de listele cu numerele lucrărilor şi cu distribuţia acestora pe evaluatori se arhivează de către vicepreşedintele comisiei şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei Naţionale de Bacalaureat pentru sondaje şi analize post-examen. 

Rezultate BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.RO: Evaluare separată

(8) Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare și Examinare. La evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

(9) Zilnic, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau, cu proces-verbal asemănător celui de la alin. (3), preşedintelui sau vicepreşedintelui, pentru a fi păstrate în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către preşedinte/vicepreşedinte şi de unul dintre membrii comisiei.

Art.68 - (1) După încheierea, de către ambii profesori, a acţiunii de evaluare, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate preşedintelui comisiei, odată cu lucrările evaluate. După ce preşedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţă de cel mult un punct, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, şi semnează.

(2) În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de 1 punct între notele acordate de cei doi evaluatori, preşedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

Art.69 - (1) După ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate, acestea se deschid, în prezenţa preşedintelui, a vicepreşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, iar notele finale se înregistrează imediat în catalogul electronic.

(2) Catalogul electronic, în formă tipărită, se predă de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între preşedinţi/vicepreşedinţi/ membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevăzută în acest scop, şi de preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen.

Rezultate BACALAUREAT 2016 CONSTANTA EDU.RO: De când se dă BAC-ul în România

În România, încă din perioada interbelică, liceul era conceput ca școală de cultură generală, specializarea urmând să se facă la universitate sau în școli speciale. În România, în anul 1925, s-a introdus Bacalaureatul de către Dr. Constantin Angelescu, în calitatea sa de Ministru al Instrucțiunii Publice. La acel moment liceul era foarte dificil de absolvit, Bacalaureatul fiind cu adevărat un examen de maturitate, potrivit Wikipedia.

Conform Legii nr. 77/1929 pentru modificare câtorva dispozițiuni ale art. 21 din legea învățământului secundar referitoare la examenul de bacalaureat: ”Absolvenții liceelor de Stat sau particulare, (ale confesiunilor, comunităților și ale particularilor) cu sau fără drept de publicitate, care doresc să continuie studiile în învățământul superior, trebuie să depună un examen de bacalaureat. Scopul acestui examen este de a verifica cunoștințele dobândite de elevi la materiile de studii cele mai importante și mai ales de a dovedi influența studiilor făcute asupra formării cugetării lor, deci, cu chipul acesta a selecționa dintre absolvenții liceului pe cei care dovedesc că sunt în stare să urmeze cu folos studiile de specializare universitare. ”


Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL