Coronavirus - România: 500273 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Academia Română vrea cursuri de folclorism în liceu

Wednesday, 29 July 2015, 11:51 Sursă: REALITATEA.NET

Academia Română reclamă lipsa unui cadru adecvat în programa didactică pentru păstrarea identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român.

"Este cunoscut că acest principiu se aplică în mod curent în mediul preuniversitar occidental, unde se redactează și se utilizează în demersul didactic teme din folclorul regional și local, profesorii au la dispoziție ghiduri de predare a folclorului, toate acestea fiind considerate măsuri pentru sporirea atractivității, interactivității și a accesibilității învățării", se spune în memoriul trimis de Academie.

Academia Română, prin Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română 'A. Philippide' din Iași, semnalează lipsa unui cadru și a unui rol bine definit pentru studierea folclorului în activitatea didactică din România și a trimis, luni, 27 iulie 2015, un memoriu Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Inițiativa academică vine în consens cu Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și cu recentele stipulări oficiale ale Comisiei Europene, care încurajează guvernele statelor membre să se implice în 'salvarea și îmbogățirea patrimoniilor culturale naționale', acestea reprezentând un factor de creștere economică și de coeziune socială.

De asemenea, Legea învățământului nr. 1/ 5.01.2011, aflată în vigoare, menționează, printre principiile care guvernează activitatea de învățare în România, 'principiul asumării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român' (Art. 3, alineat h).

În acest sens, Academia Română, prin Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română 'A. Philippide' propune Ministerului Educației și Cercetării Științifice oferirea de consultanță științifică de specialitate și sprijin în redactarea documentelor de fundamentare pentru soluționarea problemelor privind predarea literaturii populare, sesizate în învățământul românesc.

Demersul academic se sprijină pe competența științifică a unui important număr de cercetători din mediul academic, profesori universitari și profesori din învățământul preuniversitar.


Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL