Rezultate Evaluare edu.ro - Unde sunt tabelele cu toate notele elevilor

 

Rezultate Evaluare edu.ro - Rezultate Evaluare Națională EDU.ro. Notele la examenul de Evaluare Națională vor fi publicate marți pe site-ul Ministerului Educației, evaluare.edu.ro, până în ora 12.00.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. Este oficial. Notele la probele de matematică și limba română, în cadrul examenului de Evaluare Națională, vor fi publicate marți, până în ora 12.00, pe site-ul Ministerului Educației, evaluare.edu.ro, la avizierele școlilor, dar și pe Realitatea.net.

Rămâneți pe site-ul nostru pentru a vedea în timp real Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro, statistici și reacții din întreaga țară.

Rezultate Evaluare edu.ro

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro: Calendarul rămas

După afișarea rezultatelor, pentru elevii nemulțumiți mai există varianta contestațiilor. Apoi, pe 29 iunie, vor fi afișate rezultatele finale. Iată calendarul:

25 iunie 2019 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

 

Edu.ro - Evaluarea Nationala - Pe parcursul zilei, realitatea.net va prezinta subiectele la Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de Evaluare Nationala, dar si alte informatii importante si utile pentru elevii si parintii implicati in acest examen.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

 Edu.ro - Evaluarea Nationala 
Subiecte și bareme la limba română. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Subiecte și bareme la limba română. Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Subiecte și bareme la limba română. Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

Rezultate Evaluare edu.ro

 

Înscrierea elevilor

7 iunie 2019

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 

Limba și literatura română - probă scrisă

20 iunie 

Matematica - probă scrisă

21 iunie

Limba și literatura maternă - probă scrisă

25 iunie 

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

26-28 iunie

Soluționarea contestațiilor

29 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

Edu.ro - Evaluarea Nationala Subiecte română Evaluare Națională 2019 - aflăm împreună ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională de anul acesta.

Sunt două subiecte la Evaluare Națională 2019, primul de 40 de puncte, iar al doilea de 36 de puncte. 14 puncte sunt acordate pentru aspectul general al lucrării, iar 10 puncte sunt din oficiu.

Subiectul I la Evaluare Națională 2019 - la ce să fii atent

Edu.ro - Evaluarea Nationala Elevii care dau Evaluare Națională 2019 vor primi la subiectul I un text (proză, poezie sau teatru) și vor primi, la punctul A, mai multe întrebări pe baza acestui text la prima vedere. Se va testa înțelegerea textului, dar și noțiuni de fonetică, vocabular, ortografie și punctuație.

La punctul B al subiectului I, elevii vor avea de făcut o compunere literară pe baza textului. În unii ani li s-a cerut elevilor să caracterizeze un personaj din text ori să facă rezumatul acestui text.

Subiectul II la Evaluare Națională 2019 - un nou text, dar non-literar

Rezultate Evaluare edu.ro

Cel mai adesea, la subiectul II s-a dat fie un text științific, fie un articol din presa scrisă. La subpunctul A sunt 6 cerințe, fiecare notată cu 4 puncte. Se testează capacitatea de extragere a informațiilor din text și noțiuni de gramatică.

Subiecte română la Evaluare - ce calendar au probele 

La subpunctul B elevii care dau Evaluare Națională 2019 (Capacitate 2019) au o nouă compunere. Elevii trebuie să acorde maximă atenție cerințelor (limita minimă și maximă de cuvinte, persoana la care să relateze etc.).

Subiecte română Evaluare Națională 2019 - 80% din media de admitere

Vom avea din nou admitere computerizată la liceu, 80% din notă fiind dată de media de la Evaluare Națională 2019, iar restul de 20% de mediile din anii V-VIII.

Rezultatele la Evaluare Națională apar pe 25 iunie 2019, iar elevii pot depune apoi contestații, în aceeași zi. Repartizarea la licee se face pe 12 iulie.

Rezultate Evaluare edu.ro

realitatea.net le urează succes tuturor elevilor care dau Evaluare Națională în 2019. Dis de dimineață vom publica subiecte, iar apoi vom publica baremul oficial al EDU.RO.

Edu.ro - Evaluarea Nationala Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2019

Rezultate Evaluare edu.ro

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Cum se calculeaza media de admitere in colegiile militare in 2019

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in colegiile nationale militare pentru anul scolar 2019-2020 se face diferit fata de media din liceele obisnuite.

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

Rezultate Evaluare edu.ro

unde:

MA = media de admitere calculata conform punctului I;
NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;
MFA = media finala de admitere.

Pentru absolventii din promotiile de pana in anul 2009 inclusiv, in media de admitere, media generala obtinuta la Evaluarea Nationala se va inlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv; cu media la teste nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007; cu media la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.

Edu.ro - Evaluarea Nationala Subiectele la Română vor fi publicate și pe EDU.ro.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat - primul document din secțiunea Cadru normativ).

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. 

Evaluare Națională 2019: calendar, subiecte, regulament, rezultate și note

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Rezultate Evaluare edu.ro

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Edu.ro - Evaluarea Nationala Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Calendar Evaluare Națională 2019:

Rezultate Evaluare edu.ro

3 - 7 iunie - Înscrierea elevilor

7 iunie 2019 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie - Limba și literatura română - probă scrisă

20 iunie - Matematica - probă scrisă

21 iunie - Limba și literatura maternă - probă scrisă

25 iunie - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie - Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

26-28 iunie - Soluționarea contestațiilor

29 iunie - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Evaluare Națională 2019. Când se pot înscrie elevii

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Admitere 2019. Calendar de înscriere 

13-14 mai 2019: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă; 

15-17 mai 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

Rezultate Evaluare edu.ro

20 mai 2019: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru; 

24 mai 2019: Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere; 

4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

2 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020; 

15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

Edu.ro - Evaluarea Nationala 9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate 

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Tot ce trebuie să știi despre examen

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Rezultate Evaluare edu.ro

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională.  De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a EN VIII, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Sfaturi pentru elevi: Ce trebuie să facă pentru a lui o notă mare

Este important ca elevii să se concentreze pe cerinţele subiectelor pe care le vor avea în faţă.

Maria Nisipeanu, profesoară de limba română la Şcoala Nr. 10 „Maria Rosetti" din Bucureşti, afirma, anul trecut, pentru Adevărul, că învăţatul citatelor pe dinafară nu mai este valabil de ani buni.

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. „Din fericire, nu mai e nevoie ca elevii să înveţe citate din cărţi ori comentarii întregi, aşa cum se făcea odată. Examenul are doar caracter aplicativ. Tot ce au învăţat teoretic trebuie aplicat pe texte la prima vedere. Acum, accentul se pune pe latura practică a limbii. Limba nu e un panou de onoare la care te uiţi cu respect. E o haină pe care o porţi cu tine zi de zi şi trebuie să o porţi frumos. Copiilor li se cere să-şi exprime opinia, să interpreteze conform noţiunilor însuşite până în prezent, să poată evalua un text minimal", sunt sfaturile profesoarei de limba română.

Rezultate Evaluare edu.ro

Ea îi sfătuieşte pe elevi să se concentreze fiecare pe lucrarea lui şi să nu încerce să copieze, mai ales că pot „fura" informaţii total greşite.

„În ce priveşte lucrarea, totul e important: începând cu felul în care ţii stiloul în mână, cum aşezi în pagină, cum te concentrezi, cum înţelegi enunţul, cât de complet răspunzi. Se punctează întotdeauna şi aspectul lucrării: lizibilitatea, aşezarea în pagină, pentru că ce rămâne pe foaie te reprezintă şi atunci un aspect îngrijit al lucrării vorbeşte despre o persoană ordonată, cu gusturi bune", explică profesoara Maria Nisipeanu.

Edu.ro - Evaluarea Nationala Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională.  Cum „îngrăşarea porcului în ajun" nu dă rezultate mai ales în cazul matematicii, elevii sunt sfătuiţi să renunţe la emoţii şi să verifice prin cel puţin două metode rezultatele la cea de a doua probă a Evaluării Naţionale.

Transcrierea rezultatelor de pe ciornă poate da de asemenea bătăi de cap candidaţilor. Astfel, ei trebuie să fie foarte atenţi când trec pe foaia de examen soluţia problemelor. „Esenţial este ca elevii să uite de emoţii şi să se concentreze pe enunţul subiectelor", explică Rozica Ştefan, profesoară de matematică şi directoare a Şcolii nr. 56 „Jose Marti" din Bucureşti.

„Contează ce au învăţat în cei patru ani de gimnaziu, şi, evident, mai puţin ce au învăţat în ultima săptămână. În mod normal şi logic, primul subiect este cel mai uşor, de 5-6, subiectul pe care ar trebui să-l facă toţi elevii. E drept că, din cauza emoţiilor, mai pot greşi la calcule chiar şi cei mai buni elevi." 
Sfaturi practice

Pentru lucrările scrise, elevii pot folosi doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi doar creion negru.

Edu.ro - Evaluarea NationalaSubiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Pentru proba la Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen, însă nu au voie în sală cu mijloace de calcul. Elevii care doresc să corecteze o greşeală trebuie să taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. Chiar dacă greşesc, elevii nu au cum să pice acest examen.

Orice elev are dreptul să intre la liceu, deoarece învăţământul liceal este obligatoriu, cel puţin în primii doi ani.

Astfel, un elev poate intra la liceu şi cu o notă mai mică de 5, în limita locurilor disponibile.

Rezultate Evaluare edu.ro

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

Subiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională. Fiecare sala este numerotata, iar usa are un tabel cu numele elevilor care vor sustine examenul in sala respectiva, precum si ordinea asezarii loc in banca (va fi cate un elev in banca).

Elevii vor fi instruititi cu privire la modalitatea de desfasurare a examenului de Evaluare Nationala, precum si cu privire la cum vor completa datele personale in coltul din dreapta sus al foii de examen.

Edu.ro - Evaluarea NationalaSubiecte ROMÂNĂ 2019 Evaluare Națională.  Elevilor nu le este permis accesul in sala cu:

Rezultate Evaluare edu.ro

Edu.ro - Evaluarea Nationala

- Manuale

- Notite

- Rezolvari de subiecte

- Calculatoare

- Telefoane

- Alte mijloace electronice care ii pot ajuta la rezolvarea subiectelor sau la comunicare

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. După ce săptămâna trecută elevii de clasa a 8-a au susţinut Evaluarea Naţională 2018, acum ei aşteaptă cu nerăbdare notele. 

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Primele note Evaluare Naţională 2018 la Română şi Matematică Capacitate 2018 se vor afişa marţi, 19 iunie 2018, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Aşadar, elevii care nu vor fi mulţumiţi de rezultatele obţinute au doar câteva ore să depună contestaţii. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 23 iunie. 

Evaluare.edu.ro 2018. Consultă mai jos notele pe materii:

Rezultatele la Matematică Evaluare Naţională 2018 pot fi găsite AICI

Rezultatele la Română Evaluare Naţională 2018 pot fi găsite AICI

Evaluare.edu.ro 2018. Calendarul rezultatelor la Evaluarea Naţională 2018:

  • 19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)
  • 9 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
  • 20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Iată subiectele şi baremul de corectare la Matematică Evaluare Naţională 2018

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Iată subiectele şi baremul de corectare la Română Evaluare Naţională 2018

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Admitere LICEU

Nota la Evaluarea Naţională 2017 reprezintă 80% din media de admitere la liceu, restul de 20% fiind reprezentată de media claselor V-VIII.

Rezultate Evaluare edu.ro

Cele mai bune licee din ţară şi cele mai căutate rămân Colegiul Naţonal "Gheorghe Lazăr", Colegiul Naţional "Sfantul Sava" sau Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", toate din Capitală.

Evaluare.edu.ro 2018. În 2016, 75% dintre elevii care au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2016 au obţinut note peste 5, au declarat oficiali din Ministerul Educaţiei. În Bucureşti, 47 de elevi au obţinut nota zece la examenul de Evaluare Naţională.

În total, 75% din elevii care au susţinut Evaluarea Naţională în 2016 au luat note peste 5, rata fiind în scădere faţă de 2015 când 79,3% dintre elevi au obţinut.

În 2017, 76,9% dintre candidaţi au promovat acest examen, rezultatul fiind cu aproximativ două procente mai mare decât anul precedent, când rata de promovabilitate a fost de 75%.

Dintre aceştia, 467 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu faţă de 2016 (241), iar 32.460 de candidaţi (32,1%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse în intervalul 9 - 9,49.

Evaluare.edu.ro 2018. Rata de participare a fost de 97,1%: peste 140.000 de candidaţi prezenţi dintr-un total de aproximativ 145.000 de înscrişi. Şase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă.

Aproape 1.800 de contestaţii s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti, după afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională, din care majoritatea - 919 - au fost la Limba română, a declarat purtătorul de cuvânt al ISMB, Maria Ştefania Manea.

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a declarat că 1.796 de contestaţii au fost înregistrate la nivelul Capitalei, dintre care mai mult de jumătate (919) au fost la Limba şi Literatura Română.

Sursa citată a adăugat că 831 de contestaţii au fost înregistrate la Matematică, iar 46, la Limba maternă.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Cum se depun contestaţiile la Evaluare Naţională 2018?

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Pentru a depune contestaţie pentru nota la Evaluarea Naţională, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării. Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

Rezultate Evaluare edu.ro

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a au participat la Evaluarea Naţională, sesiunea 2018. Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (99,69%),, în aplicația informatică figurau 150.310 candidați înscriși la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Examenul a început luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, a fost organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Notele vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Probele au început la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Rezultate Evaluare edu.roEvaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a EN VIII, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Cum sunt corectate lucrările?

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la EVALUARE inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. ReEVALUARE se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată, nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Rezultate Evaluare edu.roComisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru EVALUARE națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Evaluare.edu.ro 2018. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Depunerea constestaţiilor: MARE ATENŢIE! Nota poate să fie mai mică după reevaluarea lucrărilor

Începând din 2017, Ministerul Educaţiei a anunţat că notele finale la Evaluarea Națională, după contestaţii, vor putea fi modificate în plus sau în minus fără limită de punctaj.

În sesiunea 2018, atât pentru bacalaureat, cât și pentru evaluarea națională, aceste diferenţe nu mai sunt impuse. Drept pentru care candidații la aceste examene, atunci când solicită reevaluarea lucrării, iau la cunoștință sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus și cu 0,10 puncte și cu 0,50. Umare a reevaluării, nota finală este cea de la contestaţii.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

Evaluare.edu.ro 2018. După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

 

25 iunie 2019 Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie 2019 Soluționarea contestațiilor

29 iunie 2019 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Rezultate Evaluare edu.ro

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2019 - edu.ro. Notele obținute de elevi la CAPACITATE

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro: Cum se corectează lucrările

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro

Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4(patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie
aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces – verbal, semnat de cei amintiți anterior.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro: Cum se soluționează contestațiile

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații 4 numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au
evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare, în conformitate cu prevederile alin.(1) și (2). Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații. Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro

Rezultate Evaluare edu.ro

Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al
acestuia.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București anexe la procedura specifică evaluării naționale privind cererea-tip pentru depunerea contestației și declarația-tip menționată la alin. (1).

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. Așteptarea a luat sfârșit! Iată subiectele la matematică

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro: Subiecte matematică

Site-ul nostru, www.realitatea.net, publică, în continuare, subiectele de la examenul de joia trecută. Iată, așadar, ce subiecte au picat la Matematică.

 

Rezultate Evaluare edu.roEvaluare Națională edu.ro. Ce subiecte au picat la română

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro: Subiecte limba română

Site-ul nostru, www.realitatea.net, publică, în continuare, subiectele de la examenul de marțea trecută:

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. Astfel, la subiectul I, elevii au lucrat pe un text de Horia Lovinescu, "Ultima cursă".

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. La subiectul II, elevii au avut de redactat o narațiune de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură.

Rezultate Evaluare edu.ro

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro: Situația în 2018

Situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de candidaţi prezenți, un număr de 104.972 de candidați a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%. Dintre aceștia, 319 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscrişi.

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste 5 (cinci) 118.969 de candidați (83%), în timp ce 2.089 de candidați au fost notați cu 10 (zece). La proba de Matematică 87.577 de candidați (61,3%) au note peste 5 (cinci), iar 1.903 candidați au obținut nota 10 (zece).

Contestaţiile pot fi depuse în cursul zilei de marți, 19 iunie, în intervalul orar 14:00 - 19:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 23 iunie.

Rezultate Evaluare edu.ro

Rezultatele finale vor fi publicate atât la avizierul unităților de învățământ, cât și online, pe site-ul evaluare.edu.ro.

Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

UPDATE. S-au afişat rezultatele la CONTESTAŢII Evaluare Naţională 2017, pe EDU.ro

Pagina web unde puteţi consulta rezultatele pe judeţe la Evaluare Naţională 2017 este următoarea: evaluare.edu.ro

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Vezi în acest articol mediile după contestaţii la Evaluarea Națională 2017 după județ, școală, nume și prenume! Realitatea.net vă ține la curent, LIVE, în ziua cu cele mai mari emoții. Aflați de aici rezultatele și tot ce vreți să știți despre examenul de Evaluare Națională şi despre Admiterea la liceu 2017.

Adresa web unde vom fi publicate rezultate ale examenului de Evaluare Națională este evaluare.edu.ro. Cel mai probabil, rezultatele după contestaţii la Evaluare Naţională 2017 apar în jurul orei 16:00.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Peste 14.000 de contestaţii

Peste 14.000 de contestaţii s-au înregistrat la nivel naţional la Evaluarea Naţională, cele mai multe fiind la proba de limba şi literatura română, peste 7.200, a declarat, pentru Mediafax, Ariana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Citește și...

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. În total, la nivel naţional s-au înregistrat 14.028 contestaţii la examenul de Evaluare Naţională, dintre care 7.286 la limba şi literatura română, 6.286 la matematică şi 456 la limba maternă.

Procentual, asta înseamnă 5,16% de contestaţii din numărul lucrărilor scrise la limba şi literatura română, 4,46% la matematică şi 5,39% la limba maternă.

Ministerul Educaţiei a publicat, luni, rezultatele la Evaluarea Naţională, înainte de contestaţii, de unde a reieşit că 76,9% dintre candidaţi au promovat acest examen, rezultatul fiind cu aproximativ două procente mai mare decât anul precedent, când rata de promovabilitate a fost de 75%.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Dintre aceştia, 467 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu faţă de 2016 (241), iar 32.460 de candidaţi (32,1%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse în intervalul 9 - 9,49.

Rata de participare a fost de 97,1%: peste 140.000 de candidaţi prezenţi dintr-un total de aproximativ 145.000 de înscrişi. Şase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Aproape 1.800 de contestaţii s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti, după afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională, din care majoritatea - 919 - au fost la Limba română, a declarat purtătorul de cuvânt al ISMB, Maria Ştefania Manea.

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a declarat că 1.796 de contestaţii au fost înregistrate la nivelul Capitalei, dintre care mai mult de jumătate (919) au fost la Limba şi Literatura Română.

Sursa citată a adăugat că 831 de contestaţii au fost înregistrate la Matematică, iar 46, la Limba maternă.

Rezultate Evaluare edu.ro

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 pe judeţe

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Bucureşti

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Alba

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Arad

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Arges

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Bacau

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Bihor

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Bistrita Nasaud

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Botosani

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Braila

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Brasov

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Buzau

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Calarasi

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Caras Severin

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Cluj

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Constanta

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Covasna

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Dambovita

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Dolj

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Galati

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Giurgiu

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Gorj

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Harghita

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Hunedoara

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Ialomita

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Iasi

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Ilfov

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Maramures

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Mehedinti

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Mures

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Neamt

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Olt

Rezultate Evaluare edu.ro

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Prahova

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Salaj

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Satu Mare

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Sibiu

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Suceava

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Teleorman

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Timis

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Tulcea

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Valcea

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Vaslui

Note contestaţii Evaluare Naţională 2017 Vrancea

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 30 iunie.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Capacitatea 2017 a fost susţinută de peste 140.000 de elevi

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Peste 140.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au susţinut, în perioada 19-22 iunie, Evaluarea Naţională la limba română, matematică şi limba maternă.

Potrivit Ministerul Educaţiei, peste 100.000 de candidaţi care au susţinut evaluarea naţională au obţinut note peste 5, rată de promovabilitate fiind astfel de 76,9%, cu aproximativ două procente mai mult decât anul trecut.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Dintre aceştia, 467 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu faţă de 2016 (241), iar 32.460 de candidaţi (32,1%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse în intervalul 9 - 9,49.

Ministerul Educaţiei a anunţat modificări la metoda de calcul pentru admiterea la liceu. Din anul acesta, ponderea mediilor din clasele gimnaziale scade la 20%, faţă de 25 % cât a fost până acum, restul de 80% fiind reprezentat de media de la Evaluarea Naţională.

 

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat luni rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2017. Situaţia statistică generală relevă că 108.252 de candidaţi (76,9%) au obţinut medii peste 5, rezultate superioare cu aproximativ două procente celor de anul trecut (75%). Dintre aceștia, 467 de candidați au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu față de 2016 (241). 32.460 de candidați (23,1%%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse în intervalul 9 - 9,49.

Rata de participare a fost de 97,1%: 140.712 candidaţi prezenţi dintr-un total de 144.929 înscrişi. Șase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă.

Rezultate Evaluare edu.ro

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. La proba de Limba şi literatură română, 121.227 de candidaţi au primit note peste 5 (85,9%, rată superioară cu peste 3% celei din anul trecut). Dintre aceștia, 1.719 candidaţi au fost notați cu 10. La Matematică, 92.799 de candidaţi au avut note peste 5 (65,9%), dintre care 4.350 de candidați au primit nota 10.

Distribuţia pe judeţe a mediilor peste 5 în partea superioară (85%+) arată astfel: Brăila (92,4%), Cluj (90%), Municipiul Bucureşti (89,3%), Prahova (87,6%) şi Galaţi (85,5%). Rate scăzute de medii peste 5 se înregistrează în judeţele Giurgiu (61,2%), Teleorman (63,5%), Mehedinţi (68%) şi Caraş Severin (69,6%).

Până acum, există o regulă absurdă potrivit căreia notele la Evaluare Națională erau modificate după contestații doar dacă diferența dintre nota veche și nota după contestație era mai mare de 0,5 puncte, în plus sau în minus. Acum, orice modificare a notei e permisă. Astfel, dacă un elev a luat nota 6,50, iar după contestația s-a observat că lucrarea sa a fost de 6,70, atunci nota finală a elevului la respectiva probă de la Evaluare Națională 2017 va fi 6,70. Notele pot fi însă ajustate și în minus. Astfel, dacă elevul a primit inițial nota 6,50, iar după contestație s-a dovedit că a avut o lucrare de 6,20 sau 5,50, de exemplu, nota va fi modificată în minus.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Regula privind aceste rezultate la Evaluare Națională 2017 a fost modificată tocmai pentru că o diferență cuprinsă între 1 și 49 de sutimi la o materie dintre cele de la Evaluare poate face diferența între un elev care prinde un liceu bun și altul care ratează admiterea la o astfel de unitate de învățământ.

În 2016, după publicarea primelor rezultate la Evaluare Națională au fost depuse 21.277 de contestaţii, număr ce reprezintă 6,92% din totalul lucrărilor susţinute (306.638). Dintre acestea, 11.935 de contestaţii au vizat lucrări la Limba şi literatura română, 392 la Limba şi literatura maternă şi 8.900 la Matematică. Așadar, oarecum surprinzător, au fost mai multe contestații la română decât la matematică.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Bucureștiul este orașul cu cele mai multe medii de 10 - 106 medii.

Desigur, e normal ca acolo unde numărul de elevi este mai mare să fie și mai multe medii de 10.

Totuși, există și situații atipice. De exemplu, Teleorman, un județ mic, are mai multe medii de 10 decât Timiș, un județ mult mai mare.

Top 5 al mediilor de 10 este condus de București (106 medii), urmat de Iași (37 de astfel de medii), Maramureș și Buzău (cu câte 24) și Vrancea (21).

În 6 județe nu a fost nici măcar o medie de 10 după publicarea de rezultate Evaluare Națională 2017: Sibiu, Suceava, Harghita, Covasna, Mehedinți și Caraș Severin.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Rezultate Evaluare Naţională 2017: Medii de 10 pe judeţe

Botoșani: 8
Neamț: 7
Suceava: 0
Iași: 37
Bacău: 16
Vaslui: 8
Vrancea: 21
Galați: 2
Buzău: 24
Brăila: 11
Tulcea: 2
Constanța: 9
Ialomița: 6
Călărași: 2
București: 106
Ilfov: 11
Giurgiu: 5
Teleorman: 8
Timiș: 2
Sibiu: 0
Prahova: 9
Dâmbovița: 11
Argeș: 15
Olt: 9
Vâlcea: 10
Gorj: 9
Dolj: 11
Mehedinți: 0
Caraș Severin: 0
Hunedoara: 7
Brașov: 16
Covasna: 0
Harghita: 0
Mureș: 13
Alba: 4
Cluj: 21
Bistrița Năsăud: 6
Maramureș: 24
Sălaj: 1
Satu Mare: 2
Bihor: 5
Arad: 1

Rezultate Evaluare edu.ro

Subiectele şi baremul de corectare la MATEMATICĂ pot fi consultate AICI

Subiectele şi baremul de corectare la Limba Română pot fi consultate AICI

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Ce s-a dat anul acesta la Română

Rezultate Evaluare edu.ro

Elevii care așteaptă luni rezultate la Evaluare Națională 2017 au avut surpriza să dea peste un text la prima vedere al autoarei Magda Isanos, o poezie destul de grea pentru nivelul clasei a VIII-a. La cel de-al doilea subiect la română de la Evaluare Națională, elevii au avut în față un text jurnalistic preluat din revista de cunoaștere Terra Magazin. Textul făcea referire la modul în care omul înțelege viteza sa și a obiectelor din Univers.

Au fost unele cerințe dificile, mai ales la subiectul I al examenului la română de la Evaluare Națională, dar profesorii spun că cerințele erau accesibile. Diferența dintre subiect și nume predicativ este cea care poate face diferența la rezultatele finale la română de la Evaluare Națională 2017.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Ce a picat la Matematică

La proba de matematică de la Evaluare Națională 2017, elevii au avut 3 subiecte. Primul a avut șase cerințe cu grad de dificultate redus și mediu, la fel ca la subiectul 2. La subiectul 3, cel care face de obicei diferența între elevi, a fost și o cerință din geometric în spațiu, referitoare la un cilindru. Subiectele, în ansamblu, au avut un grad mediu de dificultate, sunt de părere profesorii de profil care i-au pregătit pe elevi pentru Evaluare Națională 2017.

Rezultate Evaluare edu.ro

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Urmează admiterea la liceu

Rezultate Evaluare edu.ro

Absolvenții de clasa a VIII-a află rezultatele la Evaluare Națională 2017, iar media finală va fi media lor de admitere la liceu. Reamintim că, întrucât învățământul de 10 clase este obligatoriu în România, și elevii cu note mai mici de 5 merg la liceu, însă la unități de învățământ slabe, în care concurența este mică sau inexistentă.

Edu.ro Rezultate contestaţii 2017. Cele mai căutate licee din ţară rămân Colegiul Naţonal "Gheorghe Lazăr", Colegiul Naţional "Sfantul Sava" sau Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", toate din Capitală.

La Colegiului Naţional "Gheorghe Lazăr", în 2016, cea mai mică medie de admitere a fost 9,56, iar anul acesta, conducerea liceului va pregăti nouă clase de boboci, dintre care trei de matematică-informatică, trei de ştiinţele naturii, două de ştiinţe umaniste şi una de filologie. Conducerea liceului afirmă că, anual, aproximativ 40% dintre absolvenţi devin studenţi în universităţi din afara ţării. Directorul colegiului susţine că implicarea elevilor în cât mai multe proiecte atrage rezultate deosebite.

Rezultate Evaluare edu.roAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?