Coronavirus - România: 55241 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Dăncilă, mesaj cinic după protestul din Piața Victoriei. "Vor să ne atragă în spirala conflictului"

Wednesday, 22 August 2018, 23:35 Sursă: REALITATEA.NET

Sedința de Guvern a început la ora 13.00, iar premierul a deschis întâlnirea printr-un discurs virulent la adresa celor care vor să atragă Guvernul într-o "spirală a conflictului".

Premierul a spus că ședința de Guvern are loc într-un context marcat de "tensiune și ură în societatea românească" și a descris evenimentele din 10 august ca fiind un "asalt asupra unor institituții ale statului". Dăncilă a vorbit de o scindare iremediabilă în societate.

"Unii încearcă din motive strict politice să alimenteze această spirală a conflictului, care să scindeze și mai mult societatea. Există tendințe ca această scindare să fie una iremediabilă, iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru", a spus premierul.

Am văzut în aceste zile un asalt asupra instituțiilor statului, a continuat Viorica Dăncilă:

"Prima țintă a fost Jandarmeria, dar sunt și alte instituții care sunt luate în colimator. Nu vreau să apăr sau să absolv pe cineva de o vină. Dar consider că o persoană sau instituție poate fi acuzată doar în baza unor probe concludente. Răspunsul nostru, al Guvernului, trebuie să fie unul cât se poate de echilibrat și responsabil. Spre deosebire de unii lideri ai Opoziției, noi nu avem dreptul să cedăm și să intensificăm această scindare și dezbinare la nivelul societății. Apelul meu la toți miniștrii și la toți șefii de instituții din subordine este să evite această spirală a conflictului în care încearcă să ne atragă cei care nu au fost capabili să câștige puterea în alegeri prin alegeri și acum vor să ajungă la putere prin alte mijloace nedemocratice", a spus Viorica Dăncilă.

Mesajul premierului Dăncilă la începutul ședinței de Guvern:

Guvernul României a trimis, marţi seară, președintelui României solicitarea de convocare în regim de urgență a ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării în vederea analizării și avizării propunerilor de rectificare a bugetelor instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale, cuprinse în proiectul primei rectificări a bugetului de stat pe anul 2018.

Executivul a făcut acest demers în temeiul art. 6 (alin 2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consililui Suprem de Apărare a Țării.

Solicitarea de convocare a CSAT, în regim de urgență, are în vedere necesitatea adoptării primei rectificări bugetare din acest an "pentru asigurarea resurselor necesare plății cheltuielilor obligatorii ale bugetului general consolidat, respectiv drepturi de natură salarială, cheltuieli cu asistența socială, echilibrarea bugetelor locale, cheltuieli pentru plata contribuției României la Uniunea Europeană, precum și finanțarea activităților de combatere a pestei porcine africane", după cum argumentează Executivul.

UPDATE. Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 23 august 2018

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/LG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/LG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/LG-2.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/OG.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/OG-1.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/OG-2.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-19.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-20.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-21.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR''-S.A-Sucursala Regională CF Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-22.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'' precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.729/2015

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-23.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-24.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-25.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.775/2015

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-26.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Avioane Craiova'' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/NFHG.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-27.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-28.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Covasna, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Sibiu, Timiş, Buzău, Maramureş, Bihor şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-29.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Covasna, Prahova, Argeş, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureş, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt şi Ialomiţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-30.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-31.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-32.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-33.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-34.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/NFHGANEXE.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-35.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii ''Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara'' precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-36.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-37.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-38.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-39.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-45.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-44.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şincai, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HGNFANEXA-2-6.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judeţul Arad

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-46.pdf

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ograda, judeţul Ialomiţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-47.pdf

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coltău, judeţul Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HGNFANEXA-2-7.pdf

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-48.pdf

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ''Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea ''-Etapa 1

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-49.pdf

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/08/HG-50.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2018 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2018

2. MEMORANDUM cu tema: Promovarea, în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, a unei acţiuni în anularea parţială, în ceea ce priveşte România, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/873 a Comisiei din 13 iunie 2018 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal

4. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea demersurilor pentru obţinerea de către Jandarmeria Română a calităţii de membru tip C la Comisia Internaţională de Salvare Alpină

5. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor şi a Acordului de implementare a Acordului între statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor

6. MEMORANDUM cu tema: Aderarea Ucrainei la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi, la 31 mai 2011

7. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

8. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale

V. RAPOARTE

1. RAPORT privind managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2017

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 26 iniţiative legislative parlamentare

Viorica Dăncilă cere convocarea CSAT

Cum s-a ajuns la blocajul dintre Palate? Guvernul a decis în urmă cu două săptămâni rectificarea bugetară pentru finalul anului 2018. În condiţiile în care bugetul de stat implică şi instituţiile din sistemul de securitate naţională, rectificarea trebuia avizată şi de CSAT.

Numai că şeful statului nu s-a grăbit să convoce o şedinţă a CSAT, ca răspuns la decizia Guvernului de a tăia o sumă importantă din bugetul Adminsitraţiei Prezidenţiale, dar şi a serviciilor secrete.

Prima apariție publică a lui Dăncilă după scrisoarea la Bruxelles împotriva "protestului diasporei"

De pe scaunulul de premier, Viorica Dăncilă a anunţat Comisia Europeană imediat după protestul din 10 august că România e scena unei încercări violente şi nedemocratice de schimbare a Executivului.

Dăncilă îl acuza în scrisoare, pe președintele Klaus Iohannis, că nu și-a îndeplinit atribuțiile constituționale de mediator și că, mai mult, a făcut apel la continuarea protestelor.

Șefa Guvernului le-a transmis preşedintelui şi prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene că, din punctul său de vedere, este vorba despre încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim, care pot reprezenta un precedent periculos în rândul statelor democrate.

Comisia Europeană a confirmat pentru Realitatea TV că a primit scrisoarea trimisă de premierul Viorica Dăncilă şi că va răspunde în timp util.

Rectificare bugetară cu prime pentru Jandarmerie

Senatorul PNL Florin Cîțu acuză Guvernul Dăncilă că taie bani de la investiții prin rectificarea bugetară și îi direcționează ca "prime pentru Jandarmerie", după acțiunea de la protestul din 10 august. Cîțu întreabă "cati din cei 306 milioane lei in plus pentru MAI se duc la Jandarmerie pentru prime?"


Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL