Coronavirus - România: 119683 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BAC 2016. Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă străină. Subiecte franceză oral

Friday, 24 June 2016, 20:58 Sursă: REALITATEA.NET

Subiecte Franceză oral BAC 2016. În perioada 21-24 iunie, absolvenţii de liceu au susţinut examenul oral la Evaluarea competenţelor digitale. Examenul de bacalaureat 2016 a debutat în 13 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susținută până în 15 iunie. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă a avut loc în perioada 15-17 iunie, iar în perioada 27 iunie — 1 iulie va avea loc de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Competenţe lingvistice într-i limbă străină BAC 2016. MODELE SUBIECTE

Subiecte Franceză oral BAC 2016. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute.

După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe data de 4 iulie, cu Limba și literatura română (proba E)a) și vor continua pe 5 iulie cu proba la Limba și literatura maternă (proba E)b), pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului (proba E)c), iar pe 8 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării (proba E)d).

Afișarea rezultatelor se va face în data de 12 iulie (până în ora 16.00) și, în aceeași zi, vor putea fi depuse contestații (între orele 16:00-20:00), care urmează a fi soluționate în perioada 13 — 15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Calendarul examenului de Bacalaureat 2016

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 - 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15 - 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie - 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C

4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă

12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) pe EDU.RO

12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale pe EDU.RO

SUBIECTELE LA Informatică BACALAUREAT 2016 sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA Informatică BACALAUREAT 2016 sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA Fizică BACALAUREAT 2016 sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA Fizică BACALAUREAT 2016 sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA Economie BACALAUREAT 2016 sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA Economie BACALAUREAT 2016 sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA Geografie BACALAUREAT 2016 sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA Geografie BACALAUREAT 2016 sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA BIOLOGIE BACALAUREAT 2016 sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA BIOLOGIE BACALAUREAT 2016 sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA CHIMIE ORGANICĂ BACALAUREAT 2016 sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA CHIMIE ORGANICĂ BACALAUREAT 2016 sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA CHIMIE ANORGANICĂ BACALAUREAT 2016  sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA CHIMIE ANORGANICĂ BACALAUREAT 2016 sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2016 - profil Mate Info sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2016 - profil Mate Info sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2016 - profil Tehnologic sesiunea specială pot fi consultate AICI

BAREMUL LA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2016 - profil Tehnologic sesiunea specială poate fi consultat AICI

SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2016. Sesiune specială BAC 2016. SUBIECTELE la ISTORIE pot fi consultate AICI

SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2016. Sesiune specială BAC 2016. BAREMUL LA ISTORIE poate fi consultat AICI

SUBIECTELE LA ROMĂNĂ BACALAUREAT 2016 - profil REAL pot fi vizualizate AICI

BAREMUL LA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016 - profil REAL poate fi vizualizat AICI

SUBIECTELE LA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016 - profil UMAN pot fi VIZUALIZATE AICI

BAREMUL LA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016 - profil UMAN poate fi vizualizat AICI

(w500) BAC 2016.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Modele de SUBIECTE BAC 2016

Modele de subiecte BAC 2016 - Limba Română - Real

Modele de subiecte BAC 2016 - Limba Română - Uman

Modele de subiecte BAC 2016 - Matematică

Modele de subiecte BAC 2016 - Istorie

Modele de subiecte BAC 2016 - Anatomie - Biologie

Modele de subiecte BAC 2016 - Chimie

Modele de subiecte BAC 2016 - Economie

Modele de subiecte BAC 2016 - Geografie

Modele de subiecte BAC 2016 - Filosofie

Modele de subiecte BAC 2016 - Fizică

Modele de subiecte BAC 2016 - Informatică

Modele de subiecte BAC 2016 -  Psihologie

Modele de subiecte BAC 2016 - Logică

Modele de subiecte BAC 2016 - Sociologie

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Probele scrise

Probele scrise de la bacalaureat vor fi susţinute în 4 iulie la limba şi literatura română şi în 5 iulie la limba şi literatura maternă. Testarea va continua în 6 iulie cu proba obligatorie a profilului şi în 8 iulie cu proba la alegere a profilului şi specializării.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Când se afişează rezultatele

Rezultatele vor fi afişate în 12 iulie, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 16.00 şi 20.00. Rezultatele finale vor fi afişate în 16 iulie.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. BACALAUREAT 2016. Rezultate simulare BAC 2016

Dacă se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, comisia de bacalaureat din centrul de examen va luat măsurile necesare, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Lucrările scrise ale candidaţilor la bacalaureat pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.

Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de bacalaureat nu vor fi primiţi în examen.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare ce ar putea permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.

Subiecte engleză oral. Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Doar 38% dintre elevi au promovat simulările examenului de BACALAUREAT 2016

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

B. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

C. probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.

D. probă de evaluare a competenţelor digitale.

E.probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:

a) Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

b) Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

c) O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i) matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic - specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;

(ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);

d) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:

(i) fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;

(ii) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).

Subiecte Franceză oral BAC 2016. La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin:

a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

c) afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;

d) afişarea, pe uşa fiecărei săli, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

Subiecte Franceză oral BAC 2016. Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor, după completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL