Informatii actualizate in data de 27 aprilie 2015, ora 11:30 in legatura cu situatia cetatenilor romani in urma cutremurului din Nepal

Informatii actualizate in data de 27 aprilie 2015, ora 11:30 in  legatura cu situatia cetatenilor romani in urma cutremurului din Nepal
Informatii actualizate in data de 27 aprilie 2015, ora 11:30 in legatura cu situatia cetatenilor romani in urma cutremurului din Nepal