Dacă vezi acest obiect în toaletele publice, pleacă imediat. Ce este, de fapt

Dacă vezi acest obiect în toaletele publice, pleacă imediat: ascunde un secret terifiant.