Coronavirus - România: 235586 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Ce se discută în şedinţa de Guvern. Noi modificări la Legea privind transportul în regim de taxi

Wednesday, 27 April 2016, 00:10 Sursă: REALITATEA.NET

Guvernul discută în şedinţa de miercuri un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care suspendă restricţia pentru portbagaj aplicată taxiurilor de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

Pe ordinea de zi a Executivului se mai află şi un memorandum pentru Acordarea compensaţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în transportul de călători cu metroul, precum şi Aprobarea calendarului de măsuri necesare îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a sistemului de probaţiune.

Potrivit proiectului de OUG dat publicităţii de Ministerul Transporturilor, cerinţa privind volumul spaţiului destinat pentru transportul bagajelor, aplicabilă taxiurilor care au acces în locurile de aşteptare special amenajate pe aeroporturile din România, prevăzută la alineatul (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 01 februarie 2017.

Măsura a fost luată în vederea ''eliminării blocajelor existente în prezent în activitatea de transport în regim de taxi de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, principala poartă de intrare în ţară pe calea aerului, precum şi a efectelor negative cu impact imediat asupra imaginii externe a României, ca şi pentru evitarea reducerii semnificative a activităţii de transport în regim de taxi de la din cauza neîndeplinirii cerinţei legale privind volumul portbagajului, în condiţiile în care nu există o alternativă rezonabilă de transport public spre/dinspre aeroport în orele de vârf de trafic, fapt ce ar aduce prejudicii atât interesului public, cât şi celui privat'', se arată în proiect.

Caracterul de urgenţă mai este motivat prin aceea că ''nerezolvarea acestor probleme poate conduce la escaladarea nemulţumirii pasagerilor''.

Acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului din 27 aprilie

I.   PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte

II.  PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea unei dispoziţii din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1370/2007
-    MEMORANDUM cu tema: Acordarea compensaţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în transportul de călători cu metroul.

III.   PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200 - km 86+601", judeţul Vâlcea
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei "Dumansca Iulia (Yulyia)"
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Galaţi
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopătari, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, a unui imobil trecut în domeniul public al statului
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi socio-cultural, prevăzut la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020


IV.    BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R-Călători''-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor


V.    MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
2. MEMORANDUM cu tema: Necesarul de fonduri aferent contribuţiei UE pentru programele operaţionale finanţate în exerciţiul financiar 2007-2013, obiectivul Convergenţă, în vederea efectuării plăţilor către beneficiari
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conţinutului Programului de convergenţă 2016-2019
4. MEMORANDUM cu tema: Vizita în România a delegaţiei Subcomitetului ONU de prevenire a torturii şi a pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante, ce va avea loc în perioada 3-12 mai 2016
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului de măsuri necesare îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a sistemului de probaţiune, elaborat în temeiul Memorandumului aprobat de Guvern la data de 19 ianuarie 2016

6. MEMORANDUM cu tema: Utilizarea de către MENCŞ, în colaborare cu MApN, a instrumentelor de finanţare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării pentru dezvoltarea de tehnologii noi şi emergente în vederea soluţionării problemelor derivate din necesităţile MApN de realizare şi menţinere a unor capabilităţi de luptă complete.


Citeste totul despre:


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL