Coronavirus - România: 121235 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Primăria Municipiului București scoate la concurs postul de ,,city manager''

Wednesday, 03 May 2017, 13:34 Sursă: REALITATEA.NET

Conform anunțului publicat pe site-ul PMB, la secțiunea angajări, candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime de minim trei ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; experiență de minim trei ani în funcții de conducere; abilități de comunicare și adaptabilitate la situații neprevăzute, capacitate de analiză și sinteză; capacitate de exprimare în cel puțin o limbă de circulație internațională (cel puțin nivel mediu); aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare.

Criterii pentru ocuparea postului sunt: cetățenia română sau a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, precum și domiciliul în România. De asemenea, sunt necesare: cunoașterea limbii române, scris și vorbit; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale. Nu sunt acceptați candidații care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție.

Proba scrisă se va desfășura pe 25 mai, iar interviul va avea loc ulterior, în termen de cel mult patru zile lucrătoare.

Din bibliografia pentru concurs fac parte Constituția României și 38 de legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, printre care și Legea 215/2001 a administrației publice locale, Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică sau Codul muncii.

Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord, pe 28 februarie, cu înființarea funcției de administrator public la nivelul municipiului București, în cadrul aparatului de specialitate al primarului general, în subordinea directă a edilului.


Citeste totul despre:


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL