Coronavirus - România: 62547 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

CENTENARUL MARII UNIRI. Proiectele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României

Sunday, 22 October 2017, 17:18 Sursă: REALITATEA.NET

Întâlnirea a fost prezidată de președintele CNMR, Alexandru Cumpănașu, alături de vicepreședinții CNMR, personalități marcante din domeniile educație, securitate națională și apărare, diplomație, cercetare, economie, administrație, mediu, smart city, academic, poliție, infrastructură, cultură, energie regenerabilă, drepturile omului, justiție, energie, minier și meteorologie.

La începutul evenimentului au fost oferite certificate de ambasador al culturii și identității naționale marelui maestru Radu Bălănescu pentru implicarea în procesul de modernizare și schimbare a țării prin Marea Lojă Națională a României, și preotului Vasile Antonie Tămaș, pentru curajul și determinarea în apărarea identității naționale în Harghita și Covasna.
 

Planul CNMR de modernizare a României pentru perioada 2018-2020.

Dintre acestea amintim:
Educație și cercetare:
• Creșterea finanțării de bază pentru anul 2018, în aşa fel încât să fie acoperite toate obligațiile derivate din prevederile legale.
• Creșterea succesivă cu 0,13% a bugetului educației în următorii ani pentru a ajunge la 6% din PIB în 2020.
• Creșterea succesivă cu 33% a bugetului cercetării pentru fiecare dintre anii 2018, 2019 și 2020 pentru atingerea nivelului asumat de România de alocare a 1% din PIB din fonduri publice pentru cercetare științifică şi 1% finanțare din fonduri private.
• Flexibilizarea derulării proiectelor de cercetare şi impicit al creșterii ratei de absorbție.
• Creșterea calității procesului educațional prin armonizarea programelor de studii cu cerințele pieței muncii și reînființarea învățământului dual
• Dublarea finanțării pentru sectorul de cercetare și creșterea semnificativă a bugetului educației prin încredințarea tuturor studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice și lucrărilor de cercetare din fonduri publice (atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene) către universități și institute naționale de cercetare-dezvoltare.
• Reintroducerea la nivelul ciclului liceal a materiei cu titlul Istoria Românilor în loc de Istorie.
• Implementarea în sistemul preuniversitar a disciplinei educație juridică.
• Responsabilizare și responsabilitate – conștientizarea obligațiilor profesorilor, elevilor și părinților.
Fonduri europene:
• Creșterea gradului de absorbție al fondurilor structurale de la 5-6% în prezent la 50-55% până la finalul anului 2020 prin simplificarea procedurilor de evaluare, avizare, contractare, implementare și rambursare. Toate acestea vor fi realizate ca urmare a standardizării proceselor descrise.
• Modificarea Ordonanței 40/2015 în vederea stabilirii cadrului legal asigurării cofinanțării pentru partenerii sociali, universități și ONG-uri. În prezent această variază între 0 și 50%, fără bază legală.
• Stabilirea unei linii de finanțare dedicate dezvoltării de comunități inteligente (smart city) care să transforme comunitățile mari în comunități moderne și aproape de cetățean.
Apărare și securitate națională:
• Creșterea numărului de rezerviști voluntari, de la 2000 în prezent la 10.000 până la sfârșitul anului 2020
• Modificarea pachetului de legi privind siguranța națională în sensul adaptării acestora la necesitățile societății de astăzi și clarificării responsabilităților și atribuțiilor.
• Menținerea alocării de 2% din PIB domeniului apărării
• Analiza strategică a apărării să fie asumată la nivel politic și la nivelul CSAT. Constituirea forțelor teritoriale având la bază principiul voluntariatului. Realizarea pregătirii militare a tineretului pe bază de voluntariat.
• Utilizarea oportunităților media pentru contracararea campaniei negative asupra ofițerilor rezerviști.
Administrație publică:
• Realizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Comunităților
• Dezvoltarea României ca hub regional Smart City.
• Clarificarea statutului consilierilor locali și județeni din perspectiva remunerării sau nu a activității acestora.
• Modificarea Legii 215/2001 prin introducerea obligativității administratorilor publici la nivelul UAT-urilor, spre deosebire de caracterul opțional din prezent.
Protecția consumatorului:
• Elaborarea unei strategii naționale cu privire la protecția consumatorului
Infrastructură:
• Actualizarea standardelor de cost în vederea sporirii calității lucrărilor
• Alinierea domeniului legislativ – avize de mediu, exproprieri, etc.
• Anularea ordinului 600/2017
Protecția mediului :
• Conștientizarea schimbărilor climatice in rândul autorităților publice și populației – oprirea defrișărilor montane. Demararea unui program național de reîmpădurire.
În zilele următoare Planul CNMR privind Modernizarea României format din 50 de măsuri va fi făcut public în integralitate, astfel cum a fost aprobat în cadrul Adunării Generale și în concordanță cu obiectivele CNMR.

Prezentarea proiectelor CNMR privind Centenarul.

Principalele proiecte ale CNMR pentru celebrarea Centenarului sunt:

Organizarea a 4 marșuri în județele Harghita și Covasna cu reprezentanți CNMR din întreaga țară în semn de solidarizare cu puținii români rămași în aceste județe. Marșurile vor avea și scop de documentare cu privire la situația demografică, socială și economică a etnicilor români din aceste județe.

Ridicarea Drapelului Istoriei Naționale în București, Harghita și Covasna. Portdrapelul din București va avea cele mai mari dimensiuni din Europa.

Demararea în fiecare centru universitar a unui program de informare și educare a studenților cu privire la modelele și etapele făuririi României Mari, cu accent pe perioada 1848 -1918.
 

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL