EDU.ro - evaluare.edu.ro // Rezultate Evaluare Naţională EDU.RO 2018

Monday, 18 June 2018, 13:06 Sursă: REALITATEA.NET

Autor: Realitatea.NET

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018. Elevii mai au puţin şi află ce note au luat la Evaluarea Naţională 2018, până atunci iată cum se calculează media de admitere la liceu!

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018. Notele la Evaluarea Naţională 2018 vor fi publicate pe site-ul evaluare.edu.ro 2018 marţi, până în ora 12:00. 

REZULTATELE LA EVALURE NAŢIONALĂ 2018 pot fi consultate pe evaluare.edu.ro

Edu.ro Despre media de admitere la liceu 2018

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Edu.ro Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Edu.ro Calendarul admiterii la liceu in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018 – 2019


Edu.ro PREGATIREA ADMITERII LA LICEU 2018

   
    11 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite Comisiei Nationale de Admitere baza de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata.
  25 iunie 2018 Comisia Nationala de Admitere va transmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea sectiunilor si rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata.
26 iunie 2018 Secretariatele scolilor vor completa fisele de inscriere cu numele si codul unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor clasei a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile pe care le-au obtinut la Evalurea Nationala, clasa a VIII-a si mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata. 
Se va anunta ierarhia la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.

Edu.ro PROBELE DE APTITUDINI

  10 – 11 mai 2018 Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la problee de aptitudini.
14 – 15 mai 2018 Inscrierile pentru probele de aptitudini.
16 – 18 mai 2018 Desfasurarea probelor de aptitudini.
  22 mai 2018 Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini.
Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie.
  25 mai 2018 Se vor afisa rezultatele finale, in urma rezolvarii contestatiilor probelor de aptitudini.
Se va transmite in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana sau a municipiului Bucuresti, lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.
11 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal, care au organizat probele de aptitudini, listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata.
Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.
  26 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
    27 iunie 2018 Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.
    28 iunie 2018 Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.
Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

Edu.ro PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA SAU MATERNA

  10 – 11 mai 2018 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.
14 – 15 mai 2019 Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.
16 – 18 mai 2018 Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.
    22 mai 2018 Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna.
Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).
    25 mai 2018 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor.
Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.
29 – 31 mai 2018 Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna.
  6 iunie 2018 Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.
    7 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor trimite in format electronic Centrului National de Admitere lista de candidati care au promovat proba de limba moderna sau materna si rezultatele acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestor date in aplicatia informatica centralizata.

Edu.ro ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI 
SI A CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

11 mai 2018 Afisarea locurilor speciale pentru romi.
15 iunie 2018 Ultima zi pentru primirea cererilor de inscriere pentru locurile speciale pentru romi.
5 – 6 iulie 2018 Repartizarea pe locurile speciale pentru romi, prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.
  5 – 6 iulie 2018 Inscrierea si repartizarea pentru invatamantul special prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

Edu.ro REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

  29 iunie – 3 iulie 2018 Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.
Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.
29 iunie – 3 iulie 2018 Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .
  30 iunie – 4 iulie 2018 Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.
Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.
    4 iulie 2018 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
  5 iulie 2018 Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
  6 iulie 2018 Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.
6 iulie 2018 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .
  9 iulie 2018 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
    9 iulie 2018 Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.
Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
10 – 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.
  13 iulie 2018 Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.
    16 – 18 iulie 2018 Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.

Edu.ro A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT, 
PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR  ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

18 iulie 2018 Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.
 3 septembrie 2018 Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.
4 – 5 septembrie 2018 Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.
   3 – 6 septembrie 2018 Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.
   7 septembrie 2018 Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.
 7 septembrie 2018 Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

Edu.ro ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU FRECVENTA REDUSA

  7 mai 2018 Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
    2 iulie 2018 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
  10 – 13 iulie 2018 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
  16 – 18 iulie 2018 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. După ce săptămâna trecută elevii de clasa a 8-a au susţinut Evaluarea Naţională 2018, acum ei aşteaptă cu nerăbdare notele. 

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Primele note Evaluare Naţională 2018 la Română şi Matematică Capacitate 2018 se vor afişa marţi, 19 iunie 2018, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Aşadar, elevii care nu vor fi mulţumiţi de rezultatele obţinute au doar câteva ore să depună contestaţii. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 23 iunie. 

Evaluare.edu.ro 2018. Imediat după ce notele din pe judeţe vor fi disponibile pe edu.ro, ele vor fi publicate în acest articol, pe judeţe:

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Alba

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Arad

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Arges

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Bacau

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Bihor

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Bistrita Nasaud

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Botosani

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Braila

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Brasov

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Bucuresti

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Buzau

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Calarasi

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Caras Severin

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Cluj

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Constanta

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Covasna

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Dambovita

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Dolj

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Galati

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Giurgiu

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Gorj

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Harghita

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Hunedoara

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Ialomita

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Iasi

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Ilfov

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Maramures

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Mehedinti

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Mures

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Neamt

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Olt

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Prahova

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Salaj

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Satu Mare

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Sibiu

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Suceava

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Teleorman

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Timis

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Tulcea

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Valcea

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Vaslui

Edu.ro Rezultate Evaluare Nationala 2018 Vrancea

(w500) Rezultate

Evaluare.edu.ro 2018. Consultă mai jos notele pe materii:

Rezultatele la Matematică Evaluare Naţională 2018 pot fi găsite AICI

Rezultatele la Română Evaluare Naţională 2018 pot fi găsite AICI

Evaluare.edu.ro 2018. Calendarul rezultatelor la Evaluarea Naţională 2018:

  • 19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)
  • 9 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
  • 20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Iată subiectele şi baremul de corectare la Matematică Evaluare Naţională 2018

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Iată subiectele şi baremul de corectare la Română Evaluare Naţională 2018

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Admitere LICEU

Nota la Evaluarea Naţională 2017 reprezintă 80% din media de admitere la liceu, restul de 20% fiind reprezentată de media claselor V-VIII.

Cele mai bune licee din ţară şi cele mai căutate rămân Colegiul Naţonal "Gheorghe Lazăr", Colegiul Naţional "Sfantul Sava" sau Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", toate din Capitală.

Evaluare.edu.ro 2018. În 2016, 75% dintre elevii care au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2016 au obţinut note peste 5, au declarat oficiali din Ministerul Educaţiei. În Bucureşti, 47 de elevi au obţinut nota zece la examenul de Evaluare Naţională.

În total, 75% din elevii care au susţinut Evaluarea Naţională în 2016 au luat note peste 5, rata fiind în scădere faţă de 2015 când 79,3% dintre elevi au obţinut.

În 2017, 76,9% dintre candidaţi au promovat acest examen, rezultatul fiind cu aproximativ două procente mai mare decât anul precedent, când rata de promovabilitate a fost de 75%.

Dintre aceştia, 467 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu faţă de 2016 (241), iar 32.460 de candidaţi (32,1%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse în intervalul 9 - 9,49.

Evaluare.edu.ro 2018. Rata de participare a fost de 97,1%: peste 140.000 de candidaţi prezenţi dintr-un total de aproximativ 145.000 de înscrişi. Şase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă.

Aproape 1.800 de contestaţii s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti, după afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională, din care majoritatea - 919 - au fost la Limba română, a declarat purtătorul de cuvânt al ISMB, Maria Ştefania Manea.

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a declarat că 1.796 de contestaţii au fost înregistrate la nivelul Capitalei, dintre care mai mult de jumătate (919) au fost la Limba şi Literatura Română.

Sursa citată a adăugat că 831 de contestaţii au fost înregistrate la Matematică, iar 46, la Limba maternă.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Cum se depun contestaţiile la Evaluare Naţională 2018?

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Pentru a depune contestaţie pentru nota la Evaluarea Naţională, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării. Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

EDU.ro - evaluare.edu.ro // Rezultate Evaluare Naţională EDU.RO 2018 După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a au participat la Evaluarea Naţională, sesiunea 2018. Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (99,69%),, în aplicația informatică figurau 150.310 candidați înscriși la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Examenul a început luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, a fost organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Notele vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Probele au început la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

EDU.ro - evaluare.edu.ro // Rezultate Evaluare Naţională EDU.RO 2018 De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a EN VIII, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Cum sunt corectate lucrările?

EDU.ro - evaluare.edu.ro // Rezultate Evaluare Naţională EDU.RO 2018 În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la EVALUARE inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. ReEVALUARE se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată, nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru EVALUARE națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Evaluare.edu.ro 2018. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Depunerea constestaţiilor: MARE ATENŢIE! Nota poate să fie mai mică după reevaluarea lucrărilor

Începând din 2017, Ministerul Educaţiei a anunţat că notele finale la Evaluarea Națională, după contestaţii, vor putea fi modificate în plus sau în minus fără limită de punctaj.

În sesiunea 2018, atât pentru bacalaureat, cât și pentru evaluarea națională, aceste diferenţe nu mai sunt impuse. Drept pentru care candidații la aceste examene, atunci când solicită reevaluarea lucrării, iau la cunoștință sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus și cu 0,10 puncte și cu 0,50. Umare a reevaluării, nota finală este cea de la contestaţii.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

Evaluare.edu.ro 2018. După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Rezultate Evaluare Nationala 2018. Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

 

Adaugă părerea ta
Alte articole din: EDUCAŢIE