Şcolile vor fi finanţate, în 2010, pe baza unor standarde de cost

Finanţarea şcolilor se va face pe baza unor standarde de cost, din 2010
Finanţarea şcolilor se va face pe baza unor standarde de cost, din 2010

Standardele de cost sunt stabilite pe baza unor coeficienţi de diferenţiere pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare sau domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de mediul urban sau rural.