Coronavirus - România: 20103 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Comisia Iordache a finalizat dezbaterile pe Legile Justiției. Raport adoptat și pe Legea CSM

Tuesday, 12 December 2017, 09:25 Sursă: REALITATEA.NET

La finalul ședinței, raportul pentru legea 317 a fost supus la vot: au fost 13 voturi ”pentru”, iar doi parlamentari PNL nu și-au exprimat votul. Florin Iordache le-a transmis celor din PNL că vor avea raportul în această noapte. Totodată, potrivit unui alt amendament adoptat, doar Inspecţia Judiciară mai poate exercita acţiunea disciplinară împotriva unui magistrat, fiind eliminaţi din această procedură ministrul Justiţiei şi preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

Realitatea.net a redat live-text, cele mai importante modificări din ședința de marți:

UPDATE. Ședința s-a încheiat.  

UPDATE Între timp, alți doi parlamentari PSD, membri ai Comisiei, s-au întors în sală, pentru a asigura cvorumul  pentru votul raportului.

UPDATE Deputații PNL au părăsit sala, dar apoi s-au întors. Florin Iordache a avut o observație: ”Un pas greșit. Nici măcar Opoziție nu știu să facă”. Încă se mai discută dacă este sau nu cvorum în sală.

Update. Stelian Ion (USR) a părăsit sala, dar Florin Iordache l-a atenționat că lucrările sunt pe final și ar trebui să rămână.

În replică, Stelian Ion i-a spus lui Iordache: ”Nu este normal ca dvs sa ne fugariti saptamani la rand, colegii dvs sa plece, si să imi spuneti mie sa va fac cvorum”.

Opoziția critică graba PSD de a introduce miercuri, la vot final:

 Stelian Ion: ”Întelegem ca doriti ca cele doua legi sa intre la vot, dar raportul nu este gata. Noi am vrea sa citim raportul inainte”. Florin Iordache: ”Veți citi raportul în această seară”.

Update Spre finalul dezbaterilor a mai fost adoptat un amendament la articolul 82, prin care Guvernul nu mai este obligat ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii să pună la dispoziția CSM un sediu pentru funcționare. 

ART. 82 ”În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul va asigura un sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii”, prevedea forma inițială.

UPDATE  Au fost adoptate mai multe amendamente la articolul 69, prin care sunt sporite atribuțiile inspectorului șef al Inspecției Judiciare.

ART. 69 (1) Inspectorul-şef îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a) exercită funcţia de conducere şi organizare a activităţii Inspecţiei Judiciare;

Litera a) și d) ale alineatului (1) al articolului 69 se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) desemnează echipa de conducere (inspectorul-șef adjunct, directorii de direcții) în baza unei proceduri în care sunt evaluate proiectele de management specifice fiecărui post, astfel încât să asigure coeziune managerială, competență profesională, comunicare eficientă. Mandatul acestora încetează odată cu mandatul inspectorului-șef.

a1) exercită funcţia de conducere şi organizare a activităţii Inspecţiei Judiciare;

a2) ia măsuri pentru coordonarea activității personalului Inspecției Judiciare, altul decât inspectorii judiciari; ALDE, PSD

UPDATE Lucrările au început: Comisia a votat amendamentul 1, la Articolul 65, prin care Inspecția Judiciară rămâne în subordinea CSM:

 (1) Inspecția Judiciară este structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în municipiul București. (ALDE, PSD)

Totodată, a mai fost adoptat un amendament,  la alineatul 2, prin care inspectorul șef își desemnează adjunctul care trebuie să fie procuror: 

2) Inspecţia Judiciară este condusă de un inspector-şef - judecător, numit prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, ajutat de un inspector-şef adjunct - procuror, desemnat de inspectorul – șef. (ALDE, PSD)

UPDATE Comisia Iordache a decis să renunțe la amendamentul care asigura superimunitatea pentru magistrați. Practic, amendamentul nu mai există: ”Acest amendament nu este susținut nici de USR, nici de ALDE. Propun să fie respins”, a spus Iordache. În galeria articolului se regăsește și amendamentul care a fost tăiat:

Florin Iordache a propus o pauză de 10 minute, iar discuțiile se vor relua după. Cel mai probabil, ar urma să se dea și votul prin care Inspecția Judiciară să rămână în subordinea CSM.

În timpul dezbaterilor, Florin Iordache a mers la reprezentantele CSM și a asociațiilor profesionale, pentru scurte discuții. 

UPDATE Cei din Opoziție cer dezbateri mai ample pe aceste articole care stabilesc statutul Inspecției Judiciare.

Stelian Ion(USR): ”Acest inspector sef are si atributia de a propune regulamentul de concurs, el va face acest regulament de concurs. Mi se pare inacceptabil. Este o propunere de o gravitate foarte mare”

UPDATE 15.46. Comisia Iordache dezbate articolul care stabilește statutul Inspecției Judiciare. Paradoxal, într-un amendament susținut de PSD și ALDE, ar urma ca Inspecția să rămână în subordinea CSM, cum era și până acum. Asta după ce PSD propunea inițial, ca Inspecția Judiciară să fie instituție autonomă.

Iată forma propusă: 

Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Inspecția Judiciară este structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în municipiul București. (ALDE, PSD)

Forma inițială era următoarea:

ART. 65 (1) Se înfiinţează Inspecţia Judiciară ca structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea Inspecţiei Judiciare.

Update 14.26. Florin Iordache are o dispută cu Steluța Cătăniciu, pe un amendament pe care ALDE nu îl mai susține, la articolul 55. 

”De 3 săptămâni stau aici zi și noapte. Dacă nu mai aveti nevoie de colegii din coaliție, să spuneți”. Florin Iordache: ”Spuneți, doamnă, spuneți”.

Update 14.27 Lucrările au reînceput. Se dezbat condițiile în care un membru CSM poate fi revocat.

Update 12.00 Comisia specială pentru Legile Justiției a luat pauză până la ora 14.00.

A mai fost adoptat un amendament prin care se acordă superimunitate pentru magistrați. Comisia a votat un amendament propus de CSM și UNJR prin care este necesar aviz din partea Secției de Procurori sau Judecători, după caz, pentru urmărire penală. Până acum era necesar aviz doar pentru măsurile preventive, adică reținere și arestare preventivă. Iată forma amendamentului propus de UNJR și CSM, insușit de USR și ALDE:

Vorbim de introducerea unui nou alineat la articolul 42, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Efectuarea în continuare a urmăririi penale fată de un judecător sau procuror pentru infractiuni săvârşite în exercitarea atributiilor de serviciu sau în legătură cu acestea se poate dispune numai după încuviintarea Sectiei pentru judecători sau procurori, după caz. Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator." 

Update 11.20. A fost adoptat un amendament propus de CSM și însușit de USR și ALDE prin care ministrul Justiției și președintele ICCJ sunt scoși din procedura acțiunii disciplinare în cazul abaterilor magistraților. Astfel, doar inspectorul judiciar prin Inspecția Judiciară pune în aplicare acțiunea disciplinară.

Forma adoptată:

La articolul 44, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Acţiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârşite de judecători, procurori și magistrați-asistenți se exercită de Inspecţia Judiciară, prin inspectorul judiciar. (CSM USR, ALDE)

Forma inițială:

(3) Acţiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârşite de un judecător se exercită de Inspecţia Judiciară, prin inspectorul judiciar, de ministrul justiţiei sau de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Update 11. 01. Au votat și modificările atribuțiile secției de procurori, privind cariera procurorilor, cu o excepție. A fost respins amendamentul care prevedea că secția de procurori adoptă Codul deontologic al procurorilor. 

Update 10.48. Au fost votate modificări privind atribuțiile secției de judecători din cadrul CSM, în ceea ce privește cariera judecătorilor:

 Art. 40 - (1) Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor: 

a) dispune delegarea judecatorilor in conditiile legii

b) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui și vicepreşedinților Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 

c) numește și revocă președinții de secții ai Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

d) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor; 

e) numeşte judecătorii stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; 

f) eliberează din funcţie judecătorii stagiari; 

g) analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în magistratură, de către judecătorii înscrişi la concursul de promovare şi de către judecătorii propuşi pentru numirea în funcţii de conducere; 

h) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activităţii profesionale a judecătorilor, constituite în condiţiile legii; 

i) dispune promovarea judecătorilor; 

j) numește în funcţii de conducere judecătorii, în condiţiile legii şi ale regulamentului;

k) aprobă transferul judecătorilor; 

l) dispune suspendarea din funcţie a judecătorilor; 

m) convoacă adunările generale ale judecătorilor, în condiţiile legii; 

n) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe; 

o) ia măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor; 

p) adoptă Codul deontologic al judecătorilor; 

q) adoptă Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești; 

r) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. 

10.20: S-a votat, la propunerea lui Eugen Nicolicea (PSD), ca plenul CSM solutioneaza cererile privind apararea "independentei justitiei" in loc de "indepdentei sistemului judiciar".

Update 10.32  A fost votată o modificare la articolul 30, alineat 1, prin care plenul CSM soluționează cererile privind independența Justiției, și nu a sistemului judiciar, cum era până acum în lege. Modificarea a fost a lui Eugen Nicolicea. Iată ce s-a modificat:

”Cererile privind apărarea indepedenţei Justitiei în ansamblul său se soluţionează de Plenul Consiliului Superior al Magistraturiim după e fiecare secție s-a pronunțat cu privire la cererea în cauză”

Forma inițială era următoarea:

1)  Cererile privind apărarea indepedenţei sistemului judiciar în ansamblul său se soluţionează de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

Update 9.30 Lucrările Comisiei se desfășoară cu rapiditate.

Update 9.52 S-a votat un amendament asumat de ALDE PSD, prin care președintele secției de judecători să fie de drept președintele CSM. Iată forma:

(2) 1. Președintele Secției pentru Judecători este de drept președintele Consiliului Superior al magistraturii și este ales dintre membrii prevăzuți la art. 4 pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, de adunarea electivă din care fac parte membrii prevăzuți la art. 3 lit. a)-c), după cum urmează:

a) judecătorii aleși în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, 3 judecători de la curțile de apel, 2 judecători de la tribunal și 2 judecători de la judecătorii

b) membrii de drept, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și  Ministrul Justiției.

c) membrii desemnați, cei 2 reprezentanți ai societății civile 2. Președintele Secției pentru Procurori este de drept vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii și este ales dintre membrii prevăzuți la art. 5 pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, de adunarea electivă din care fac parte membrii prevăzuți la art. 3 lit. a)-c), după cum urmează: a) procurorii aleși în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție sau de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, 1 procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel, 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii

b) membrii de drept, Procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministrul Justiției c) membrii desemnați, cei 2 reprezentanți ai societății civile 3. Adunările elective își desfășoară lucrările în prezența a cel puțin 11 membri și hotărăsc cu votul majorității membrilor acestora. 4. Alegerea președintelui și vicepreședintelui se validează sub aspectul condițiilor de formă în ședința Plenului, în prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorității membrilor acestuia. ALDE, PSD

Update 9.00 Lucrările au început imediat după ora 9.00.

 

 

Alte articole din: POLITICĂ
Adaugă părerea ta
Alte articole din: POLITICĂ