Facultăţile din România vor fi ierarhizate în 2011

Clasamentul se va face în funcţie de succesul absolvenţilor pe piaţa muncii, eficacitatea transferului de informaţii de la profesori la studenţi şi de calitatea programelor de studii universitare.