Admitere Liceu 2015. Cum se completează fișa de înscriere

Friday, 03 July 2015, 10:44 Sursă: REALITATEA.NET

Ei vor fi apoi repartizați electronic în funcție de media pe care au obținut-o, dar și de opțiunile pe care le-au exprimat în cererea de admitere la liceu.

Înscrierea în clsa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, tot ce contează în proces este media de admitere, care se realizează astfel: media de la Evaluarea Naţională contează în proporţie de 75%, iar media generală din gimnaziu are o pondere de 25%.

Admitere liceu 2015. Criterii de departajare

Criteriile de departajare la admiterea în liceu sunt, în ordine, următoarele:

1) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

2) media generală de absolvire a claselor a V - VIII

3) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;

4) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale

5) nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Dacă la o unitate de învățământ există mai mulți candidați cu medii egale și mai este un singur loc disponibil, atunci toți acești candidați sunt admiși.

Admitere liceu 2015. Licee teoretice și tehnologice

Repartizarea candidaților în liceele teoretice și vocaționale se face în funcție de filiere, profiluri și specializări, în ordinea mediilor finale de admitere.

GREȘELI DE EVITAT LA COMPLETAREA CERERII DE ADMITERE LA LICEU 2015

În cazul liceelor tehnologice, repartizarea candidaților se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile exprimate. Repartizarea pe calificări se face în timpul anilor de liceu.

Admitere liceu 2015. Calendar

3-7 iulie 2015: Completarea opțiunile în fișele de înscriere. Introducerea în baza de date computerizată

4-8 iulie 2015: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator

9 iuile 2015: Termenul limită pentru transmiterea bazei de date la centrele de înscriere

10 iulie 2015: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere

11-12 iulie 2015: Verificarea și corectarea bazelor de date de către COmisia Națională de Admitere și de comisiile de admitere județene sau a municipiului București

14 iulie 2015: Raprtizarea computerizată a abslovenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat

15 iulie 2015: Afișarea în unitățile de învățământ a listelor cu absolvenții repartizați la licee

16-24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidații au fost repartizați.

Alte articole din: ACTUAL
Adaugă părerea ta
Alte articole din: ACTUAL