Coronavirus - România: 121235 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

KLAUS JOHANNIS. Legislaţia prevede incompatibitatea dintre funcţia de primar şi cea de ministru

Friday, 07 February 2014, 16:14 Sursă: Mediafax

KLAUS JOHANNIS. Potrivit articolului 105 din Constituţie, funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator. De asemenea, Constituţia prevede că funcţia de ministru este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial. Alienatul 2 menţionează că alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.

Totodată, Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, menţionează, la articolul 87, incompatibilităţile funcţiei de primar.

Astfel, funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu următoarele funcţii: consilier local, prefect sau subprefect, funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice, președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la o societate comercială, reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăți comerciale de interes național, calitatea de comerciant persoană fizică, calitatea de membru al unui grup de interes economic.

KLAUS JOHANNIS. În plus, funcţia de primar este incompatibilă cu cea de deputat sau senator, dar şi cu funcția de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcție asimilată acestora, precum şi orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale.

Articolul 91 alineatul 3 din Legea 161/2003 precizează că alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție. În situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele două funcții incompatibile în termenul prevăzut la alin. 3, prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile.

În plus, şi legislaţia privind administraţia locală menţionează condiţiile în care are loc încetarea mandatului primarului, respectiv suspendarea din funcţie a acestuia.

Astfel, Legea administraţiei publice locale 215 din 23 aprilie 2001 enumeră, la articolul 72, situaţiile în care mandatul primarului încetează de drept: a) demisie; b) incompatibilitate; c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 77 alin. (2); e) când se constată, după validarea mandatului, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale; f) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privată de libertate; g) punerea sub interdicţie judecătorească; h) pierderea drepturilor electorale; i) când, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege, a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni, care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; j) deces.

KLAUS JOHANNIS. La articolul 77, alineatul 2, se mai precizează că mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv.

Potrivit legii, măsura arestării preventive se comunică de îndată de către Parchet sau de instanţa de judecată, după caz, prefectului, care, prin ordin, constată suspendarea mandatului. Suspendarea durează până la încetarea situaţiei de arest preventiv.

Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, propus, vineri, de PNL, pentru funcţiile de vicepremier şi de ministru de Interne, a declarat că nu este dispus să renunţe foarte uşor la Primărie şi că, dacă legislaţia permite, va păstra funcţia, concomitent cu poziţiile din Guvern, apreciind că se pot găsi soluţii de interimat pentru o perioadă rezonabilă de timp.

Alte articole din: POLITICĂ
Alte articole din: POLITICĂ