Coronavirus - România: 55241 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Subiecte BACALAUREAT 2015. Matematică şi istorie: Vezi ce subiecte au primit elevii la BAC

Wednesday, 01 July 2015, 09:42 Sursă: REALITATEA.NET

Subiecte BACALAUREAT 2015. Elevii de clasa a XII-a au intrat în sălile de examen începând cu ora 8:30, urmând ca astăzi să susţină proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie.

Bacalaureat 2015 subiecte matematică M2 - științele naturii

Subiecte Bacalaureat 2015 Istorie: Bareme și rezolvări la istorie la BAC 2015

Bacalaureat 2015 subiecte matematică M1, M2 - mate info, științele naturii, tehnologic

Bacalaureat 2015 subiecte matematică M1 - mate info. Subiectele la matematică, profil real

 Subiecte BACALAUREAT 2015. Vineri, pe 3 iulie, absolvenţii de clasa XII-a vor susţine proba la alegere a profilului şi specializării: Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, Biologie vegetală şi animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie sau Sociologie.

BACALAUREAT 2015 - Subiecte matematică M2 - științele naturii și barem

Subiectele la matematică M2 - științele naturii de la Bacalaureat vor fi prezentate de realitatea.net la scurt timp după ce elevii vor intra în examen. Ministerul Educației va anunța baremele la proba de matematică M2 - științele naturii de la Bacalaureat 2015 în jurul orelor prânzului. Cu ajutorul acestor bareme la matematică, elevii de la științele naturii pot estima ce notă vor lua la această probă de la Bacalaureat 2015.

Barem Biologie Anatomie Bacalaureat 2015. Calculează-ți nota!

Matematica M2 - științele naturii este, de regulă, disciplina Bacalaureatului în care se obțin cele mai mici note, rata de promovabilitate a probei de matematică fiind cea mai scăzute dintre toate probele de BAC.

Subiecte BACALAUREAT 2015. Aproximativ 155.000 de elevi de clasa a XII-a au susținut luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2015 - la limba și Literatura Română. La matematică M1 - real și M2 - științele naturii, numărul celor care susțin examenul va fi ceva mai mic. Și asta pentru că, la română toți candidații dau Bacalaureatul, în timp ce miercuri, 1 iulie 2015, cei de la real și științele naturii dau Bacalaureat la matematică M1 sau M2, în timp ce absolvenții de uman dau proba la istorie.

Dintre cei 155.321 de absolvenţi de clasa a XII-a care s-au înscris pentru susţinerea probei de limba și literatura română, s-au prezentat 149.305, adică 96,13%, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei.

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015

Subiecte BACALAUREAT 2015. Procentul este mai mare decât cel din sesiunea similară a anului trecut, când au participat 94,52% din totalul elevilor înscrişi la proba de Limba şi Literatura Română. În total, au absentat 5.942 de candidaţi, iar 74 au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Elevii care au terminat liceul la profilul Real au primit o caracterizare a unui personaj din operele lui Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu la subiectul III, în timp ce absolvenții profilului Uman au primit, tot la ultimul subiect, un eseu despre relația între două personaje în romanul interbelic.

Subiecte BACALAUREAT 2015. Subiecte Limba și literatura română la BAC 2015

Subiecte Bacalaureat 2015. Real: Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda

Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre importanța sportului

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu

Subiecte Bacalaureat 2015. Uman: Relația între două personaje în romanul interbelic
Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE MATEMATICĂ M1. Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat 2015 dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

- au susţinut probele de evaluare a competenţelor;

- au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Subiecte BACALAUREAT 2015. Rezultatele vor fi afișate în 7 iulie, până la ora 16:00. Contestațiile trebuie să fie depuse în aceeași zi, urmând să fie soluționate între 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale să fie publicate în 10 iulie.

Subiecte BACALAUREAT 2015. La această sesiune a Bac-ului s-au înscris 168.945 de absolvenţi, cu peste 7.000 mai mulţi decât anul trecut. Există numeroși candidați - aproximativ 340.000 - care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în anii trecuți, însă doar 25.000 dintre ei s-au înscris la examen pentru sesiunea iunie-iulie.

Subiecte Bacalaureat 2015. În ceea ce privește probele susținute până acum de elevi, cele de competențe la limba română, informatică și o limbă străină, rezultatele au fost destul de bune.

La examenul oral la limba română, 8.631 de candidaţi (69,33%) au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 31.172 de elevi (21,91%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 12.463 de elevi (8,76%) au primit certificatul de utilizator mediu, arată centralizarea trimisă de Ministerul Educaţiei.

În proba de competenţe digitale, din totalul de 128.873 de candidați, 32.663 (25,36%) au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 38.585 (29,94 %) - certificatul de utilizator avansat, 41.175 (31,95%) - certificatul de utilizator mediu şi 15.721 (12,19%) - certitficatul de utilizator începător.

Subiecte BACALAUREAT 2015. Potrivit centrului Național de Evaluare și Examinare, la examenul de BAC 2015, subiectele la Limba și literatura Română trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de Ministerul Educaţiei;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzator conţinutului programelor de Bac, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea compeţentelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

În timpul desfăşurării probelor scrise, asistenţii nu dau candidaţilor
nicio indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei şi nu au alte preocupări în afară de supraveghere. În cazul în care aceştia încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei
poate decide înlocuirea lor şi, dacă este cazul, poate face şi propunere de începere a procedurii de cercetare disciplinar

Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate
imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială.

În timpul desfăşurării probelor scrise, precum şi pe perioada evaluării probelor scrise, în sălile de examen şi în centrele zonale de evaluare au voie să intre numai:

a) preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul de examen;

b) persoane delegate de către Comisia Naţională de Bacalaureat sau de comisia de
bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea
corectă a examenului.

Art.61 - (1) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub
îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma
3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota
toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva
rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării,
candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării
lucrării şi a numărului de pagini.

(2) La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care
se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de
pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de
examen.

(5) La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise
preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a
lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barate spaţiile nescrise.

(6) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se
consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

BACALAUREAT 2015 - Calendarul examenelor

25 - 29 mai: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

8 - 10 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-12 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15–19 iunie: Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22-26 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie: Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie: 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie: Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00)

7 iulie: Depunerea contestaţiilor (după16:00)

8-9 iulie: Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie: Afişarea rezultatelor finale

Subiecte BACALAUREAT 2015.În ceea ce priveşte desfăşurarea examenului de maturitate, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a transmis că o parte dintre camerele video de la BAC-ul din această vară vor înregistra şi audio.

BACALAUREAT 2015. Elevii de clasa a XII-a susţin miercuri proba obligatorie
„5% dintre camerele video de la BAC-ul de anul acesta va înregistra şi audio. Există recomandarea Ministerului de a implementa şi sisteme audio. Mi se pare relevantă pregătirea elevilor, nu supravegherea”, a spus acesta.

Metodologia de organizare a Bac-ului prevede că se interzice candidaţilor să intre în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Subiecte BACALAUREAT 2015. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL