Coronavirus - România: 19517 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

ADMITERE LICEU 2014 REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ. Elevi de NOTA ZECE, la REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ

Monday, 14 July 2014, 12:36 Sursă: REALITATEA.NET

ADMITERE LICEU 2014. 4959 de elevi care au luat nota 10 la cel puțin una din cele două probe ale EVALUĂRII NAŢIONALE. Absolvenții de clasa a VIII-a care au susținut EVALUAREA NAȚIONALĂ 2014 vor afla la ce liceu au fost admiși marți, 15 iulie, conform calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale. Elevii care doresc pot vedea rapoartele cu notele obţinute la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014 pe EDU.RO, pentru fiecare judeţ din România.

ADMITERE LICEU 2014. Notele de 10 de anul acesta sunt, însă, în scădere față de anul trecut: 4959 (din care 4360 la matematică și 399 la română), în timp ce 2013 a defilat cu un număr de 12642 note de 10 (din care 11092 la matematică și 1550 la română).

ADMITERE LICEU 2014. Interesant este ca 225 de elevi din România au reușit anul acesta să ia 10 la ambele probe, față de 856 anul trecut. Mediile de absolvire de 10 curat au fost anul acesta într-o ușoare creștere: 2004, față de 1736. În ceea ce privește media de admitere la liceu, anul acesta doar 88 de elevi au reușit performanța de a avea 10 curat, față de 280 în 2013. Desigur, un motiv important pentru care acest număr este mai mic îl constituie diferența de calcul a mediei de admitere: anul acesta media Evaluării Naționale contează în procent de 75%, față de 50% în 2013.

VEZI TOPUL PE ADMITERELICEU.RO

ADMITERE LICEU 2014. Ce ŞANSE AI SĂ INTRI LA LICEUL DORIT, după REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ


ADMITERE LICEU REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2014 Admitere la liceu 2014 după repartizarea computerizată, pe EDU.RO. Absolvenții de clasa a VIII-a care au susținut EVALUAREA NAȚIONALĂ 2014 vor afla la ce liceu au fost admiși marți, 15 iulie, conform calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale. A fost publicată Ierarhia la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

În funcţie de media obţinută la EVALUAREA NAŢIONALĂ, elevii pot afla dacă vor intra sau nu la LICEU.

ADMITERE LICEU REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2014. LISTA CU SPECIALIZĂRILE ŞI LICEELE DIN ROMÂNIA

ADMITERE LICEU REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2014 Admitere la liceu 2014 după repartizarea computerizată, pe EDU.RO. Absolvenții de clasa a VIII-a care au susținut EVALUAREA NAȚIONALĂ 2014 vor afla la ce liceu au fost admiși marți, 15 iulie, conform calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale. În secţiunea Planul de şcolarizare 2014 au fost publicate listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe, precum şi numărul de locuri disponibile pentru Admiterea în licee 2014.

LISTA CU SPECIALIZĂRILE ŞI LICEELE DIN ROMÂNIA O GĂSIŢI AICI

Miercuri, pe 16 iulie, rezultatele vor fi publicate şi la şcolile de provenienţă ale elevilor. În ultimii doi ani, repartizarea computerizată s-a făcut mai devreme cu o zi faţă data anunţată oficial de minister.

După ce vor afla la ce liceu vor merge în următorii patru ani, elevii îşi pot depune dosarele de înscriere în perioada 17-25 iulie. A doua etapă a admiterii la liceu 2014 începe pe 17 iulie.

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2014, ADMITERE LICEU 2014. Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

ADMITERE LICEU 2014: Cum se calculează media de admitere

ADMITERE LICEU 2014: Începând din 2014, în calcularea mediei de admitere în liceu, media de la evaluarea naţională va reprezenta 75 la sută, faţă de 50 la sută în anii trecuţi, scăzând astfel la 25 la sută ponderea notelor din ciclul gimnazial.

Admitere la liceu 2014. Prima etapă de ADMITERE 2014

14 iulie  – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

15 iulie – REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ  în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015

16 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

16 iulie – Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

17 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Admitere la liceu 2014. A doua etapă de ADMITERE 2014

Elevii din seria curentă şi cei din seriile anterioare, care nu îndeplinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015, care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

16 iulie  – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie  – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie  – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

16 – 21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

21 iulie  – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

23 iulie  – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

24 iulie  – REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ  a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

24 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

Admitere la liceu 2014. Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015.

ADMITERE liceu 2014 după repartizarea computerizată. Cum se face departajarea

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a

media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale

nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale

nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.

În cazul în care, la un liceu, pe ultimul loc există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

 

ADMITERE LICEU REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2014. ULTIMA ZI DE ÎNSCRIERI. CUM SE COMPLETEAZĂ FIŞA?

 

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2014. Algoritmul de repartizare în licee 2014

 
 
Alte articole din: ACTUAL
Adaugă părerea ta
Alte articole din: ACTUAL