Coronavirus - România: 55241 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BAREM ISTORIE BAC 2016. Subiecte EDU.RO: România postbelică şi Unirea, printre subiecte la BAC.

Tuesday, 05 July 2016, 22:29 Sursă: REALITATEA.NET

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016. Proba de Limba și literatura română e în trecut deja. Miercuri, 6 iulie, urmează testul la istorie - proba obligatorie a profilului. Realitatea.net vă prezintă pas cu pas tot ce ține de acest test. Veți afla SUBIECTE și BAREM îndată ce le vom obține. 

BAC 2016. Totul despre proba de istorie: subiecte, capcane, rezolvări, barem:

- barem la istorie, de pe EDU.RO. Iată rezolvările corecte de la proba scrisă cu numărul 2 de la BAC 2016:

- peste 30 de min vom primi barem la istorie la BAC 2016. EDU.RO va prezenta baremul oficial de corectare, pe care profesorii examinatori îl vor folosi pentru a nota lucrările;

- Am transcris subiectul III de la proba la istorie de la BAC 2016. Iată cerința mai jos, revenim la ora 15 cu barem oficial EDU.RO:

Subiectul al III-lea

Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia Romaniei postbelice, avand in vedere:

- mentionarea a doua cauze ale adoptarii Constitutiei din 1948;
- Precizarea constitutiei din perioada stalinismului adoptata in Romania, in a doua jumatate a secolului al XX-lea si mentionarea a doua caracteristici ale acesteia;
- prezentarea unei trasaturi a constitutiei adoptate in perioada national-comunismului;
-formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romaniei la sfarsitul secolului al xx-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric

Nota! Se puncteaza si utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidentierea relatiei cauza-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant si utilizarea conectorilor care exprima cauzalitatea si concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice si incadrarea eseului in limita de spatiu precizata.

- subiectele la istorie de la BAC 2016 sunt disponibile mai jos. La subiectul 3, a picat românia postbelică. Elevii au avut şi un subiect din Unirea Principatelor. În general, cerinţe accesibile la BAC 2016 la istorie, să vedem baremul de la ora 15. realitatea.net va publica acest ghid de corectare în acest articol.

Foto: adevarul.ro

- primele informaţii despre subiectele la istorie vin de la elevii care au părăsit deja sala de examen de la BAC 2016, după doar o oră şi 15 minute de la începutul probei. Revenim în scurt timp cu lista subiectelor la istorie. Baremul vine la ora 15, aşa cum am anunţat anterior.

- proba la istorie de la BAC 2016 a început. Elevii au primit subiecte la ora stabilită în calendar, 09.

- suntem curioşi ce o să pice anul acesta la BAC 2016 la istorie, după ce, anul trecut, printre subiecte a fost şi unul despre spaţiul românesc în Evul Mediu, o cerinţă destul de dificilă pentru elevi. De regulă, elevii de liceu preferă subiectele despre Războiul de Independenţă şi despre Primul şi Al Doilea Război Mondial. Cel puţin asta a dovedit un interesant sondaj efectuat printre elevi în anul 2014.

- rezolvări pentru subiectele capcană vom propune în jurul orelor 13-14, pentru ca apoi să publicăm baremul oficial EDU.RO pentru fiecare dintre variantele de subiecte de astăzi de la BAC 2016 la Istorie. În paralel, colegii noşti se ocupă de publicarea subiectelor la matematică de la BAC 2016;

- vom publica subiectele la istorie de la BAC 2016 în jurul orei 11. Baremul EDU.RO la istorie va fi afişat la ora 15. 

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Examenul ține 3 ore.

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016: Iată ce a picat anul trecut

Subiectul I Istorie

La primul subiect, cel de 30 de puncte, elevii au primit două fragmente din ”O istorie a românilor”, de I. Bulei, despre formarea Securității, respectiv despre procesul de destalinizare al României.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe:

1. Numiți, din sursa A, instituția de represiune înființată în 1948 (2 puncte)

2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la relațiile economice ale statului român (2 puncte)

3. Numiți doi conducători politici la care se referă atât sursa A, cât și sursa B (6 puncte)

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că atitudinea României față de Uniunea Sovietică este apreciată în occident (3 puncte)

5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, preciziând rolul fiecărei dintre aceste informații (7 puncte)

6. Prezentați alte două practici politice totlaitare utilizate în ROmânia, în afara celor la care se referă sursele date (6 puncte)

7. Menționați o asemănare între acțiunile desfășurate în România, în perioada postdecembristă (4 puncte)

SUBIECTE ISTORIE BAC. Subiectul al II-lea Istorie

La subiectul al doilea, notat tot cu 30 de puncte, elevii au primit un text din ”Istoria României”, de M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor. Tema fragmentului a fost operațiunile românești din finalul Primului Război Mondial.

Cerințe:

1. Numiți generalul român, precizat în sursa dată (2 puncte)

2. Precizați secolul la care se referă sursa dată (2 puncte)

3. Menționați alianța și o acțiune diplomatică desfășurată de aceasta, precizate în sursa dată (6 puncte)

4. Menționați, din sursa dată, două acțiuni care au loc pe frontul de vest (6 puncte)

5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la evenimentele de pe frontul din Moldova, susținându-l cu două informații selectate din sursă (10 puncte)

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia România se implică în relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin acțiuni militare sau diplomatice (4 puncte)

SUBIECTE ISTORIE BAC. Subiectul al III-lea Istorie

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre spațiul românesc, de la autonomii locale la implicare în relațiile internaționale din Evul Mediu, având în vedere:

- menționarea a două autonomii locale, din spațiul românesc, din secolele al IX-lea - al XIII-lea

- menționarea a două cauze a înființării instituțiilor centrale medievale și precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc

- prezentarea unei acțiuni diplomatice desfășurate de un reprezentant al spațiului românesc, în secolul al XV-lea

- formularea unui punct de vedere referitor la acțiunile militare desfășurate în spațiul românesc în secolul al XVI-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric

(30 de puncte)

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016: Modele de subiecte oferite de EDU.ro

Subiectul I

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016: BAREM de corectare Subiectul I

1. 2 puncte pentru numirea documentului semnat la București în 1877, precizat în sursa A

2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informaţii referitoare la domnitorul Carol I

3. câte 3 puncte pentru menţionarea personalității politice și a oricărui spațiu istoric, precizate atât sursa A, cât şi în sursa B         (3px2=6p)

4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine că proclamarea independenței a fost votată în ambele camere ale Parlamentului

5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relaţii cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)

6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două măsuri adoptate în plan intern pentru consolidarea statului român modern, anterioare evenimentelor descrise în sursa A             (1px2=2p) câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre măsurile menţionate  (2px2=4p)

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între proiectele politice referitoare la statul român modern, elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea   

Subiectul II

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016: BAREM de corectare Subiectul II

1. 2 puncte pentru numirea instituției care ratifică tratatele de alianță, precizată în sursa dată
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată
3. câte 3 puncte pentru menţionarea regelui României și a legii fundamentale a statului, la care se referă sursa dată (3px2=6p)
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la atribuțiile regelui (3px2=6p)
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la puterea judecătorească câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de vedere formulat (3px2=6p)
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)

Subiectul III

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016: BAREM de corectare Subiectul III

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:

- 2 puncte pentru precizarea oricărei autonomii locale din spațiul românesc din secolele al IX-lea – al XIV-lea

câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale autonomiei locale precizate (3px2=6p)

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la implicarea unei instituții centrale din spațiul românesc în diplomația din secolul al XIV-lea 3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la faptul istoric menţionat

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două conflicte militare în care sunt implicați reprezentanți ai unei instituții centrale din spațiul românesc din secolul al XV-lea (3px2=6p)

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la atitudinea reprezentantului unei instituții centrale din spațiul românesc față de relațiile internaționale din secolul al XVI-lea 4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric

– prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate

– 6 puncte distribuite astfel:

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)

- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice

- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016: Cum să rezolvi subiectele la istorie

Cum sa rezolvi subiectele pentru bacalaureat e o întrebare pe care elevii şi-o pun adesea. Nu este suficient să ai cunoştinţe multe, trebuie să ştii şi cum să le gestionezi, scrie bacalaureatistorie.info.

Subiectele I şi II pentru Examenul de Bacalaureat la Istorie par uşoare la prima vedere, dând impresia că având textul în faţă elevii vor reuşi să obţină o notă de trecere cu un efort minim. Însă nu este aşa. Ajunge o mică neatenţie şi punctele care ar putea fi obţinute uşor sunt pierdute. Acest lucru s-a observat şi la simularea care a avut loc.

Printre cerinţele care par relativ uşoare, dar dau bătăi de cap elevilor, este şi aceea de a selecta două informaţii aflate în relaţie cauză-efect. Conform acesteia, elevii trebuie să selecteze din text o informaţie-cauză şi o informaţie-efect, precizând care este cauza şi care dintre ele este efectul.

Ce este informaţia-cauză? Putem spune că este informaţia care conţine o acţiune sau un fapt care determină realizarea altui fapt, a unei alte acţiuni, a unui eveniment. Cauza se află dacă se pune întrebarea DE CE? Putem raţiona astfel: de ce a avut loc Y eveniment / fapt istoric? Şi vom afla cauza, continuând cu raţionamentul astfel: pentru că X eveniment / acţiune / fapt istoric a avut loc sau nu. Şi care este consecinţa lui X? Aflăm astfel efectul sau concluzia: prin urmare Y a avut loc. Putem spune că X îl determină pe Y, unde X este cauza şi Y este efectul.

Conectorii nu apar în text întotdeauna, dar ei pot fi folosiţi de probă. Elevii se pot verifica dacă au ales corect informaţiile prin utilizarea conectorilor de cauzalitate şi concluzie. Printre conectorii de cauzalitate sunt pentru că, deoarece, fiindcă, datorită faptului că, iar conectorii de concluzie sunt, printre alţii, aşadar, prin urmare, în concluzie.

Pentru că X a avut loc, prin urmare Y a avut loc.

Subiectul I, cerinţa 5: cauza este „pentru a-şi consolida domnia şi a restaura controlul Moldovei asupra gurilor Dunării”, iar efectul este prin urmare Ştefan „s-a străduit să restabilească legătura tradiţională cu Polonia”. Verificare: de ce s-a străduit Ştefan să restabilească legătura tradiţională cu Polonia? Pentru că dorea să-şi consolideze domnia şi să restaureze controlul Moldovei asupra gurilor Dunării. Dorinţa lui Ştefan de a consolida domnia determină alianţa cu Polonia.

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016: Anunțul EDU.ro

Miercuri, 6 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c), care include disciplinele Istorie şi Matematică. Ultima probă scrisă din sesiunea curentă, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată vineri, 8 iulie. În funcţie de cele două criterii, candidaţii au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 473 de centre de examen organizate în acest sens, s-au înscris peste 137.300 de candidaţi din toate promoţiile. La proba E)b) - Limba şi literatura maternă sunt aşteptaţi peste 7.200 de candidaţi care-şi vor redacta tezele într-una din următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, turcă, italiană şi croată.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie (până la ora 16.00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016 EDU.RO. Accesul candidaţilor în centrul de examen

(1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30.

(2) Preşedintele comisiei din centrul de examen desemnează o comisie de control, formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul de pază de la intrarea în centrul de examen.

(3) La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:

- un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund;

- candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;

- candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

- candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016 EDU.RO. Subiectele pentru probele scrise de examen se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016.  Baremele de evaluare şi de notare se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.

Subiectele pentru toate probele examenului de bacalaureat se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice.

SUBIECTE ISTORIE BAC 2016 EDU.RO. La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin:

a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

c) afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;

d) afişarea, pe uşa fiecărei săli, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.


Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL