Jungle Fruits

Potriveşte cel puţin trei fruncte şi realizează un punctaj cât mai mare.