Coronavirus - România: 68046 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Cum să ceri despăgubiri dacă ai rămas fără bagaje la aeroport

Tuesday, 27 June 2017, 13:18 Sursă: REALITATEA.NET

Iată când nu e vinovată firma!
Compania aeriană nu va fi răspunzătoare dacă pierderea sau întârzierea bagajelor au survenit din cauza unui defect al acestora, calităţii sau viciilor lor. În aceste situaţii, răspunderea îi revine proprietarului. Compania nu va fi răspunzătoare pentru întârzierea bagajului în următoarele două situaţii:
• Dacă dovedeşte că a luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita întârzierea sau i-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. Compania aeriană, dacă va face dovezile necesare, va fi exonerată de răspundere în întregime.
• Dacă dovedeşte că dauna a fost provocată sau favoriza­tă de neglijenţa sau de altă acţiune greşită sau omisiune a proprietarului bagajului care reclamă despăgubirea. În acest caz, scutirea de răspundere va putea fi tota­lă sau parţială, după cum acţiunea sau omisiunea titularului bagajului a provocat dauna în întregime sau a contribuit în parte la provocarea acesteia.
Primeşti aproape 5.100 lei
Suma care poate fi acordată ca despăgubire pentru prejudiciile suferite ca urmare a pierderii sau întârzierii bagajului este de aproximativ 5.100 lei  (1.200 €). Pentru a obţine o sumă mai mare însă, este nevoie ca, în momentul înregistrării şi predării bagajului către transportator, să fie înregistrată o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie, corelativ cu plata unei taxe suplimentare, potrivit politicii tarifare a fiecărei companii aeriene. În acest fel, transportatorul va fi răspunzător până la concurenţa sumei declarate.
Cum obţii banii
Primul pas pentru a obţine despăgubiri este depunerea la aeroportul de destinaţie, imediat după sesizarea incidentului, a unei reclamaţii în care să se menţioneze: datele de identificare ale deţinătorului bagajului, ale zborului, reşedinţa temporară în care deţinătorul se află în localitatea de destinaţie, durata şederii în această locaţie şi o scurtă descriere a bagajului pierdut sau întârziat (dimensiuni, culoare, model, greutate şi alte particularităţi). Parcurgerea acestei formalităţi este foarte importantă având în vedere faptul că, în lipsa ei, nu vor putea fi cerute nici un fel de despăgubiri, pentru că se va considera că bagajele au fost primite în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport. Pentru solicitarea efectivă a despăgubirilor este necesară o formalitate suplimentară, respectiv o reclamaţie ulterioară adresată în scris transportatorului în termen de 7 zile în caz de deteriorare a bagajului şi de 21 de zile în caz de întârziere a acestuia, în ambele cazuri de la data la care bagajul a fost pus la dispoziţia pasagerului.

Poţi da compania de transport aerian în judecată
Răspunderea transportatorului aerian şi limitele compensării daunelor survenite în situaţia întârzierii sau pierderii bagajului transportat în avion sunt reglementate, în principal, prin două acte normative internaţionale: Convenţia adoptată la Montreal, la 28 mai 1999, pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional şi Regulamentul (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian al pasagerilor şi al bagajelor acestora.
Dacă transportatorul recunoaşte pierderea bagajului sau dacă bagajul nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească, pasagerul este îndreptăţit să-şi  exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport. În măsura în care transportatorul nu dă curs reclamaţiei sau suma oferită diferă de cea pretinsă, în termen de cel mult doi ani de la data sosirii la destinaţie, persoana prejudiciată va putea introduce pe rolul instanţei de judecată o acţiune în răspundere în care să reclame refuzul companiei de transport aerian de a plăti daunele pentru vina de a fi pierdut sau întârziat bagajul.


Citeste totul despre:


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL