Subiecte Bacalaureat 2015 Anatomie - Biologie. Materia pe care au ales-o cei mai mulți elevi

Friday, 03 July 2015, 07:10 Sursă: REALITATEA.NET

Autor: Realitatea.NET

Subiecte Bacalaureat 2015 Anatomie - Biologie. Anatomie - Biologie este materia de la Bacalaureat aleasă de cei mai mulți elevi pentru această ultimă zi de examen. 68.000 de candidați la BAC susțin astăzi examen la biologie. realitatea.net vă prezintă subiecte, barem și rezolvări.

Zeci de mii de absolvenți de a XII-a vor încerca, după Bacalaureat 2015, să prindă un loc la o facultate de medicină din țară. Proba la Anatomie - Biologie de la Bacalaureat 2015 nu ar trebui să le pună probleme acestora, întrucât subiectele sunt mult mai ușoare decât cele de la admiterea la medicină.

Ca de obicei, examenul Bacalaureat 2015 la Anatomie - Biologie începe la ora 9, iar elevii au 3 ore pentru a rezolva subiectele. Este ultima probă de la Bacalaureat 2015, iar apoi elevii nu vor avea decât să aștepte rezultatele de la Bacalaureat 2015, care vor fi afișate marți, 7 iulie, la avizierele centrelor de examinare, dar și pe internet, pe edu.ro. Tot pe 7 iulie, elevii vor avea șansa de a depune contestații, iar pe 10 iulie vor fi publicate rezultatele finale ale examenului.

Realitatea.net vă prezintă astăzi, în acest articol, subiecte, barem și rezolvări la Bacalaureat 2015 Anatomie - Biologie.

Subiecte Bacalaureat 2015, anatomie - biologie. Model de subiect

La Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, elevii au de rezolvat trei subiecte, cu mai multe cerinţe.

Potrivit unui model de subiect prezentat de Ministerul Educației, liceenii trebuie să completeze o propoziţie referitoare la celule, să numească două funcţii ale sistemului excretor şi să noteze răspunsurile corecte la cinci întrebări grilă, cu cerinţe referitoare la femur, bilă, muşchii sternocleidomastoidieni, fasciculele spino-bulbare.

În plus, elevii trebuie să răspundă cu adevărat sau fals la trei afirmaţii despre procesul de eliminare a urinei, poluare şi segmentul intermediar al analizatorului auditiv.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE BIOLOGIE. Ultima probă a BAC-ului

Subiecte Bacalaureat 2015 la Anatomie – Biologie. La cel de-al doilea subiect, elevii trebuie să rezolve două cerinţe cu câte trei subpuncte, referitoare la sinteza proteinelor şi la absenţa din plasma sanguină a aglutininelor.

La ultimul subiect de la Anatomie - Biologie de la Bacalaureat 2015, liceenii primesc încă două cerinţe cu câte trei subpuncte, la care trebuie să deseneze schema schimbului de gaze la nivel pulmonar, să explice rolul diafragmei în respiraţie şi să construiască patru enunţuri afirmative despre inspiraţie şi afecţiuni ale sistemului respirator.

SUBIECTE BACALAUREAT 2015 CHIMIE. Subiecte și BAREME la Chimie la BAC 2015

De asemenea, elevii trebuie să enumere trei componente ale sistemului reproducător feminin sau masculin, să explice importanţa cunoaşterii şi respectării unor noţiuni elementare de igienă a sistemului reproducător, dar şi să scrie un eseu de mici dimensiuni, cu titlul „Fiziologia sistemelor reproducătoare feminin şi masculin – asemănări şi deosebiri”.

Modele de subiecte BAC 2015 la Anatomie – Biologie. La Biologie vegetală şi animală, subiectul este construit după aceeaşi structură ca cel la Anatomie.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE GEOGRAFIE. Ultima probă a examenului de Bacalaureat

Astfel, la primul subiect, liceenii trebuie să completeze o propoziţie despre ribozomi, să dea două exemple de tipuri de diviziune celulară şi să noteze răspunsurile corecte la întrebări grilă despre insecte, retină, uretere, bolile sistemului nervos central şi fotosinteză.

De asemenea, elevii trebuie să stabilească dacă trei propoziţii, referitoare la algele unicelulare, ereditatea organismelor şi celulele senzoriale auditive, sunt adevărate sau false.

Modele de subiecte BAC 2015 la Anatomie – Biologie. La cel de-al doilea subiect, adolescenţii primesc o cerinţă desppre sistemul circulator al mamiferelor şi una despre încrucişarea a două soiuri de alun.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE FIZICĂ. Iată cum arată subiectele la Fizică la BAC

La ultimul subiect, elevii trebuie să numească două componente ale sistemului digestiv al mamiferelor, o asemănare şi o deosebire dintre fermentaţia alcoolică şi fermentaţia lactică, dar şi să construiască patru enunţuri afirmative referitoare la circulaţia la plante şi la nefron.

În plus, liceenii trebuie să enumere trei componente ale florii unei angiosperme, să explice modul în care, la om, placenta hrăneşte embrionul, dar şi să scrie un minieseu cu titlul „Reproducerea asexuată la plante”.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE INFORMATICĂ. Ultima probă la BAC - Modele subiecte

Subiecte Bacalaureat 2015, anatomie - biologie: Un model de subiecte

Examenul de bacalaureat naţional 2015

Proba E. d) Biologie vegetală şi animală Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Bulbul rahidian, ............ şi ............ sunt componente ale trunchiului cerebral.

B 6 puncte

Daţi două exemple de componente ale celulei vegetale; scrieţi în dreptul fiecărei componente câte o particularitate structurală.

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Gasteropodele, cefalopodele şi lamelibranhiatele sunt:

a) celenterate
b) cordate
c) moluşte
d) viermi
2. Sclerotica este:
a) bogat vascularizată
b) componentă a sistemului optic
c) învelişul extern al globului ocular
d) sediul receptorilor vizuali

3. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 8 cromozomi are:

a) 2n = 8 cromozomi
b) 2n = 4 cromozomi
c) n = 8 cromozomi
d) n = 4 cromozomi
4. Boală cu transmitere sexuală este:
a) ateroscleroza
b) astigmatismul
c) candidoza
d) epilepsia
5. Sunt plante:
a) bacteriile
b) ciupercile
c) coniferele
d) euglenele

Subiecte Bacalaureat 2015, anatomie - biologieMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 5

D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. La mamifere, căile urinare sunt reprezentate de rinichi, uretere şi vezica urinară.
2. Tetraplegia este una dintre manifestările epilepsiei.
3. Ereditatea şi variabilitatea sunt însuşiri ale lumii vii.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

Fumatul este una dintre cauzele infarctului miocardic.

a) Precizaţi alte trei cauze ale infarctului miocardic şi două măsuri de prevenire.
b) Explicaţi rolul sângelui în transportul gazelor respiratorii.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele:

- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului copilului este de 44 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte

Se încrucişează două soiuri de morcov care se deosebesc prin dimensiunea şi culoarea rădăcinilor. Rădăcinile mari (M) şi portocalii (P) sunt caractere dominante, iar rădăcinile mici (m) şi galbene (p) sunt caractere recesive. Un soi de morcov are rădăcini mari şi portocalii, fiind homozigot pentru ambele caractere, iar celălalt soi de morcov are rădăcini mici şi galbene. În F1 se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 , 16
combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

a) genotipul soiului de morcov cu rădăcini mici şi galbene;

b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;

c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoarea rădăcinilor; genotipul indivizilor din F2 cu rădăcini mari şi galbene.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte

Respiraţia este una dintre funcţiile vitale ale organismelor.

a) Înlocuiţi literele A şi B din relaţia de mai jos cu noţiunile corespunzătoare:
Substanţe organice + A → CO2 + B + energie

b) Explicaţi rolul diafragmului în realizarea ventilaţiei pulmonare (inspiraţie şi expiraţie) la
mamifere.

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Tipuri de fermentaţie.

- Astmul bronşic – manifestări, prevenire.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 5

2. 16 puncte

Sistemul digestiv al mamiferelor este alcătuit din tub digestiv şi glande anexe.

a) Enumeraţi trei componente ale tubului digestiv.
b) Caracterizaţi ulcerul gastro-duodenal, precizând: o cauză, o manifestare, o măsură de prevenire. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Pancreasul exocrin”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Subiecte Bacalaureat 2015, anatomie - biologie: Ce s-a dat anul trecut

(w460) <p>BACALAU

(w460) <p>BACALAU

(w460) <p>BACALAU

Perle Bacalaureat 2015. Absolvenţii de liceu de la profilul Real au avut la subiectul al III-lea al probei de Limba şi literatura română de caracterizat un personaj dintr-un text narativ aparţinând lui Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu, scrie Adevărul.

Elevii trebuiau să precizeze curentul şi epoca în care se încadrează autorul repectiv, să scrie despre arta construirii personajului. Unul dintre candidaţi a „croit“ o caracterizare cel puţin interesantă a Otiliei, personajul din „Enigma Otiliei“. „Otilia era o tipă introvertită, pentru că nu avea cont de Facebook, nici Twitter, nu se bucura de avantajele lumii online. Nu avea unde se „spovedi“ în faţa prietenilor din listă şi nu numai. Şi eu am crescut fără părinţi de mică, la fel ca Otilia, îi înţeleg tristeţea.“

Candidatul atinge şi povestea de iubire dintre Otilia şi Felix. „Otilia era un bun psiholog, în sensul că i-a citit gândurile lui Felix. O apreciez pentru că şi-a sacrificat iubirea, pentru a nu-i sta în calea carierei. Şi eu am făcut la fel, când am aflat că iubitul meu vrea să lucreze în Olanda“.

Perle Bacalaureat 2015. Candidaţii au avut la subiectul al doilea al probei de redactat, după anumite cerinţe, un text argumentativ despre importanţa practicării unui sport la orice vârstă. Elevii ar fi trebuit să puncteze avantajele mişcării fizice, atât pentru sănătatea fizică, cât şi pentru psihic. Unul dintre candidaţi a scris pe foaia de examen: „E important să faci sport. Mulţi suntem în pericol să uităm mersul pe jos, sărim în maşină când mergem câţiva metri până la magazin, la sala de sport, la fast-food. Ce mai, am uitat să mai fugim la stadion, în parc, jucăm fotbal pe tabletă “.

La cerinţa a treia de la primul subiect, elevii trebuiau să construiască o locuţiune/expresie care să conţină cuvântul „viaţă“. Unul dintre candidaţi pare să se fi inspirat din viaţa politică a României. „Politic, Ponta şi-a luat viaţa cu operaţia în Turcia“.

”Ruxandra era foarte îndragostită de muzician îi voia banii, de fapt asta se întampla şi pe vremea aia cu banii. Femeile voiau statut. Profa ne-a zis ca perioada asta interbelica a fost cea mai smechera dintre toate, femeile aşteptatau iar bărbaţii munceau dar dădeau dovadă de bărbăţie.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Notăţiile autorului sunt să ne impresioneze pe noi cititorii dacă om mai fi sau ele pot sa accentueze sau să aplaneze drama dintre cele doua personaje.”

”Pe mine sportul nu mă ajuta deoarece după o noapte de băută cu băieţii în cartier nu mai am timp să fac şi sport. La educaţie fizica proful ne-a spus că si relaţiile intime intra in sport deci şi ăsta e un sport.”

”În concluzie toţi ăştia bogataşii fac sport deoarece au bani să meargă pe la tot felul de săli şi saloane.”

”Scriitorul e stingherit în societate se simte ca un frustrat sau poate este şi de aceea vrea sa scrie să se scufunde în necazuri. Viaţa lui e chiar tristă nu poţi judeca un asemenea sensibil.”

”Personajul lui Moromete este personajul central, chiar Tudor Calaraşu participa la acţiune, aveau 10 copii şi o pisică pe Bisisica.”

Perle Bacalaureat 2015. Importanţa sportului: ”Mama îmi dă 1500 de lei lună să merg la una dintre cele mai de lux săli”
”Romanul Povestea lui Harap Alb a aparut în revista Literatorul în anul 1840 la Iaşi chiar în Dacia literara a lui Kogălniceanu.”

”Scenele reprezentative din romanul Morometii sunt: Ca să se mire prostii şi s-au mirat atunci cand au văzut că nu mai au arborele în curte şi alta e cand le frige băietilor o bataie ca-n zona de nord a ţării.”

”Ela era o curvă deoarece s-a combinat cu unul la Odobeşti iar Stefan un frustrat psihopat că suferea dar ce nu mai erau femei în lumea asta?”

”Harap Alb e prea tare ajunge pe un alt tărâm şi o recuperează pe fata lui Roş.”

”Eram însurat de 7 ani cu o colega de la psihologie, Camil vrea să zică că suferea.”

”Ion o violează pe Ana pe dupa sobă în timp ce tatso sforăia. O lasă borţoasa şi face un plod apoi ăsta inteligent din fire îi ia pamânturile, şmecher baiat.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Catinca îl certa pe Moromete că fuma mult. Un exemplu îl constituie şi faptul ca mama îl cearta pe bunicul când bea.” ”

”Profa de română nu ne preda nimic ne punea să copiem dintr-o carte zicea că are salariul prea mic ca să facă una ca asta.”

”Liviu Rebreanu este cel mai de seama poet al regiunii Moldova, a scris în perioada paşoptistilor alături de Sadoveanu şi de Bacovia.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Romanul Plumb a lui Rebreanu este o artă poetică deoarece prezintă drama unui ţăran într-un cavou.”

”Familia Moromete s-a distrus pe sine însăşi când a început să bea Ilie cu tovaraşii lui pe la poiana lui Iorgu Iovan.”


Adaugă părerea ta
Alte articole din: EDUCAŢIE