Coronavirus - România: 54009 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BAC 2016 Subiecte SOCIOLOGIE. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei la BAC

Thursday, 07 July 2016, 22:32 Sursă: REALITATEA.NET

BACALAUREAT 2016 subiecte Sociologie. Aşa cum v-am obişnuit în toată această săptămână, pe site-ul nostru, www.realitatea.net, vom publica, în timp real, SUBIECTE şi BAREM pentru probele la alegere în funcţie de profilul liceal absolvit - geografie, chimie, fizică, biologie, informatică, filosofie, logică, psihologie, sociologie şi economie. Undeva în jurul orei 15:00, subiectele şi baremul vor fi publicate şi pe site-ul subiecte.edu.ro.

BACALAUREAT 2016. BAC 2016 subiecte Sociologie. În acest articol, ne vom axa, însă, doar pe SUBIECTE şi BAREM pentru proba la alegere Sociologie. Restul probelor vor fi acoperite pe tot parcursul zilei de site-ul nostru, www.realitatea.net, cu articole dedicate în care vom face UPDATE LIVE ori de câte ori vom avea informaţii noi.

BACALAUREAT 2016. BAC 2016 subiecte Sociologie. Examenul va începe, ca de obicei, la ora 9:00 şi va dura 3 (trei) ore.

BACALAUREAT 2016 SUBIECTE şi BAREM pentru proba la alegere SOCIOLOGIE. Subiectele si baremul pentru examenul de BACALAUREAT 2016 vor fi publicate, în timp real, pe site-ul nostru, www.realitatea.net, urmând ca, în jurul orei 15:00, subiectele şi baremul să fie publicate şi pe site-ul subiecte.edu.ro.

Pentru a vă face o idee de subiect Sociologie, redăm, în continuare, un extras din propunerile Ministerului Educaţiei:

În societătile urbane moderne, familia a pierdut din importanta socializatoare traditională. Mai ales în situatiile în care ambii părinti îsi desfăsoară activitatea în afara menajului, iar copilul interactionează cu părintii doar câteva ore pe zi, functia de socializare a familiei se exercită mai dificil si mai sumar, o parte din elemetele ei fiind preluate de agentii socializatori, îndeosebi de către scoală.

A. Formulati ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizati înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte
C. Explicati, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interactionează conceptele sociologice precizate la punctul B. 10 puncte
D. Construiti un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea primară poate determina delincventă juvenilă. 6 puncte
E. Prezentati un punct de vedere

Destul de dificile, la prima vedere, dar, dacă v-aţi pregătit suficient, astfel de subiecte nu ar trebui să vă dea prea mari bătăi de cap.

În fişierele ataşate la finalul acestui articol veţi găsi restul subiectelor, precum şi baremul de corectare pentru proba de Sociologie.

BAC 2016 Subiecte BIOLOGIE. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BAC 2016 Subiecte CHIMIE. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BAC 2016 Subiecte ECONOMIE. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BAC 2016 Subiecte FILOSOFIE. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BAC 2016 Subiecte FIZICĂ. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BAC 2016 Subiecte GEOGRAFIE. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BAC 2016 Subiecte INFORMATICĂ. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BAC 2016 Subiecte LOGICĂ. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BAC 2016 Subiecte PSIHOLOGIE. Modele de subiecte şi BAREM, propuse de Ministerul Educaţiei pentru BAC

BACALAUREAT 2016. BAC 2016 subiecte şi barem Sociologie. Iată care este Calendarul examenului de Bacalaureat 2016 - PROBA SCRISĂ:

4 iulie2016 - Limba si literatura româna – proba E)a) – proba scrisă
5 iulie 2016 - Limba si literatura materna – proba E)b) – proba scrisă
6 iulie 2016 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
8 iulie 2016 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – proba scrisă
12 iulie 2015 - AFIŞAREA REZULTATELOR pentru examenul de BACALAUREAT 2016 (până la ora 16:00) pe EDU.RO
12 iulie 2015 - Depunere CONTESTAŢII (orele 16:00 – 20:00)
13 -15 iulie 2015 - Rezolvare CONTESTAŢII

REZULTATELE FINALE ale examenului de BACALAUREAT 2016 vor fi AFIŞATE în 16 IULIE.

BACALAUREAT 2016. BAC 2016 Sociologie. În cele ce urmează, puteţi consulta modele şi bareme pentru subiectele de la Sociologie, aşa cum au fost propuse de Ministerul Educaţiei

BACALAUREAT 2016 subiecte şi barem pentru proba la alegere Sociologie. REGULI pentru examenul de BACALAUREAT 2016:

BACALAUREAT 2016. BAC 2016 subiecte Sociologie. Toate sălile de examen vor fi supravegheate video şi audio. Vor fi supravegheate, în acelaşi mod, şi sălile în care se vor descărca şi se vor multiplica SUBIECTELE şi sălile în care se vor prelua, evalua şi depozita lucrările scrise.

BACALAUREAT 2016. BAC 2016 subiecte Sociologie. Potrivit metodologiei de examen, candidaţii NU pot intra în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări şi alte materiale care ar putea fi utilizate pentru REZOLVAREA SUBIECTELOR, şi nici cu telefoane mobile sau căşti audio. Cei care vor încălca această regulă vor fi eliminaţi din examen şi îşi vor pierde dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 (trei) ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.

BACALAUREAT 2016. BAC 2016 subiecte Sociologie. Absolvenţii de liceu promovează EXAMENUL DE BACALAUREAT 2016 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 (şase) la probele scrise.

Lucrările scrise ale candidaţilor la BACALAUREAT pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum si consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de BACALAUREAT dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare dintre acestea şi au obtinut cel puţin media 6 (şase) la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat.

BACALAUREAT 2016 subiecte şi barem SOCIOLOGIE. A doua sesiune a examenului de BACALAUREAT 2016 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate să se desfăşoare în perioada 18 - 22 iulie.

Astfel, în 16-17 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 17-19 august - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 18-19 august - evaluarea competenţelor digitale.

Din 22 august, vor începe probele scrise, prima testare fiind la limba şi literatura română, urmată, în 23 august, de limba şi literatura maternă, 24 august - proba obligatorie a profilului şi 26 august - proba la alegere a profilului şi specializării.

Primele REZULTATE vor fi afişate în 29 august, până la ora 16:00, iar CONTESTAŢIILE vor fi depuse între orele 16:00 şi 20:00. În 30-31 august vor fi rezolvate contestaţiile, iar în 1 septembrie vor fi afişate REZULTATELE FINALE.

În fişierele ataşate acestui articol, puteţi consulta modele SUBIECTE şi BAREM pentru proba la alegere SOCIOLOGIE, aşa cum au fost propuse de Ministerul Educaţiei.

Reamintim că SUBIECTELE şi BAREMUL pentru proba la alegere de vineri Sociologie vor fi afişate în acest articol de îndată ce vor fi făcute publice, urmând ca, după ora 15:00, să fie publicate şi pe site-ul subiecte.edu.ro.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL