ADMITERE FACULTĂŢI 2016. Universitatea Bucureşti simplifică procesul de înscriere la admitere

UNIVERSITATEA BUCURESTI
UNIVERSITATEA BUCURESTI

ADMITERE FACULTĂŢI 2016. Universitatea din București a adoptat deja măsurile prevăzute pentru simplificarea birocrației în cadrul procesului de înscriere la admiterea 2016. Astfel, candidații nu mai trebuie să depună copii legalizate ale diplomelor și ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către membrii comisiei de admitere.