E oficial! Se măresc amenzile pentru bucureșteni! Cât poți primi dacă arunci un ambalaj pe stradă

Tuesday, 16 May 2017, 11:02, Sursă: REALITATEA.NET

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a hotărât că oamenii care aruncă resturi de țigări, hârtii sau alte deșeuri pe stradă, dar și cei care deteriorează mobilierul stradal, vor fi pedepsiți de polițiști cu o contravenție de la 2.000 și poate ajunge la 5.000 de lei. În trecut, amenda era cuprinsă între 200 și 500 de lei.

Adaugă părerea ta

În baza acestui proiect, consilierii generali ar urma să aducă modificări HCGMB nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Capitalei, potrivit Agerpres.

Pentru o serie de contravenții, amenda ar urma să fie majorată de la 200 — 500 de lei, cât este în prezent, la 2.000 — 5.000 de lei. Sancțiunile vizează nerespectarea următoarelor obligații, de către persoanele fizice și juridice:

—să păstreze curățenia trotuarelor, arterelor de circulație, cât și a parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii, piețelor, oboarelor și altor locuri publice, fiind interzisă aruncarea sau depozitarea deșeurilor menajere sau de altă natură în aceste zone;

—să nu arunce zăpada din curți pe trotuare, carosabil, în intersecții, spații verzi, terenuri virane, în canale;

—să efectueze și să asigure zilnic curățenia și săptămânal spălarea trotuarelor și a zonelor de acces pietonal adiacente (ganguri, pasaje, alei);

—să asigure menținerea stării de salubritate a locurilor de parcare pe care la au în folosință din domeniul public;

—este interzisă depozitarea pe domeniul public (în zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi) a sacilor cu deșeuri în vederea colectării acestora de către operatorii de salubritate;

—este interzisă depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului în containerele de colectare a deșeurilor municipale;

—este interzisă răspândirea sau deversarea directă pe sol (domeniul public ori în locuri publice, terenuri virane, spații verzi) a apelor uzate menajere, a celor rezultate din spălarea balcoanelor și teraselor, de la cișmelele imobilelor, precum și a celor rezultate din spălatul mașinilor de orice tip;

—este interzisă deteriorarea mobilierului stradal și urban, a recipientelor de colectare a deșeurilor stradale montate pe căile publice și în locurile publice;

—este interzisă aruncarea biletelor de călătorie, a resturilor de țigări, a hârtiilor și a altor tipuri de deșeuri pe domeniul public ori în locuri publice;

—este interzisă aruncarea pe domeniul public, din autovehicule, a deșeurilor de orice natură.

De asemenea, pentru o altă categorie de contravenții, care până în prezent se sancționau cu 500 — 2.000 de lei, amenzile vor crește la 2.000 — 5.000 de lei. Este vorba despre următoarele obligații ale persoanelor fizice și juridice:

—să asigure înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate, să mențină corespunzător fațadele imobilelor pe care le dețin, a mobilierului urban și stradal, statuilor și monumentelor aflate pe domeniul public;

—este interzisă introducerea deșeurilor din categoria celor periculoase, toxice, explozive, animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu în recipientele de precolectare a deșeurilor menajere și reciclabile;

—curățarea periodică și menținerea în stare de funcționare a gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulație, de către cei care dețin sau administrează instalații de canalizare;

—se interzice blocarea gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulație prin aruncarea diferitelor deșeuri, frunze sau a pământului de către persoanele fizice/juridice, de către societățile care execută lucrări edilitare de orice natură sau de către operatorii serviciilor de salubrizare.