Coronavirus - România: 471536 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Rezultate Definitivat 2016 după contestaţii. Consultă AICI rezultatele finale la DEFINITIVAT 2016

Thursday, 18 August 2016, 18:45 Sursă: REALITATEA.NET

Rezultate Definitivat 2016 după contestaţii. În urma reevaluării lucrărilor contestate (1.397), 175 de candidaţi au primit note peste 8, astfel că numărul total al candidaţilor din această categorie a crescut la 4.280 (de la 4.105, iniţial). Reamintim că după desfăşurarea probei scrise au fost notate lucrările redactate de 6.196 de candidaţi. Pe tranşe de note, rezultatele finale au următoarea configuraţie: note sub 8: 1.916, note între 8 şi 8,99 - 3.032, note între 9 şi 9,99 - 1.209, note de 10 - 39.

Rezultate Definitivat 2016 după contestaţii. Ponderea notelor între 8 şi 10 atinge procente de peste 75% în judeţele Cluj (79,2%), Iaşi (78,9%), Braşov (77,8%), Dolj (76,5%) şi Galaţi (76,2%). Valori sub 50% apar în judeţele Mehedinţi (48,1%) şi Satu Mare (48%). În Capitală, 76,3% dintre candidaţi au obţinut note peste 8.

Rezultate Definitivat 2016 după contestaţii. Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului, candidaţii care au reuşit să obţină note peste 8 la proba scrisă şi la inspecţia la clasă au dobândit dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Joi, pe 4 august, a avut loc proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ. Subiectele şi baremul de corectare le regăsiţi AICI: edu.ro. Examenul a început la ora 10.00 şi va dura patru ore. 

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, s-a desfășurat joi, 4 august, începând cu ora 10:00, în 42 centre de examen (câte unul în fiecare județ și în municipiul București).

REZULTATE Definitivat 2016. Peste 9000 de candidaţi su susţinut proba scris la DEFINITIVAT 2016

REZULTATE DEFINITIVAT 2016.  Dintre cei 9.737 de candidați înscriși la începutul anului școlar, au fost admiși să participe la proba scrisă 9.005 candidați care au îndeplinit cumulativ cele trei condiții prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul 'Bine' sau 'Foarte bine' pentru anul școlar în curs și minimum media 8 la inspecțiile speciale la clasă desfășurate pe perioada anului școlar. 6.532 de candidați au obținut media 10 (zece) la inspecțiile la clasă în profilul postului.

În funcție de discipline/specializări, cei mai mulți candidați predau învățământ preșcolar în limba română (1.820), învățământ primar în limba română (1.373), educație fizică și kinetoterapie (902) și limba și literatura română (773). La 19 discipline s-a înscris câte un singur candidat.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016.  Candidații vor avea acces în sala de examen cel mai devreme la ora 8:00

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ pentru susținerea probei scrise, candidații vor avea acces în sala de examen cel mai devreme la ora 8:00 și cel mai târziu la ora 8:45, având asupra lor un act de identitate valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016.Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 101 discipline de examen sunt asigurate de Centrul National de Evaluare și Examinare și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, la ora 16:00, pe site-ul subiecte2016.edu.ro. Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel național.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Nota minimă de promovare

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național care încheie formarea inițială.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Primele rezultate vor fi afișate în data de 11 august la centrele de examen și pe EDU.RO. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 11 august, după afișarea rezultatelor, și 12 august. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat în data de 18 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, precum și programele specifice pentru examen sunt disponibile pe EDU.RO

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Organizarea şi desfăşurarea examenului sunt asigurate de către inspectoratele şcolare, la nivelul cărora se constituie, prin decizie a inspectorului şcolar general, comisia de examen judeţeană/a municipiului Bucureşti, denumită în continuare comisie de examen.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Proba scrisă se susţine în centrele de examen care se stabilesc de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în unităţi de învăţământ care permit organizarea, în aceeaşi clădire, a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Pentru evaluarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se constituie, la nivel naţional, centre de evaluare a lucrărilor scrise, respectiv de soluţionare a contestaţiilor, denumite în continuare centre de evaluare, respectiv centre de contestaţii.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Examenul de DEFINITIVAT 2016 constă în:

a) susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă;
b) o probă scrisă.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Examenul de DEFINITIVAT 2016 se susţine în limba română.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru examen aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, valabile pentru sesiunea respectivă.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Examenul se organizează distinct pentru fiecare funcţie didactică de predare, pe discipline sau pe specialităţi, în conformitate cu Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, denumit în continuare Calendar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

REZULTATE DEFINITIVAT 2016. Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL