Coronavirus - România: 19517 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Cum conteşti decizia de impunere de la ANAF?

Thursday, 01 November 2018, 11:56 Sursă: REALITATEA.NET

Decizie impunere ANAF 2018. Cum depui contestaţie?

Paşi de urmat:

1. Păstrați plicul! Decizia se poate contesta în termen de 45 de zile de la primirea acestuia (ultima data ștampilată de pe plic);

"Prezenta decizie poate fi contestata în termen de 45 zile de la data comunicarii, sub sancþiunea decaderii, potrivit art.268, 270 si 272 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent.

Decizia de impunere produce efecte de la data comunicarii", conform ANAF.

2. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

3. Contestaţia se depune la organul fiscal al cărui act administrativ este atacat şi nu este supusă taxelor de timbru.

4. Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.

Modalitatea în care ANAF a acționat pare a fi ilegală și toate deciziile emise e posibil să fie nule, absolut pentru lipsa semnăturii. În acest sens, a fost formulată în Dosarul nr. 2.754/D/2017 o excepție de neconstituționalitate privind încălcarea art. 46 din Codul de procedură fiscală.

Decizie impunere ANAF 2018. Bonificaţie de 10%

Ministerul finanţelor publice (MFP) a anunţat că la începutul lunii ocotmbrie Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă (OUG), iniţiată de MFP, prin care contribuabilii care îşi achită anticipat obligaţiile fiscale aferente contribuţiile sociale vor primi o bonificaţie de 10%.

„În domeniul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale, se va acorda o bonificaţie de 10% pentru plata anticipată a unor obligaţii fiscale, atât pentru cele aferente anului 2017, cât şi pentru cele aferente anilor anteriori”, se precizează într-un comunicat de presă transmis joi seara de reprezentanţii MFP.

În acest sens, perioada următoare, ANAF va emite notificări către contribuabili, cu termen de plată 30 iunie 2019.

„Contribuabilii care vor primi, în perioada următoare, decizii de impunere pentru definitivarea impozitului pe venit sau a CAS aferente anilor fiscali precedenţi vor beneficia de bonificaţia de 10%, dacă îşi achită obligaţiile până la 15 decembrie 2018. Bonificaţia acordată la plata CAS se suportă de la bugetul de stat”, se detaliază în documentul de presă al MFP.

Contribuabilii care vor primi decizii de impunere pentru definitivarea CASS aferentă anilor fiscali precedenţi la începutul anului 2019 au acelaşi termen de plată - 30 iunie 2019 - şi vor beneficia de bonificaţia de 10%, dacă-şi achită obligaţiile până la 31 martie 2019.

Prin aceeaşi OUG se creează cadrul legal care va permite utilizarea cât mai rapidă a întregului buget al unei scheme de ajutor de stat prevăzut pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia, potrivit Finanţelor.

„Ministerul Finanţelor Publice va putea repartiza pe maxim 5 ani disponibilul rezultat din diferenţa dintre creditele de angajament aprobate şi creditele bugetare aprobate pe anul curent şi estimate pe următorii 3 ani”, se explică în documentul citat.

Alte articole din: ACTUAL
Adaugă părerea ta
Alte articole din: ACTUAL