Referendum 2018 familia tradiţională: Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei?

Wednesday, 03 October 2018, 11:24 Sursă: REALITATEA.NET

Autor: Realitatea.NET

Referendum 2018 familia traditionala: Realitatea.net îţi oferă toate informaţii privind referendumul pentru redefinirea familie.

Referendum 2018 familia traditionala: Referendumul naţional poate fi iniţiat în trei cazuri diferite. Acesta este definit în Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 2, ca fiind forma şi mijlocul de consultare directă şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român, cu privire la revizuirea Constituţiei, demiterea preşedintelui României sau cu privire la probleme de interes naţional.

Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale, potrivit articolului 4 din Legea nr. 3/2000, postată pe site-ul Biroului Electoral Central, referendum2018.bec.ro.

Referendum 2018 familia traditionala: Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente, precizează articolul 5 din legea menţionată.

Organizarea şi desfăşurarea referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei, precum şi rezultatul acestuia sunt obligatorii.

Cetăţenii României sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în ultima duminică a perioadei de 30 de zile prevăzută la art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată, calculată de la data adoptării de către Parlament a proiectului legii constituţionale, Guvernul având obligaţia de a aduce la cunoştinţa publică, de îndată, prin mijloace de comunicare în masă, textul acestuia şi data referendumului naţional.

La articolul 7 din Legea nr. 3/2000, se arată că cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?" Rezultatul referendumului se stabileşte în funcţie de majoritatea voturilor valabil exprimate, astfel: a) Numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum; b) Numărul participanţilor; c) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA"; d) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU"; e) Numărul voturilor nule.

Referendum 2018 familia traditionala:La propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale Permanente, Guvernul stabileşte prin hotărâre programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru referendum, măsurile tehnico-organizatorice, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea organizării şi desfăşurării scrutinului. Modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din listele electorale, modelele ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie, oficiilor electorale, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi Biroului Electoral Central, modelul ştampilei de control, modelul ştampilei cu menţiunea "VOTAT" şi modelul timbrului autocolant sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

La art. 23 se specifică faptul că pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional, în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a datei acestuia, se constituie: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie ale judeţelor, biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti şi oficii electorale ale sectoarelor acestuia, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secţiilor de votare.

Referendum 2018 familia traditionala:La art. 26 se menţionează că în cazul referendumului naţional, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării şi birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului.

Curtea Constituţională prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirmă rezultatele acestuia. Legea de revizuire a Constituţiei intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumului.

Referendum 2018 familia traditionala: La referendumul pentru familie, cetățenii României vor răspunde la întrebarea „Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”.

Alegătorii trebuie să răspundă „da” sau „nu”.

Un referendum de modificare a Constituției României va avea loc pe 6 și 7 octombrie 2018.

Referendumul pentru revizuirea Constituției în forma adoptată de Parlament se va desfășura pe parcursul a două zile, 6 și 7 octombrie 2018. Se va putea vota între orele 7.00 – 21.00.

Referendumul pentru familie 2018 are la bază o inițiativă cetățenească demarată de Coaliția pentru Familie. Aceasta este prima inițiativă cetățenească demarată în România de la căderea comunismului în 1989.

Dragnea votează DA la referendum. Se teme de posibilitatea legalizării căsătoriei om - animal

Înlocuirea sintagmei „între soți” cu „între un bărbat și o femeie”

Inițiativa vizează înlocuirea sintagmei „între soți” din art. 48, alin. (1) al Constituției cu „între un bărbat și o femeie”.

Peste 900 de maghiari boicotează referendumul

Referendum 2018 familia traditionala: Potrivit expunerii de motive din proiectul de lege, acesta „își propune să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de «soți» (...) ar putea să-l aducă în conturarea noțiunii de «familie», a raportului dintre «familie» și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie”.

Referendum 2018 familia traditionala: Cum se face revizuirea Constituţiei

Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.

Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării. În fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative, conform Articolului 150 din Constituţia României. 

Amenințările Bisericii pentru români: Cine nu merge la referendum nu este creștin

Referendum 2018 familia traditionala: Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor. 

Coca Cola, mesaj neașteptat pentru români, înaintea referendumului pentru familie

Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum. Acesta este organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.

Referendum 2018 familia traditionala: Căsătoria în Codul Civil

Căsătoria este deja reglementată în articolul 277 din Codul civil, care interzice alte forme de conviețuire echivalente cu aceasta (căsătoriile și parteneriatele civile între persoane de același sex).

Organizațiile care apără drepturile omului văd în această inițiativă o restrângere a drepturilor minorității LGBT.

E oficial! Referendumul pentru familie se va desfășura în două zile, 6 și 7 octombrie

Referendum 2018 familia traditionala: Decizia Curţii Constituţionale

Referendum 2018 familia traditionala: Curtea Constituțională a avizat propunerea de modificare pe 20 iulie 2016, reținând că ea nu aduce nicio ingerință vreunui drept individual.

Propunerea de revizuire a fost avizată pozitiv și de Camera Deputaților pe 27 martie 2017, însă organizarea referendumului a fost amânată după ce, în septembrie 2017, 38 de senatori PNL și USR au atacat noua formă a Legii referendumului la CCR.

CCR a respins ulterior sesizarea.

Avocatul Poporului, anunț despre OUG privind referendumul pentru familie

Judecătorii CCR au decis pe 7 septembrie cu şapte voturi "pentru" şi două "împotrivă" că legea pentru revizuire în sensul definirii familiei drept căsătoria între un bărbat şi o femeie, adoptată de forul superior al Parlamentului, respectă dispoziţiile constituţionale.

Referendum 2018 familia traditionala: Senatul a adoptat propunerea pe 11 septembrie

Pe 11 septembrie 2018, Senatul, în calitate de for decizional, a adoptat propunerea de revizuire a Constituției cu 107 voturi „pentru”, 13 voturi „împotrivă” și șapte abțineri.

Din totalul de 136 de senatori, 127 au fost prezenţi în plenul de marţea trecută. Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei a fost adoptată de Senat cu 107 "pentru", 13 voturi "împotrivă" şi şapte abţineri.

Tudor Chirilă, revoltat! Cum a ajuns "susţinător" al Referendumului?

Referendum 2018 familia traditionala: Camera Deputaţilor a adoptat, în mai 2017, iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, semnată de trei milioane de cetăţeni. 

Avocatul Poporului, somat să atace la CCR ordonanța privind referendumul pentru familie

Referendum 2018 familia traditionala: Întrebarea referendum 2018

La referendum, cetățenii României vor răspunde la întrebarea „Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”.

Alegătorii trebuie să răspundă „da” sau „nu”.

Forma întrebării este stabilită prin lege, respectiv articolul 7 din Legea nr. 3/2000, actualizată în 2018.

Indiferent de tema referendumului, dacă scopul e modificarea Constituției, întrebarea e una standard.

(w500) referendum

Referendum 2018 familia traditionala: Buletinele de vot

Având în vedere timpul scurt rămas până la votare, actul normativ stabilește folosirea dimensiunilor buletinului de vot şi ale textului acestuia de o manieră identică cu cea utilizată la referendumurile anterioare. Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va prezenta macheta buletinului de vot pentru bun de tipar în cel mult 48 de ore de la data intrării în vigoare a ordonanței.

Imprimarea buletinelor de vot se va face de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, confecționarea ștampilelor cu mențiunea „Votat” va fi realizată de către Regia Autonomă „Monetăria Statului”, iar confecţionarea timbrelor autocolante de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A.. Aceste soluţii legislative au fost utilizate şi cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014. 

„Familistul se va mântui”. Mesajul arhiepiscopului Calinic pentru referendum

Referendum 2018 familia traditionala: Cheltuielile pentru referendum 2018

Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, precum și al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. Suma alocată pentru organizarea referendumului este de 163,712 milioane de lei.

Măsuri extraodinare pentru referendum. Ce trebuie să ştie cei care au buletine expirate, furate

Referendum 2018 familia traditionala: Cum votează diaspora

Referendum 2018 familia traditionala: La referendumul național, pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării se vor organiza secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare (dacă acestea funcţionează în locaţii diferite) şi institutele culturale din străinătate.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe va putea organiza, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menționate.

De ce evită Guvernul să pună direct întrebarea legată de familia formată din bărbat şi femeie

(w500) <p>referen

Referendum 2018 familia traditionala: Şi referendum de interes local

Referendum 2018 familia traditionala: Totodată, se creează cadrul legal prin care referendumul național privind revizuirea Constituției să se poată organiza în același timp cu referendumul cu privire la o problemă de interes local, astfel încât organizarea de către autorităţile administrației publice locale a unui referendum local să nu afecteze buna desfășurare a referendumului național. 

Referendum pentru schimbarea numelui judeţul Olt

Astfel, referendumul pentru schimbarea numelui județului Olt în Olt-Romanați se va desfășura la fel ca și referendumul privind redefinirea familiei. Este vorba de zilele de 6 și 7 octombrie 2018. Decizia a fost luată miercuri, 19 septembrie, în sedinţa Consiliului Județean Olt.

Potrivit hotărârii Consiliului Județean  Olt, cetăţenii din judeţul Olt vor fi chemați să răspundă cu „da” sau „nu” la întrebarea: „Sunteţi de acord cu atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt?”. 

Alexandra Stan: "Vreau ca prietenii mei să fie liberi" #iubireanusevotează

Referendum 2018 familia traditionala: Comisii tehnice

În conformitate cu actele normative aprobate de Guvern, se vor constitui comisii tehnice, la nivel central şi local, din care vor face parte reprezentanţi ai instituţiilor implicate în organizarea referendumului naţional cu rolul de a coordona şi urmări îndeplinirea sarcinilor care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului.

Referendum 2018 familia traditionala: Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă de organizare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei. 

Vladimir Drăghia: "În ziua referendumului, nu votaţi, faceţi dragoste. Sau măcar sex"

(w500) <p>referen

Referendum 2018 familia traditionala: Secţii de votare

Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare. 

Tudor Chirilă, atac devastator: Referendumul e perdeaua de fum a PSD

Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, va organiza instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei.

Referendum 2018 familia traditionala: Prefecţii vor stabili graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.

Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziționa unele noi de către instituțiile prefectului, în limita sumelor repartizate.

Adaugă părerea ta
Alte articole din: SOCIAL