Coronavirus - România: 440344 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Noi reguli la executarea silită! Ce bunuri sunt scoase IMEDIAT în vânzare

Monday, 29 May 2017, 11:29 Sursă: REALITATEA.NET

În Monitorul oficial de vineri 26 martie 2017 a fost publicat un ordin al ANAF privind aprobarea unei noi proceduri fiscale de valorificare rapidă abunurilor perisabile și degradabile.

Consultantul fiscal Adrian Bența a explicat ce modificări aduce OpANAF nr. 1517/2017, care aprobă o nouă procedură de valorificare rapidă a bunurilor perisabile și a bunurilor supuse degradării care va fi utilizată de autoritatea fiscală când sunt aplicate măsuri de executare silită asupra acestor active.

În esență procedura de valorificare presupune cedarea acestora către terți prin organizarea unei licitații. Prin bunuri perisabile și degradabile se înțelege:
a) bunuri perisabile - bunurile de consum alimentar și materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante;
b) bunuri supuse degradării - bunurile pentru care există riscul ca, prin trecerea timpului, valoarea acestora să se diminueze semnificativ, să fie supuse degradării fizice sau morale, precum și bunuri pentru care depozitarea, întreținerea sau conservarea necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea acestora.

Valorificarea în regim de urgență a acestor bunuri se realizează de o comisie formată din trei persoane, condusă de un președinte.

Funcția de președinte revine, șeful de serviciu, compartiment sau birou colectare executare silită din cadrul organului fiscal competent sau executorului fiscal din cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale.

Această comisie aduce la cunoștința terților existența unei proceduri de executare silită în regim de urgența, prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a ANAF.

Concomitent comisia va solicita oferte de preț de la operatori economici ce au ca obiect de activitate comerțul cu bunuri de natura celor executate silit, pentru a se stabilii prețul de pornire la licitație.

În anunțul pentru organizarea licitație se va comunica, tipul si cantitatea bunurilor executate silit, locul și data de desfășurare a licitației, locul și data până la care se poate depune o ofertă de preț. Un ofertant interesat poate să depună o ofertă de la data postării anunțului cu licitația și până la data limită menționată în anunț.

Adjudecarea licitației: În cazul în care va fi depusă o singură ofertă, va fi declarată câștigătoare dacă prețul oferit de ofertant este cel puțin egal cu prețul de evaluare stabilit. În cazul în care există mai multe oferte calificate, este declarată câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare.

Reținem si o excepție: în situației în care, pe parcursul derulării ședinței de valorificare, unul dintre ofertanți face o ofertă cu o valoare mai mare decât aceasta, caz în care acesta din urmă va fi declarat cumpărător.

În cazul valorificării bunurilor supuse degradării, cumpărătorul face plata acestora în termen de cel mult 5 zile de la data semnării procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării.

Predarea bunurilor către cumpărător se face de către organul de executare silită, după creditarea contului bugetar cu suma aferentă ofertei de cumpărare a bunurilor ce au făcut obiectul prezentei proceduri.


Citeste totul despre:


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL