Coronavirus - România: 55241 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO. 92,78% dintre candidaţi: note peste 5 - UPDATE

Tuesday, 14 July 2015, 12:15 Sursă: REALITATEA.NET

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO. Află AICI notele la examenul de DEFINITIVAT 2015

92,78% dintre candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015 (rezultate înainte de contestaţii), au obţinut note peste 5, anunță MInisterul Educației. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a centralizat rezultatele înregistrate la examenul naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015. Din totalul de 6.858 de candidaţi prezenţi la proba scrisă, 92,78% au obţinut note peste 5. Cele mai multe note (3.158) s-au înregistrat pe tronsonul 8 - 10 (46,23%). Conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, candidaţii care au obţinut note peste 8 dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO: 55% dintre candidații din București, note peste 8

Pe tranşe de note, situaţia este următoarea: sub 5 - 497 (7,28%), între 5 şi 5,99 - 794 (11,62%), între 6 şi 6,99 - 1.354 (19,82%), între 7 şi 7,99 - 1.028 (15,05%) şi între 8 şi 9,99 - 3.138 (45,94). 20 de candidaţi (0,29%) au obţinut note de 10.
Ponderea notelor între 8 şi 10 atinge procente de peste 50% în judeţele Sibiu (59,4), Harghita (57,3), Cluj (56,9), Iaşi (53,5), Covasna (53,1), Timiş (51,3), Mureş (51,1) şi Sălaj (50,9). Valori sub 30% apar în judeţele Giurgiu şi Caraş-Severin (ambele cu 29,2) şi Mehedinţi (25). În Capitală, 55% dintre candidaţi au obţinut note peste 8. 13 candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentative de fraudă.

Afişarea primelor rezultate a avut loc astăzi, 14 iulie, atât la centrele de examen, cât şi online, pe site-ul dedicat, http://definitivat.edu.ro.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) cere Ministerului Educaţiei să verifice modul în care s-au formulat subiectele de la examenul de definitivat din acest an, dar şi baremul de corectare, după ce mai mulţi profesori au sesizat o neconcordanţă în cazul unui subiect la psihopedagogie, scrie Mediafax.ro.

Reprezentanţii FSLI au arătat că subiectul de psihopedagogie de anul acesta a constat în abordarea unei teme din cele optsprezece prevăzute în programă, însă în cadrul baremului de corectare a apărut o ambiguitate, întrucât candidaţii ar fi trebuit să dezbată şi alte teme.

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO: Când se depun contestațiile

Contestaţiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare judeţene, în intervalul 14-15 iulie, urmând a fi soluţionate între 16 şi 17 iulie. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 18 iulie.

Menţionăm că, începând cu anul 2013, Ministerul Educaţiei a decis ca nota minimă de promovare a examenului naţional de definitivare în învăţământ să crească de la 7 la 8. Cadrele didactice care promovează examenul naţional de definitivare dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Candidaţii la examenul de definitivat au avut la dispozitie patru ore pentru a-si nota cunostintele, avand de rezolvat subiecte ce includ, printre altele, elemente de metodica a predarii si pedagogie, in speranta ca vor obtine o nota cat mai buna, si mai mare de 8, cat e cea minima de promovara a examenului definitivat 2015. Subiectele pot fi consultate pe Edu.ro. 

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO. Dintre cei 10.297 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi să participe la proba scrisă 9.385 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar.

Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar (1.801 candidaţi) şi primar (1.433 de candidaţi).

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO. Examenul de definitivat 2015. În sesiunea 2015, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 127 de discipline. Proba scrisă conţine subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Durata de redactare a lucrării este de 4 ore. În judeţele Argeş, Constanţa, Dâmboviţa şi Suceava, dar şi în municipiul Bucureşti, durata probei scrise se va prelungi cu maximum 2 ore pentru 5 candidaţi cu nevoi speciale.

Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen.

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO Examenul de definitivat 2015. Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 14 iulie. Perioada 14-17 iulie este destinată înregistrării şi soluţionării contestaţiilor. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 18 iulie.

Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor s-au constituit 6 centre de evaluare/contestaţii la nivel naţional, prin arondarea disciplinelor de examen. Astfel, lucrările tuturor candidaţilor care au optat pentru o anumită disciplină de examen sunt evaluate în acelaşi centru.

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO: Calendarul examenului de definitivat 2015:

21 noiembrie - 19 decembrie 2014 -Înregistrarea candidaţilor în aplicaţie şi înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

Până la 5 iunie 2015 - Efectuarea inspecţiilor la clasă

8 - 30 iunie 2015 - Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

9 iulie 2015 - Susţinerea probei scrise

14 iulie 2015 - Afişarea rezultatelor

14 - 15 iulie 2015 - Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

16 - 17 iulie 2015 - Soluţionarea contestaţiilor

18 iulie 2015 - Afişarea rezultatelor finale

- 20 - 31 iulie 2015- Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

Până la 1 septembrie 2015 - Eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO

SUBIECTE DEFINITIVAT 2015. Vezi AICI subiectele la Matematică

SUBIECTE DEFINITIVAT 2015. Vezi AICI subiectele la Istorie

SUBIECTE DEFINITIVAT 2015. Vezi AICI subiectele la Fizică

SUBIECTE DEFINITIVAT 2015. Vezi AICI subiectele la Chimie

SUBIECTE DEFINITIVAT 2015. Vezi AICI subiectele la Informatică

SUBIECTE DEFINITIVAT 2015. Vezi AICI subiectele la Biologie

SUBIECTE DEFINITIVAT 2015. Vezi AICI subiectele la Geografie

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO. Dintre cei 10.297 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi să participe la proba scrisă 9.385 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar.

Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar (1.801 candidaţi) şi primar (1.433 de candidaţi).

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.ROÎn sesiunea 2015, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 127 de discipline. Proba scrisă conţine subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Durata de redactare a lucrării este de 4 ore. În judeţele Argeş, Constanţa, Dâmboviţa şi Suceava, dar şi în municipiul Bucureşti, durata probei scrise se va prelungi cu maximum 2 ore pentru 5 candidaţi cu nevoi speciale.

Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen.

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO: Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015, au fost publicate 4.189 de posturi didactice/ catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.528 în mediul urban și 1.661 în mediul rural). Un număr mare de candidați s-a înscris pentru ocuparea posturilor de educatoare/ profesori pentru învățământ preșcolar (4.702), învățători/ profesori pentru învățământ primar (4.110), limba și literatura română (2.855), educație fizică (2.188) și limba și literatura engleză (1.932).

Cele mai multe locuri vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt pentru posturile didactice de educatoare/ profesori pentru învățământ preșcolar (994), învățători/ profesori pentru învățământ primar (896) și muzică instrumentală (221).

Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar presupune susținerea unei probe practice sau inspecții speciale la clasă și a unei probe scrise. Pentru susținerea probei scrise, candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 și cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore doar în cazul celor 9 candidați cu anumite deficiențe. Aceștia provin din Capitală și din județele Buzău, Caraș-Severin, Cluj și Vrancea.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 149 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe http://subiecte2015.edu.ro. Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre constituite la nivel național.

Primele rezultate se afișează la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2015, în data de 20 iulie.

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO: Contestațiile la proba scrisă se depun la sediile inspectoratelor școlare județene în zilele de 20 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, și 21 iulie, până la ora 15:00.

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2015, în data de 24 iulie.

Repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 27 și 28 iulie.

REZULTATE DEFINITIVAT 2015 EDU.RO> Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.

Candidații care au obținut cel puțin media 5 la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015, au avut posibilitatea să folosească acest rezultat și în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2015.

Toate actele normative care reglementează organizarea și desfășurarea concursului, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL