Coronavirus - România: 111550 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. Bareme și subiecte la geografie la BAC 2015 - UPDATE

Friday, 03 July 2015, 15:10 Sursă: REALITATEA.NET

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. Vineri este ultima zi pentru examenul de BACALAUREAT 2015. Are loc proba scrisă a examenului la alegere. Absolvenții de liceu au de ales dintre Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, Biologie vegetală şi animală. Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Informatică, Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie sau Sociologie. Rămâi pe Realitatea.net pentru a afla totul despre SUBIECTE, BAREME și rezolvări la Biologie. Pe 7 iulie, tot pe Realitatea.net veți afla rezultatele finale la BACALAUREAT 2015. 

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015 Absolvenţii de clasa a XII-a avut avut trei ore pentru a rezolva subiectele la Geografie.

La Subiectul I, aceştia au primit Harta politică a Europei. La subpunctul A, eleviilor li se cerea să precizez numele unui stat marca pe hartă şi numele unui oraş-capitală.

La subpunctul B, se cerea completarea pe foia de examen a răspunsurilor corecte (capitala unui stat marcat pe hartă, în ce mare se varsă fluviul Rin şi să indice cu ce literă este marcată pe hartă Belgradul).

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015 La subpunctul C, elevii au avut un cinci grile: să localizeze statul Vatican, munţii formaţi în ororgeneză alpină, oraşul care este străbătut de Sena, să identifice un oraş şi o ţară marcată pe hartă.

La subpunctul D, se cerea precizarea a trei deosebiri între clima a două stat marcate pe hartă: Ucraina şi Spania.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. La subpunctul E, elevilor li se cerea să prezinte o cauză a densităţii reduse în statul marcat pe hartă cu litera J şi o cauză a destinaţii ridicate a statului marcat pe hartă cu litera E.

La Subiectul II, absolvenţii de clasa a XII-a au primit harta României - Unităţi de relief, râuri şi oraşe.

La subpunctul A, elevii au avut să identifice un oraş şi un râu pe harta dată, iar la subpunctul B, acestora li se cerea să completeze răspunsurile corecte privind un râu, animite influenţe climatice şi un oraş.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. La subpunctul C, elevii au avut de rezolvat 5 întrebări grilă, iar la D, acestora li se cerea să precizeze trei deosebiri între unităţile de relief.

La subpunctul E, cei care au dat Bac-ul la Geografie au avut de precizat două resurse de subsol şi două ramuri industriale din Podişul Getic.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. La Subiectul III, elevilor li se cerea să rezolve o serie de cerinşe privin producţia de energie electrică din Germania, Franţa şi Marea Britanie.

Barem Biologie Anatomie Bacalaureat 2015. Calculează-ți nota!

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Câți elevi au absentat

Peste 150 de mii de absolventi de liceu au fost testaţi până acum la limba română, la matematică sau istorie, le-au fost testate si cunostintele digitale, iar astazi este proba la alegere. Bacalaureatul din acest an a inregistrat însă o rată a absenteismului uriaşă - peste 50.000 de elevi nu s-au prezentat la examen.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Un model de subiect

Dintre cei 155.321 de absolvenţi de clasa a XII-a care s-au înscris pentru susţinerea probei de limba și literatura română, s-au prezentat 149.305, adică 96,13%, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei.

Procentul este mai mare decât cel din sesiunea similară a anului trecut, când au participat 94,52% din totalul elevilor înscrişi la proba de Limba şi Literatura Română. În total, au absentat 5.942 de candidaţi, iar 74 au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe

- capitală cu numere.

A. Precizaţi:

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numește...
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numește... 6 puncte

SUBIECTE BACALAUREAT 2015 GEOGRAFIE. SUBIECTE: Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numește:

a. Andorra b. Liechtenstein c. Malta d. Monaco 2 puncte

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Probă scrisă la geografie Varianta 5

2. Climatul temperat-continental este specific regiunii în care se află localizat orașul marcat, pe

hartă, cu numărul:

a. 1 b. 4 c. 5 d. 14 2 puncte

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește:

a. Atena b. Nicosia c. Tirana d. Valletta 2 puncte

4. Munții Pădurea Neagră se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. H d. J 2 puncte
5. Este străbătut de fluviul Tamisa orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 14 d. 15 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera I şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015E. 1. Prezentați un factor care a determinat, în ultimul deceniu, creșterea populației din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

2. Precizați două activități economice specifice regiunilor montane din Europa. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 6;

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte...2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este străbătut de râul numit ...

3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:

1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte:

a. Pitești b. Ploiești c. Slatina d. Târgoviște 2 puncte

2. Străbate Podișul Târnavelor râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte

3. Influențe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. H 2 puncte

4. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:

a. Borcea b. Chilia c. Sfântu Gheorghe d. Sulina 2 puncte

5. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera H.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015E. Prezentați:

1. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F şi unitatea de relief marcată cu litera D.

2. două premise naturale care favorizează cultivarea cerealelor în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G. 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia producției de energie electrică (exprimată în GWh) în câteva state europene, în perioada 2006-2012.

sursa: Eurostat

A. Precizaţi:

1. valoarea maximă a producției de energie electrică obținute de Norvegia și anul respectiv;

2. valoarea producției de energie electrică obținute de Olanda în anul 2009;

3. valoarea producției de energie electrică obținute de Polonia în anul 2012. 4 puncte

Pagina 4 din 4

B. 1. Calculați cu cât a crescut producția de energie electrică în Polonia, în intervalul 2006-2012.

2. Precizați cea mai importantă resursă energetică utilizată în Polonia.

3. Precizați cea mai importantă resursă regenerabilă de energie utilizată în Norvegia.

6 puncte

C. Pentru Grecia, precizaţi:

1. numele a două state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene;
2. numele a două unităţi de relief;
3. două caracteristici ale climei;
4. numele a două oraşe;
5. două culturi agricole specifice.
10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă numărul emigranților și imigranților din două state europene în anul 2012.

Statul Imigranți Emigranți
Germania 592.175 240.001
Bulgaria 14.103 16.615
Sursa: Eurostat

Precizați:

1. valoarea bilanțului migratoriu din Germania.
2. valoarea bilanțului migratoriu din Bulgaria.
3. o cauză a ponderii mari a imigranților în Germania.
6 puncte
E. Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică, formată, în prezent, din
28 de state. Precizaţi:
1. două simboluri (însemne) ale Uniunii Europene;
2. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Ce s-a dat anul trecut

(w460) <p><strong

(w460) <p><strong

(w460) <p><strong

(w400) <p><strong

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015 - Afişarea rezultatelor 

25 - 29 mai: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

8 - 10 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-12 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15–19 iunie: Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22-26 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie: Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie: 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie: Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8-9 iulie: Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie: Afişarea rezultatelor finale 

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. În ceea ce priveşte desfăşurarea examenului de maturitate, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a transmis că o parte dintre camerele video de la BAC-ul din această vară vor înregistra şi audio.

„5% dintre camerele video de la BAC-ul de anul acesta va înregistra şi audio. Există recomandarea Ministerului de a implementa şi sisteme audio. Mi se pare relevantă pregătirea elevilor, nu supravegherea”, a spus acesta.

Metodologia de organizare a Bac-ului prevede că se interzice candidaţilor să intre în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

BACALAUREAT 2015. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat 2015 dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

- au susţinut probele de evaluare a competenţelor;

- au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Rezultatele vor fi afișate în 7 iulie, până la ora 16:00. Contestațiile trebuie să fie depuse în aceeași zi, urmând să fie soluționate între 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale să fie publicate în 10 iulie.

La această sesiune a Bac-ului s-au înscris 168.945 de absolvenţi, cu peste 7.000 mai mulţi decât anul trecut. Există numeroși candidați - aproximativ 340.000 - care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în anii trecuți, însă doar 25.000 dintre ei s-au înscris la examen pentru sesiunea iunie-iulie.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Cum a început

SUBIECTE BACALAUREAT 2015 BIOLOGIE. Aproximativ 155.000 de elevi de clasa a XII-a au susținut luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2015 - la limba și Literatura Română şi miercuri proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie.

Dintre cei 155.321 de absolvenţi de clasa a XII-a care s-au înscris pentru susţinerea probei de limba și literatura română, s-au prezentat 149.305, adică 96,13%, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei.

Procentul este mai mare decât cel din sesiunea similară a anului trecut, când au participat 94,52% din totalul elevilor înscrişi la proba de Limba şi Literatura Română. În total, au absentat 5.942 de candidaţi, iar 74 au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

 Rezultatele examenelor de Bacalaureat vor fi afişate cu o zi mai târziu decât era programat. Ca atare, elevii de clasa a XII-a vor afla notele pe 7 iulie, zi în care vor fi depuse şi contestaţiile, şi nu pe 6 cum era stabilit iniţial.

Date de afişare a rezultatelor a fost decalată în condiţiile în care ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a emis un ordin prin care a dispus evaluarea lucrărilor în centrele de corectare din alte judeţe.

Cel mai probabil, acestea vor fi stabilite prin tragere la sorţi. În noul calendar al examenului maturităţii, soluţionarea contestaţiilor figurează în zilele de 8 şi 9 iulie, iar data afişări rezultatelor finale, rămâne aceeaşi, 10 iulie.

Înainte de anunţul oficial făcut de ministerul Educaţiei, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a anunţat că susţine această propunere.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Reguli

Preşedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, este directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ liceal respective.

(2) În situația în care, într-o unitate de învățământ, directorul și directorul adjunct se află în situație de incompatibilitate, așa cum este precizată la Art.25, alin.(3), se numește președinte al comisiei, prin excepție de la prevederile alin.(1), un cadru didactic din unitatea de învățământ, membru al Consiliului de administrație al unității școlare.

(3) Secretarul, membrii, asistenţii şi profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sunt selectaţi, de regulă, din unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ.

(4) În cazuri deosebite, bine justificate, din comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale poate face parte, în calitate de asistent, orice
persoană care îndeplineşte o funcţie didactică sau didactică auxiliară, provenind din unitatea de învăţământ respectivă sau din alte unităţi de învăţământ preuniversitar.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Metodologie

(5) Pentru evitarea conflictului de interese, un cadru didactic nu poate să îndeplinească, simultan, două funcții în cadrul aceleiași comisii de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau o funcție în cadrul unei comisii de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și o funcție în cadrul comisiei de bacalaureat județene/ a municipiului București.

(6) Evaluarea competenţelor lingvistice, pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ. În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învăţământ, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, sau acestea se află în situație de
incompatibilitate așa cum este ea precizată la alin. (5) sau la Art. 25. alin.(3), profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte unități de învăţământ.

(7) Persoana de contact din unitatea de învățământ liceal în care se desfășoară probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau din centrul de examen este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/altă categorie de salariaţi încadraţi cu norma de bază pe un post/ catedră într-o unitate de învăţământ. Această persoană trebuie să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior în domeniul informatică/ statistică/ calculatoare etc. Se recomandă a fi desemnate ca persoane de contact, indiferent de studii, persoane care posedă certificate recunoscute ECDL sau CISCO.

(8) În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, nu se pot desemna persoane de contact salariaţi care să îndeplinească una din condiţiile precizate la alin. (7), se va desemna ca persoană de contact un cadru didactic de altă specialitate, care a absolvit un curs în domeniul
calculatoarelor/ informaticii.

(9) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării examenului de bacalaureat, preşedinţii comisiilor din unităţile de învăţământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale vor solicita declaraţii-tip/angajamente scrise de la fiecare 
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 16 membru al comisiei. În declaraţia-tip/angajament, cadrul didactic trebuie să precizeze că nu are soţul/soţia, o rudă sau un afin, de până la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi că ştie că orice abatere de la acestea este sancţionată. Art.27 – (1) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte componenţa comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din fiecare unitate de învăţământ liceal care are clase terminale.

(2) Componenţa nominală a comisiei se stabileşte, până la data de 15 aprilie, prin decizie a inspectorului şcolar general, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Propunerile vor fi transmise inspectoratelor şcolare de către fiecare unitate de învăţământ până la data de 31 martie.
Art.28 – (1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare se propun de către universităţi, din rândul cadrelor didactice universitare de predare având titlul de doctor şi se numesc de către Comisia Naţională de Bacalaureat, prin ordin al ministrului. Selecţia preşedinţilor comisiilor va
avea în vedere activitatea desfăşurată în calitate de preşedinte de comisie de bacalaureat, în sesiunile anterioare ale examenului.
(2) În situaţia în care preşedintele desemnat prin ordin al ministrului pentru un centru de examen, respectiv pentru un centru de evaluare nu s-a prezentat până în preziua începerii probelor scrise, comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti numeşte un preşedinte din rândul cadrelor didactice din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea din care provin candidaţii care susţin probele scrise ale examenului de bacalaureat. Numirea este anunţată, în scris, Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

(3) Procedura menţionată la alin. (2) se aplică şi în situaţia în care comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti sau Comisia Naţională de Bacalaureat a decis înlocuirea preşedintelui numit prin ordin al ministrului. Art.29 - (1) Vicepreşedinţii, secretarii, membrii comisiilor din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, asistenţii şi profesorii evaluatori vor fi selecţionaţi din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor.
(2) Lista profesorilor evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la clase de liceu. În situaţii excepţionale, despre care va fi informată Comisia Naţională de Bacalaureat, pot fi numiţi ca profesori evaluatori şi profesori ce predau la gimnaziu, dar care vor evalua în echipă cu un profesor de liceu.
(3) Persoanele de contact/informaticienii/cadrele didactice cu abilităţi de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, în calitate de secretari sau de membri, şi care administrează baza de date, vor fi desemnați de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti , cel mai târziu până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la 22 iulie, pentru sesiunea a doua.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele menţionate la alin. (3) se desemnează, de preferinţă, dintre cadrele didactice de specialitate/informaticienii din unitatea de învăţământ în care se organizează centrul de examen, respectiv centrul zonal de evaluare.
(5) Persoanele de contact din centrele de examen trebuie să îndeplinească condițiile menționate la Art. 26, alin. (7). 
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 17

Art. 30 - (1) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte, prin tragere la sorţi, vicepreşedinţii şi cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, cu excepţia preşedinţilor.
Tragerea la sorţi se va efectua, electronic, în fiecare judeţ/în municipiul Bucureşti, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului, din lista aprobată de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, urmând ca inspectorul şcolar general să emită decizii scrise.
Lista se alcătuieşte la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe la examenul de bacalaureat şi care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor şcolare până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune de examen. Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti aprobă lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorţi, cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea examenului.
(2) Tragerea la sorţi se efectuează în şedinţă publică. Repartizarea pe comisii a vicepreşedinţilor şi a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se vor menţiona şi persoanele aparţinând societăţii civile, care au participat la şedinţa publică de tragere la sorţi.
(3) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării examenului de bacalaureat, preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare vor solicita
declaraţii-tip scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic trebuie să precizeze că nu are soţul/soţia, o rudă sau un afin, de până la gradul al IVlea inclusiv, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi că ştie că orice abatere de la acestea este sancţionată.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Ce trebuie să știe candidații

(1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30.

(2) Preşedintele comisiei din centrul de examen desemnează o comisie de control, formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul de pază de la intrarea în centrul de examen.

(3) La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:

- un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund;

- candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;

- candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

- candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

(4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

(5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, desemnată de comisia de examen.

(6) După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. Reguli la examen

Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială.

În timpul desfăşurării probelor scrise, precum şi pe perioada evaluării probelor scrise, în sălile de examen şi în centrele zonale de evaluare au voie să intre numai:

a) preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul de examen;

b) persoane delegate de către Comisia Naţională de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea corectă a examenului.

Art.61 - (1) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma
3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015(2) La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în carese află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen.

(5) La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barate spaţiile nescrise.

(6) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea ca

Perle Bacalaureat 2015. Absolvenţii de liceu de la profilul Real au avut la subiectul al III-lea al probei de Limba şi literatura română de caracterizat un personaj dintr-un text narativ aparţinând lui Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu, scrie Adevărul.

Elevii trebuiau să precizeze curentul şi epoca în care se încadrează autorul repectiv, să scrie despre arta construirii personajului. Unul dintre candidaţi a „croit“ o caracterizare cel puţin interesantă a Otiliei, personajul din „Enigma Otiliei“. „Otilia era o tipă introvertită, pentru că nu avea cont de Facebook, nici Twitter, nu se bucura de avantajele lumii online. Nu avea unde se „spovedi“ în faţa prietenilor din listă şi nu numai. Şi eu am crescut fără părinţi de mică, la fel ca Otilia, îi înţeleg tristeţea.“

Candidatul atinge şi povestea de iubire dintre Otilia şi Felix. „Otilia era un bun psiholog, în sensul că i-a citit gândurile lui Felix. O apreciez pentru că şi-a sacrificat iubirea, pentru a nu-i sta în calea carierei. Şi eu am făcut la fel, când am aflat că iubitul meu vrea să lucreze în Olanda“.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015Perle Bacalaureat 2015

Candidaţii au avut la subiectul al doilea al probei de redactat, după anumite cerinţe, un text argumentativ despre importanţa practicării unui sport la orice vârstă. Elevii ar fi trebuit să puncteze avantajele mişcării fizice, atât pentru sănătatea fizică, cât şi pentru psihic. Unul dintre candidaţi a scris pe foaia de examen: „E important să faci sport. Mulţi suntem în pericol să uităm mersul pe jos, sărim în maşină când mergem câţiva metri până la magazin, la sala de sport, la fast-food. Ce mai, am uitat să mai fugim la stadion, în parc, jucăm fotbal pe tabletă “.

La cerinţa a treia de la primul subiect, elevii trebuiau să construiască o locuţiune/expresie care să conţină cuvântul „viaţă“. Unul dintre candidaţi pare să se fi inspirat din viaţa politică a României. „Politic, Ponta şi-a luat viaţa cu operaţia în Turcia“.

”Ruxandra era foarte îndragostită de muzician îi voia banii, de fapt asta se întampla şi pe vremea aia cu banii. Femeile voiau statut. Profa ne-a zis ca perioada asta interbelica a fost cea mai smechera dintre toate, femeile aşteptatau iar bărbaţii munceau dar dădeau dovadă de bărbăţie.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Notăţiile autorului sunt să ne impresioneze pe noi cititorii dacă om mai fi sau ele pot sa accentueze sau să aplaneze drama dintre cele doua personaje.”

”Pe mine sportul nu mă ajuta deoarece după o noapte de băută cu băieţii în cartier nu mai am timp să fac şi sport. La educaţie fizica proful ne-a spus că si relaţiile intime intra in sport deci şi ăsta e un sport.”

”În concluzie toţi ăştia bogataşii fac sport deoarece au bani să meargă pe la tot felul de săli şi saloane.”

”Scriitorul e stingherit în societate se simte ca un frustrat sau poate este şi de aceea vrea sa scrie să se scufunde în necazuri. Viaţa lui e chiar tristă nu poţi judeca un asemenea sensibil.”

”Personajul lui Moromete este personajul central, chiar Tudor Calaraşu participa la acţiune, aveau 10 copii şi o pisică pe Bisisica.”

Perle Bacalaureat 2015. Importanţa sportului: ”Mama îmi dă 1500 de lei lună să merg la una dintre cele mai de lux săli” 
”Romanul Povestea lui Harap Alb a aparut în revista Literatorul în anul 1840 la Iaşi chiar în Dacia literara a lui Kogălniceanu.”

”Scenele reprezentative din romanul Morometii sunt: Ca să se mire prostii şi s-au mirat atunci cand au văzut că nu mai au arborele în curte şi alta e cand le frige băietilor o bataie ca-n zona de nord a ţării.”

”Ela era o curvă deoarece s-a combinat cu unul la Odobeşti iar Stefan un frustrat psihopat că suferea dar ce nu mai erau femei în lumea asta?”

”Harap Alb e prea tare ajunge pe un alt tărâm şi o recuperează pe fata lui Roş.”

”Eram însurat de 7 ani cu o colega de la psihologie, Camil vrea să zică că suferea.”

”Ion o violează pe Ana pe dupa sobă în timp ce tatso sforăia. O lasă borţoasa şi face un plod apoi ăsta inteligent din fire îi ia pamânturile, şmecher baiat.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Catinca îl certa pe Moromete că fuma mult. Un exemplu îl constituie şi faptul ca mama îl cearta pe bunicul când bea.” ”

”Profa de română nu ne preda nimic ne punea să copiem dintr-o carte zicea că are salariul prea mic ca să facă una ca asta.”

”Liviu Rebreanu este cel mai de seama poet al regiunii Moldova, a scris în perioada paşoptistilor alături de Sadoveanu şi de Bacovia.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Romanul Plumb a lui Rebreanu este o artă poetică deoarece prezintă drama unui ţăran într-un cavou.”

”Familia Moromete s-a distrus pe sine însăşi când a început să bea Ilie cu tovaraşii lui pe la poiana lui Iorgu Iovan.”

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL