Coronavirus - România: 182854 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română. Cel mai greu subiect

Sunday, 17 March 2019, 21:38 Sursă: REALITATEA.NET

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română. Elevii de clasa a 12-a și clasa a 11-a încep pe 18 martie simulările examenelor de Bacalaureat 2019. Prima probă aste cea de Limba şi literatura română.

Examenul la Română începe la ora 09:00 și durează trei ore. Subiectele la simulare BAC 2019 vor fi publicate în acest articol imediat după terminarea examenului. Baremul de corectare va fi disponibil în jurul orei 15:00.

Subiecte Română simulare BAC 2019 - profil uman

Subiecte Română simulare BAC 2019 - profil real

Barem Română simulare BAC 2019 - profil uman

Barem Română simulare BAC 2019 - profil real

Subiectele la Română simulare Bacalaureat vor fi publicate și pe subiecte.edu.ro/2019

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, de când s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până la această dată.

Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori, de regulă, din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română. Notele nu se trec în catalog

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

(w500) Simulare B

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Calendar Simulare BAC 2019 // Revoluție în învățământul românesc

simulare, simulare 2019, simulare BAC 2019, simulare bacalaureat 2019, subiecte romana simulare BAC 2019, barem romana simulare BAC 2019, subiecte simulare BAC 2019, simulare BAC 2019 romana, simulare Bacalaureat 2019 romana, simulare BAC 2019 subiecte romana, simulare BAC 2019 barem romana, simulare Bacalaureat 2019 subiecte romana, similare Bacalaureat 2019 barem romana

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu exigențele examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins până la acest moment, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iulie.

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română. Subiecte excluse

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română. Elevii de liceu nu vor avea de pregătit pentru simulare textul dramatic postbelic sau autori ca Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Limba și literatura română – clasa a XII-a. Materia pentru simularea de BAC 2019

“Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional, în vigoare”, se arată în proiectul de ordin care stabilește materia pe care elevii o au de pregătit pentru testare, scrie edupedu.ro.

Simulare BAC 2019 // Subiecte Română și barem de corectare

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală;

textul dramatic postbelic;

limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii;

perioada postbelică;

autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Matematică – clasa a XII-a: Matematică-informatică

“Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional – 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_mate-info”.

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim);

capitolul Aplicaţii ale integralei definite 

simulare, simulare 2019, simulare BAC 2019, simulare bacalaureat 2019, subiecte romana simulare BAC 2019, barem romana simulare BAC 2019, subiecte simulare BAC 2019, simulare BAC 2019 romana, simulare Bacalaureat 2019 romana, simulare BAC 2019 subiecte romana, simulare BAC 2019 barem romana, simulare Bacalaureat 2019 subiecte romana, similare Bacalaureat 2019 barem romana

Matematică – clasa a XII-a: Științele-naturii

“Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional – 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_şt-nat”.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim)

capitolul Aplicaţii ale integralei definite

Matematică – clasa a XII-a: Tehnologic

“Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional – 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ tehnologic”.

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim)

capitolul Aplicaţii ale integralei definite

Matematică – clasa a XII-a: Pedagogic

“Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național – 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ pedagogic”.

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare:

– Sisteme de ecuaţii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar;
– Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;
– Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan

Istorie – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019

“A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.

B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

1. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.

2. Constituţiile din România.

C. STATUL ŞI POLITICA

1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).

2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX)”. 

simulare, simulare 2019, simulare BAC 2019, simulare bacalaureat 2019, subiecte romana simulare BAC 2019, barem romana simulare BAC 2019, subiecte simulare BAC 2019, simulare BAC 2019 romana, simulare Bacalaureat 2019 romana, simulare BAC 2019 subiecte romana, simulare BAC 2019 barem romana, simulare Bacalaureat 2019 subiecte romana, similare Bacalaureat 2019 barem romana

Biologie – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019

“Varianta B1. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ – clasele a IX-a şi a X-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat;

Varianta B2. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ – clasele a XI-a şi a XII-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Pentru simulare este exceptată tema Ecologie umană.”

Chimie – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Informatică – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019
Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Geografie – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019

“A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
1. Spaţiul românesc şi spaţiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:

relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)

clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)

hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră

învelişul biopedogeografic

resursele naturale

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României

harta politică a Europei; România ca stat al Europei

populaţia şi caracteristicile ei geodemografice

sistemul de oraşe al Europei

activităţile economice – caracteristici generale

sisteme de transport

4. Mediu înconjurător şi peisaje

5. Regiuni geografice în Europa şi în România:

caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România

studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii

6. Ţările vecine României

Logică, argumentare și comunicare – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. 

Subiecte şi barem ROMÂNĂ simulare 2018 - Evaluare Naţională. EDU.ro a publicat subiectele şi baremul

Psihologie – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Sociologie – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Economie – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Filosofie – clasa a XII-a: Materia pentru simularea de BAC 2019 

simulare, simulare 2019, simulare BAC 2019, simulare bacalaureat 2019, subiecte romana simulare BAC 2019, barem romana simulare BAC 2019, subiecte simulare BAC 2019, simulare BAC 2019 romana, simulare Bacalaureat 2019 romana, simulare BAC 2019 subiecte romana, simulare BAC 2019 barem romana, simulare Bacalaureat 2019 subiecte romana, similare Bacalaureat 2019 barem romana

Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

Teorii politice moderne și contemporane;

Drepturile omului;

Cunoașterea;

Filosofia.  

Subiecte Română simulare BAC 2019 // Profil real și uman

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română. Calendar Simulare BAC 2019 – clasa a XI-a și clasa a XII-a

18 martie 2019 Limba şi literatura română – probă scrisă

19 martie 2019 Limba şi literatura maternă – probă scrisă

20 martie 2019 Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

21 martie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – probă scrisă - Se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a

29 martie 2019 Afișarea rezultatelor

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română. Materii

SimulareBAC 2019 // Subiecte Română și barem de corectare.  Simulare la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Simulare la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus 

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019 EDU.ro // Notele pe județe

Simulare Bacalaureat 2019 subiecte Română.  Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

simulare, simulare 2019, simulare BAC 2019, simulare bacalaureat 2019, subiecte romana simulare BAC 2019, barem romana simulare BAC 2019, subiecte simulare BAC 2019, simulare BAC 2019 romana, simulare Bacalaureat 2019 romana, simulare BAC 2019 subiecte romana, simulare BAC 2019 barem romana, simulare Bacalaureat 2019 subiecte romana, similare Bacalaureat 2019 barem romana

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL