Coronavirus - România: 440344 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015 UPDATE

Wednesday, 01 July 2015, 10:20 Sursă: REALITATEA.NET

Realitatea.net vă oferă, imediat după încheierea examenului, baremul și rezolvările problemelor date la testul de matematică la Bacalaureat 2015.

Examenul a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție trei ore pentru a rezolva problemele.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE MATEMATICĂ. Absolvenții de licee cu profil științele naturii susțin miercuri, 1 iulie, proba scrisă la matematică M1 şi M2. 

Vineri, pe 3 iulie, absolvenţii de clasa XII-a vor susţine proba la alegere a profilului şi specializării: Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, Biologie vegetală şi animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie sau Sociologie.

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015. M1 M_mate-info

La filiera teoretică, profilul real, elevii au primit o matrice la subiectul doi și o funcție la cel de-al treilea.

Fiecare subiect rezolvat în totalitate va fi punctat cu câte 30 de puncte, în timp ce 10 puncte sunt din oficiu.

Toate cele trei subiecte au fost împărțite în câte șase sub-puncte de câte 5 puncte. Toate subiectele sunt obligatorii.

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015. M_şt-nat

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

La primul subiect, de 30 de puncte, elevii au primit câteva ecuații, dar și mici probleme de geometrie.

La subiectul al doilea, elevii au avut de rezolvat o matrice, cu șase cerințe de câte cinci puncte.

La subiectul al treilea, absolvenții de liceu au primit o funcție.

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015. Subiecte

Subiectele la matematică de la Bacalaureat vor fi prezentate de realitatea.net la scurt timp după ce elevii vor intra în examen.  Ministerul Educației va anunța baremele la proba de matematică M2 - științele naturii şi M1 mate-info de la Bacalaureat 2015 în jurul orelor prânzului. Cu ajutorul acestor bareme la matematică, elevii de la științele naturii pot estima ce notă vor lua la această probă de la Bacalaureat 2015. 

Matematica M2 - științele naturii este, de regulă, disciplina Bacalaureatului în care se obțin cele mai mici note, rata de promovabilitate a probei de matematică fiind cea mai scăzute dintre toate probele de BAC. 

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015

Bacalaureat 2015 subiecte matematică M1, M2 - mate info, științele naturii

Barem Bacalaureat 2015. Subiecte Limba și literatura română la BAC 2015

Subiecte Bacalaureat 2015. Real: Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda

Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre importanța sportului

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Caracterizarea unui personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu

Subiecte Bacalaureat 2015. Uman: Relația între două personaje în romanul interbelic
Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic

BACALAUREAT 2015. Istorie şi matematică! Subiectele care pun în dificultate

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE MATEMATICĂ M1. Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat 2015 dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

- au susţinut probele de evaluare a competenţelor;

- au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Rezultatele vor fi afișate în 6 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile trebuie să fie depuse până la ora 16:00, în aceeași zi, urmând să fie soluționate între 7 și 9 iulie, iar rezultatele finale să fie publicate în 10 iulie.

La această sesiune a Bac-ului s-au înscris 168.945 de absolvenţi, cu peste 7.000 mai mulţi decât anul trecut. Există numeroși candidați - aproximativ 340.000 - care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în anii trecuți, însă doar 25.000 dintre ei s-au înscris la examen pentru sesiunea iunie-iulie.

BACALAUREAT 2015. Modele subiecte Matematică - Profil Mate - Info

BACALAUREAT 2015. Modele subiecte Matematică - Profil Pedagogic

BACALAUREAT 2015. Modele subiecte Matematică - Ştiinţe ale naturii

BACALAUREAT 2015. Modele subiecte Istorie

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE MATEMATICĂ M2 - științele naturii. Statistici

Ministerul Educației va publica, astăzi, începând cu ora 15.00, baremele de evaluare pentru proba de Limba și literatura Română din cadrul examenului de Bacalaureat 2015.

Subiecte Bacalaureat 2015. Ce au primit elevii la proba de Limba și literatura Română
În ceea ce privește probele susținute până acum de elevi, cele de competențe la limba română, informatică și o limbă străină, rezultatele au fost destul de bune.

La examenul oral la limba română, 8.631 de candidaţi (69,33%) au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 31.172 de elevi (21,91%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 12.463 de elevi (8,76%) au primit certificatul de utilizator mediu, arată centralizarea trimisă de Ministerul Educaţiei.

În proba de competenţe digitale, din totalul de 128.873 de candidați, 32.663 (25,36%) au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 38.585 (29,94 %) - certificatul de utilizator avansat, 41.175 (31,95%) - certificatul de utilizator mediu şi 15.721 (12,19%) - certitficatul de utilizator începător.

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015: reguli de desfășurare a examenului

Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială.

În timpul desfăşurării probelor scrise, precum şi pe perioada evaluării probelor scrise, în sălile de examen şi în centrele zonale de evaluare au voie să intre numai:

a) preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul de examen;

b) persoane delegate de către Comisia Naţională de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea corectă a examenului.

Art.61 - (1) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma
3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015: reguli de desfășurare a examenului

(2) La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen.

(5) La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barate spaţiile nescrise.

(6) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE ISTORIE: Ce a picat la istorie la BAC 2015

Potrivit centrului Național de Evaluare și Examinare, la examenul de BAC 2015, subiectele la Limba și literatura Română trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de Ministerul Educaţiei;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzator conţinutului programelor de Bac, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea compeţentelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

Subiecte Bacalaureat 2015 Istorie: Bareme și rezolvări la istorie la BAC 2015

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015

Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat 2015 dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

au susţinut probele de evaluare a competenţelor;

au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Rezultatele vor fi afișate în 7 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile trebuie să fie depuse până la ora 16:00, în aceeași zi, urmând să fie soluționate între 7 și 9 iulie, iar rezultatele finale să fie publicate în 10 iulie.

Găsiți câteva modele de subiecte pe care elevii le vor primi la examen pe subiecte2015.edu.ro. Ultimul subiect va fi redactarea unui eseu de minimum 600 de cuvinte. Fiecare dintre cele trei subiecte propuse va fi notat cu 30 de puncte.

SUBIECTE BACALAUREAT 2015 ISTORIE: În ceea ce privește probele susținute până acum de elevi, cele de competențe la limba română, informatică și o limbă străină, rezultatele au fost destul de bune.

BACALAUREAT 2015. În ceea ce priveşte desfăşurarea examenului de maturitate, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a transmis că o parte dintre camerele video de la BAC-ul din această vară vor înregistra şi audio.

BACALAUREAT 2015. Elevii de clasa a XII-a susţin miercuri proba obligatorie

„5% dintre camerele video de la BAC-ul de anul acesta va înregistra şi audio. Există recomandarea Ministerului de a implementa şi sisteme audio. Mi se pare relevantă pregătirea elevilor, nu supravegherea”, a spus acesta.

Metodologia de organizare a Bac-ului prevede că se interzice candidaţilor să intre în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

BACALAUREAT 2015. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

BACALAUREAT 2015 Istorie: Subiecte și Bareme la Istorie la BAC 2015

BACALAUREAT 2015 - Calendarul examenelor

25 - 29 mai: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

8 - 10 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-12 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15–19 iunie: Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22-26 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie: Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie: 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie: Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8-9 iulie: Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie: Afişarea rezultatelor finale

Barem și Rezolvări Matematică la Bacalaureat 2015

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau
pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

(2) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi. 

(3) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat", se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL