Bacalaureat 2015. Regulile examenului. Ce trebuie să știe elevii când susțin probele la BAC 2015

Monday, 29 June 2015, 08:45 Sursă: REALITATEA.NET

Bacalaureat 2015. Regulile examenului. Candidaților le este interzis să aducă în sala de examen elefoane, ghiozdane, cărţi şi alte materiale din care se pot inspira, conform metodologiei de organizare a examenului de Bacalaureat 2015.

Adaugă părerea ta

Candidații trebuie să fie așezați în bănci până la ora 8.30, cu o jumătate de oră înaintea startului probelor scrise. Astăzi, elevii de clasa a XII-a susțin primul test scris, cel la Limba și literatura română.

Bacalaureat 2015. Regulile examenului. Probele scrise

Sălile de examen sunt monitorizate video, iar candidații trebuie să se așeze câte unul în bancă, urmând instrucțiunile afișate în lista nominală de pe ușa sălii de clasă.

SUBIECTE BACALAUREAT 2015 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Nu pot fi repartizați mai mult de 15 candidați pe sală. Candidații nu se pot folosi de mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Dacă un candidat încalcă aceste reguli, el va fi exclus din examen, indiferent dacă a folosit sau nu materialele interzise.

Nici supraveghetorii nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau comunicare, dar nici cu reviste, ziare, cărți, etc.

BAC 2015. Calendarul examenului de Bacalaureat a fost modificat. Iată ce s-a schimbat

BACALAUREAT 2015. În ceea ce priveşte desfăşurarea examenului de maturitate, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a transmis că o parte dintre camerele video de la BAC-ul din această vară vor înregistra şi audio.

„5% dintre camerele video de la BAC-ul de anul acesta va înregistra şi audio. Există recomandarea Ministerului de a implementa şi sisteme audio. Mi se pare relevantă pregătirea elevilor, nu supravegherea”, a spus acesta.

Bacalaureat 2015. Regulile examenului. Cum se completează foaia de examen

Fiecare candidat va primi o coală de hârtie tipizată, pe care își va scrie, cu majuscule, numele, prenumele - inclusiv inițiala prenumelui tatălui. Colțul colii tipizate va fi lipit, după ce asistenții supraveghetori din săli au verificat că datele au fost completate corect. Asistenții semnează în interiorul porțiunii care urmează să fie sigilată.

Colţurile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor. Candidaţii vor primi atâtea coli tipizate şi ciorne marcate cu ştampila “Bacalaureat 2014 – C.E.” câte le sunt necesare.

BACALAUREAT 2015 EDU.RO. Azi se dă proba scrisă la limba şi literatură română

Candidații care doresc să predea lucrările înaintea expirării timpului maxim prevăzut în metodologie - 3 ore - pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor.

Niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala după distribuirea subiectelor, decât dacă predă lucrarea scrisă. În cazuri excepționale, elevul poate părăsi sala, doar însoțit de un supraveghetor.

Bacalaureat 2015. Regulile examenului: Doar pastă sau cerneală albastră

entru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

Dacă unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest fapt este consemnat de către asistenţii supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise.

Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat".

Candidații își numerotează foile cu cifre arabe, în partea de jos a paginii și în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini, sub forma 2/5, pentru a doua pagină din totalul de cinci.

Trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit.

BACALAUREAT 2015. Rezultatele vor fi afişate pe 7 iulie

BACALAUREAT 2015. Rezultatele examenelor de Bacalaureat vor fi afişate cu o zi mai târziu decât era programat. Ca atare, elevii de clasa a XII-a vor afla notele pe 7 iulie, zi în care vor fi depuse şi contestaţiile, şi nu pe 6 cum era stabilit iniţial.

BACALAUREAT 2015. Luni încep probele scrise. Când se afişează rezultatele