DE47 între localităţile Flămânzi - Prisăcani - Balta Roşie - Odaia Veche arată ca după bombardament