mortu

mortu
mortu

Acad. Virgiliu Niculae Constantinescu, personalitate marcantă a lumii ştiinţifice, fost preşedinte al Academiei Române, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani. Născut în 1931, acad. Virgiliu Niculae Constantinescu a absolvit Facultatea de Mecanică în anul 1952 şi, în 1956, a susţinut teza de doctorat în aerodinamica şi mecanica fluidelor la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei Române, devenind, în 1974, doctor docent în ştiinţe. De-a lungul anilor, a desfăşurat o bogată activitate didactică, mai întâi la Academia Militară Tehnică şi, din 1954, la Institutul Politehnic din Bucureşti, unde a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor la disciplinele mecanica fluidelor, aerodinamică, materiale speciale şi fabricaţia maşinilor aeriene şi rachetelor, lubrificaţia hidrodinamică (tribologie). Între anii 1990-1992 a fost rector al Institutului Politehnic din Bucureşti şi preşedintele Conferinţei naţionale a rectorilor din România. În paralel, a desfăşurat o bogată şi rodnică activitate ştiinţifică în domenii ale mecanicii: mecanica aplicată, mecanica fluidelor, aerodinamică, lubrificaţia fluidelor în care a elaborat noi teorii şi procedee. Între 1969 şi 1970 a fost cercetător-vizitator la Mechanical Technology Inc. din Latham, New York iar între 1972-1974 “visiting-professor” la Rensselaer Polytechnic din Troy, New York. În 1993 a fost profesor invitat la Universitatea din Poitiers şi, în 1994, la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate din Lyon. Rezultatele laborioasei sale activităţi de cercetare au fost concretizate în 18 cărţi, peste 200 de articole publicate în prestigioase reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate şi şapte brevete de invenţie. Recunoaşterea internaţională a personalităţii acad. Virgiliu Niculae Constantinescu este atestată şi de cooptarea ca membru a mai multor instituţii academice dintre care menţionăm: Academia Regală de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase din Belgia, Academia Internaţională de Astronautică, Academia Europaea, Academia Mondială de Arte şi Ştiinţe. Acad. Virgiliu Niculae Constantinescu a fost distins cu Ordinul „Marie de Hongrie” în grad de cavaler, Ordinul „Leopold al II-lea” în grad de Mare Cruce din Belgia, cu medalia „Gustave Trasenster” a inginerilor din Belgia, cu medalia de aur pentru tribologie (Marea Britanie). În 1995 a primit titlul de Ofiţer al Legiunii de onoare din Franţa. A fost ales membru corespondent al Academie în anul 1990, titular în 1991 şi a fost preşedinte al Academiei Române între anii 1994-1998. În 1995 şi-a susţinut discursul de recepţie cu tema „Ştiinţele naturii în Academia Română”. Între 1997 şi 2003 a fost ambasador al României în Belgia.