Condiţiile din închisorile româneşti, în raportul Departamentului de Stat al SUA

Condiţiile din închisorile româneşti, în raportul Departamentului de Stat al SUA
Condiţiile din închisorile româneşti, în raportul Departamentului de Stat al SUA

 În ultimul Raport al Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului în lume, secţiunea pentru România, încapitolul „Condiţiile din închisori şi din centrele de detenţie”, se face trimitere la informaţiile furnizate deAdministraţia Naţională a Penitenciarelor la cererea luju.ro şi publicate într-o anchetă denumită „Cifrele morţii”,din 9 martie 2015.