Definitivat 2018. Anunţul făcut de Ministerul Educaţiei

 
Definitivat 2018
Definitivat 2018

Definitivat 2018. Profesorii vor susține examenul de definitivat pe 18 iulie. Modele de subiecte și bareme pentru Definitivat 2018.Definitivat 2018. Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ - Definitivat 2018 -, sesiunea 2018, se va desfăşura miercuri, 18 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti). În acest an proba va fi susținută la 98 de discipline de examen.

Definitivat 2018 Dintre cei 9.475 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 8.920 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidați înscriși.

Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/pașaport valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerințe speciale, care au solicitat acest lucru.

Definitivat 2018. În funcție de opțiunile manifestate, s-a înregistrat un număr mare de candidați înscriși pentru învăţământ preşcolar în limba română (2.253), învăţământ primar în limba română (1.534), educaţie fizică şi sport (887), limba şi literatura română (525) și limba și literatura engleză (511).

Definitivat 2018 Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale la solicitarea candidaților, precum şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul National de Evaluare şi Examinare şi vor fi afișate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) și la avizierele centrelor de examen.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul inspectoratelor școlare din județele Alba, Bihor, Brașov, Iași, Prahova și din Municipiul București.

Definitivat 2018 Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate la Definitivat 2018 vor fi afişate în data de 24 iulie a.c. la centrele de examen şi pe site-ul: definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00. Rezultatele finale la Definitivat 2018 se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie 2018.

Definitivat 2018 Cadrele didactice promovate la Definitivat 2018 dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Definitivat 2018. Examenul scris pentru Definitivat 2018 va avea loc pe data de 18 iulie. Puteţi vedea cum vor arată subiectele la Definitivat 2018 AICI

Calendar Definitivat 2018:

18 iulie - Susţinere probei scrise la Definitivat 2018

24 iulie - Afişarea rezultatelor la Definitivat 2018

24-25 iulie - Înregistrarea contestaţiilor la Definitivat 2018

25-27 iulie - Soluţionare contestaţiilor la Definitivat 2018

27 iulie - Afişarea rezultatelor finale la Definitivat 2018

Definitivat 2018 Regulile pentru Definitivat 2018 arată, în mod explicit, faptul că este interzis accesul în sală de examen cu "genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță". Este permis însă dicționarul de limbă latină sau limbă greaca, precum și planul de conturi.

Definitivat 2018. Pe lângă interdicția accesului cu obiecte personale, examenul începe la oră 10 și cine întârzie ratează acest examen, că este nevoie de actul de identitate valabil (sau pașaport), dar și că se scrie cu cerneală sau pix de culoare albastră iar desenele/graficele se execută cu creion negru.

Importantă este și prevederea potrivit căreia "Candidatul care se retrage din proprie inițiativă poate solicita anularea lucrării, pe bază unei declarații, predă lucrarea și foaia cu subiecte și părăsește sală după cel puțin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale. 

Definitivat 2018 În cazuri excepționale, dacă un candidat solicita părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenții supraveghetori până la înapoierea în sală de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor".

Definitivat 2018. Regulamentul examenului de Definitivare 2018

Probă scrisă se desfășoară începând cu oră 10,00, durată de redactare a lucrării fiind de 4 ore. 

Definitivat 2018. Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7-7,30, pe bază buletinului/cărții de identitate și a delegației de serviciu. 

Accesul candidaților în centrul de examen la probă scrisă se face în intervalul 8,00-8,45, pe bază actului de identitate valabil-carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate-ori, în lipsă acestuia, pe bază pașaportului în termen de valabilitate.

REZULTATELE LA DEFINITIVAT 2018 vor fi publiate AICI pe 24 iulie 2019. 

Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sală de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sală de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sală de examen.

Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru.

Definitivat 2018. Candidații pot avea, în sală de examen, dicționare-pentru disciplinele latină sau greaca veche-și planuri de conturi-pentru disciplinele economice.

Asistenții supraveghetori care furnizează soluții ale subiectelor de examen, falsifica lucrări, tolerează acțiuni sau intenții de fraudă ale candidaților sau manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280-282 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau penal, după caz. 

Nerespectarea prevederilor procedurii specifice privind secretizarea și securizarea lucrărilor scrise, referitoare la înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerințele subiectului, precum și la existența oricăror altor semne distinctive pe foile de examen determină anularea lucrărilor scrise. Candidații care doresc să corecteze o greșeală tăie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele, cu o linie oblică. 

Candidații care, în timpul desfășurării probei scrise, sunt surprinși copiind, primind sau transmițând soluții cu privire la subiecte sunt eliminați din examen, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către asistenții supraveghetori sau de către membrii comisiei de examen. Aceeași măsură se aplică și pentru orice altă tentativă de fraudă.

Definitivat 2018. Candidatul care se retrage din proprie inițiativă poate solicita anularea lucrării, pe bază unei declarații, predă lucrarea și foaia cu subiecte și părăsește sală după cel puțin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicita părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenții supraveghetori până la înapoierea în sală de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.

Anul trecut, procentul final de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, după soluţionarea contestaţiilor, este de 66,90% , în creştere cu peste trei procente comparativ cu rezultatele iniţiale, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale.

Astfel, din totalul de 5.235 de candidaţi evaluaţi la proba scrisă, 3.502 candidaţi au reuşit să obţină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 şi au promovat examenul. Din totalul celor 1.200 de candidaţi care au depus contestaţii, 167 au obţinut medii peste 8 în urma soluţionării acestora şi, implicit, statutul de promovat.

Definitivat 2018. În urma soluţionării contestaţiilor, judeţul cu rata de promovare cea mai mare este Bistriţa-Năsăud (77,8%), fiind urmat de Vâlcea (72,9%) şi Mureş (72,6%), în timp ce rata de promovare cea mai scăzută s-a înregistrat în judeţul Giurgiu (50%).

În municipiul Bucureşti procentul este de 71,43%.

În ceea ce priveşte tranşele de medii, situaţia finală este: medii sub 7 - 963 de candidaţi (18,40%), medii între 7 şi 7,99 - 770 de candidaţi (14,70%) şi medii între 8 şi 10 - 3.502 candidaţi (66,90%). Din cei 44 de candidaţi cu note de 10 la proba scrisă, doar 34 au obţinut note de 10 la toate probele examenului.

O persoană poate susţine proba scrisă de cel mult trei ori. Ulterior, prezentarea la examen va fi condiţionată de achitarea unei taxe stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. De asemenea, persoanele care nu au promovat pot participa la o nouă sesiune doar după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an.

Subiecte pe aceeași temăAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?