Ce decizii a luat Guvernul Dăncilă fără ALDE marți

Tuesday, 17 September 2019, 17:23 Sursă: REALITATEA.NET

Autor: Realitatea.NET

Guvernul PSD, cu câțiva miniștri ademeniți de la ALDE fără voia conducerii fostului aliat de guvernare, a luat mai multe decizii în ședința de azi.

Guvernul Dăncilă a decis alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale, demararea investițiilor în ''Sistemul Informatic Naţional pentru Adopţie SINA'' și și-a actualizat Planul Anual de Lucru al Guvernului 2019.

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul şedinţei din 17 septembrie 2019

I. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie SINA''

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare

4. HOTĂRÂRE privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2019 între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol"

6. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

8. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

9. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş

10. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

11. HOTĂRÂRE pentru modificarea H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părţii române în Comisia interguvernamentală româno-kazahstaneză de colaborare economică

III NOTE
1. NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului 2019, actualizat


Citeste totul despre:


Adaugă părerea ta
Alte articole din: POLITICĂ