Coronavirus - România: 55241 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BACALAUREAT 2014. Ce a păţit un elev în timpul examenului. A fost dat afară imediat

Thursday, 19 June 2014, 17:05 Sursă: REALITATEA.NET

BACALAUREAT 2014. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar au amintit faptul că regulamentele sunt stricte, iar cei care le vor încălca vor suporta consecinţele. “Elevii nu au voie cu telefoanele mobile, acestea trebuie predate înainte de examen, iar dacă din grijă să nu-l pierzi sau să nu-ţi dispară îl ţii în buzunar şi sună, poţi fi eliminat dintr-o prostie. De asemenea, sunt interzise şi aparatele audio, există o tendinţă, un teribilism chiar, la liceeni, de a le folosi şi la examene”, a declarat Camelia Gavrilă, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ).

Până vineri, 20 iunie, elevii de clasa a XII-a vor susţine proba competenţelor digitale, urmând ca, de luni, 23 iunie, să continue cu evaluarea competenţelor într-o limbă de circulaţie internaţională. Abia de pe data de 30 iunie vor urma probele scrise, începând cu proba la Limba şi literatura română şi vor continua pe 1 iulie cu proba la Limba şi literatura maternă. Pe 2 iulie va fi proba obligatorie a profilului, iar pe 4 iulie proba la alegere a profilului şi specializării.

BACALAUREAT 2014. Afişarea rezultatelor se va face în data de 7 iulie, până în ora 12, iar în aceeaşi zi se vor depune şi contestaţiile între orele 12 şi16. Acestea urmează să fi soluţionate în perioada 8 - 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 11 iulie.

Reprezentanţii ISJ mai menţionează faptul că, în fiecare zi de examen, în fiecare centru de evaluare va fi prezent un medic şi un asistent, deoarece starea de stres, emoţiile sau căldura pot crea probleme de sănătate elevilor sau profesorilor. La nivel naţional au mai fost eliminaţi de la începutul perioadei de examinare încă trei elevi.

BACALAUREAT 2014. Potrivit calendarului pentru examenul de BACALAUREAT 2014, candidaţii susţin:

- în 10-12 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
- în 11-13 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);
- în 16-20 iunie - proba de evaluare a competenţelor digitale;
- în 23-27 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;

BACALAUREAT 2014 - în 30 iunie - probă scrisă la limba şi literatura română (comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările);
- în 1 iulie - proba scrisă la limba şi literatura maternă (comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);
- în 2 iulie - proba obligatorie profilului şi specializării, respectiv: matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională; istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională;
- în 4 iulie - proba scrisă la alegere a profilului şi specializării; candidaţii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: fizică, chimie, biologie sau informatică (pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională); geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională);
- în 7 iulie - afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor (între orele 12.00 şi 16.00); în 8-10 iulie vor fi soluţionate contestaţiile;
- în 11 iulie - afişarea rezultatelor finale la prima sesiune a examenului de BACALAUREAT 2014.
BACALAUREAT 2014. A doua sesiune a examenului de BACALAUREAT 2014 din 2014 va avea loc în perioada 18-29 august, în 4 septembrie fiind programată afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2014. La probele orale de limba română şi limba maternă, subiectele cuprind texte literare şi nonliterare şi trebuie să aibă un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii vor intra în sălile de examen la orele la care au fost programaţi. Aceştia vor extrage câte un bilet şi vor primi hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10-15 minute.
Rezultatele obţinute de candidaţi la probele orale nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă. BACALAUREAT 2014


Cine poate susţine examenul de BACALAUREAT 2014

Examenul de BACALAUREAT 2014 poate fi susţinut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de învăţământ. Candidaţii pot fi atât din seria curentă, respectiv elevii care au absolvit liceul în acest an, cât şi din seriile anterioare.

BACALAUREAT 2014. 
Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul în sesiunile de BACALAUREAT 2014 organizate începând din 2003, pot solicita recunoaşterea probelor promovate anterior.
Examenul de BACALAUREAT 2014 poate fi susţinut fără taxă de cel mult două ori. Candidaţii din promoţiile anterioare, care au susţinut de cel puţin două ori BACALAUREAT 2014ul şi care se prezintă la toate probele examenului au plătit 230 de lei. În celelalte cazuri, suma plătită a fost stabilită diferenţiat, în funcţie de numărul probelor pe care le va susţine candidatul.


BACALAUREAT 2014. Promovarea examenului de BACALAUREAT 2014

BACALAUREAT 2014. Absolvenţii de liceu promovează examenul de BACALAUREAT 2014 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
- au susţinut probele de evaluare a competenţelor;
- au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
- au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii care la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse nu pot participa la probele scrise, întrucât se consideră că nu au susţinut probe orale.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de BACALAUREAT 2014.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii care copiază sunt eliminaţi din examen şi nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale BACALAUREAT 2014-ului.

Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de BACALAUREAT 2014. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de BACALAUREAT 2014 nu vor fi primiţi în examen.
De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

BACALAUREAT 2014, Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.
Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.
BACALAUREAT 2014. Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

Aceşti candidaţi nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BACALAUREAT 2014.

BACALAUREAT 2014. Examenul de BACALAUREAT 2014, desfăşurat doar în sălile în care sunt camere video de supraveghere

Comisiile de BACALAUREAT 2014 judeţene, respectiv cea a municipiului Bucureşti trebuie să se asigure că sunt camere de supraveghere video funcţionale în toate sălile de examen, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.
Aceste comisii răspund pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de BACALAUREAT 2014 şi stabilesc componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi de evaluare, inclusiv persoanele de contact sau informaticienii, sunt selectate din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor.

BACALAUREAT 2014. Din comisiile de BACALAUREAT 2014 nu vor face parte persoanele care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri şi au fost sancţionate.

BACALAUREAT 2014. Promovabilitatea examenului de BAC  din 2013

BACALAUREAT 2014. Promovabilitatea în prima sesiune a examenului de BAC  din 2013 a fost de 55,4% înaintea contestaţiilor şi de 56,4% după soluţionarea acestora. În prima sesiune au promovat examenul 99.056 de candidaţi. Medii de trecere au obţinut 63,1 la sută, respectiv 87.197 de candidaţi din promoţia 2012 - 2013, şi 31,7 la sută, respectiv 11.859, din promoţiile anterioare.


Pentru filiera teoretică, procentul de promovare a fost de 83,62 la sută, pentru filiera vocaţională - 72,96 la sută, iar pentru cea tehnologică - 37,32 la sută.

În prima sesiune a BAC ului s-au înscris 188.842 de candidaţi şi s-au prezentat 175.513, dintre care 320 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Prima sesiune a BACului din 2013 a fost marcată de anchete privind suspiciuni de fraudă, care au avut în centru situaţia de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" din Capitală. În ancheta legată de BACALAUREAT 2014ul de la Liceul "Bolintineanu", directoarea liceului a fost demisă şi ulterior trimisă în judecată, comisia de examen a şcolii a fost schimbată, iar profesorii supraveghetori şi zeci de elevi au fost audiaţi.
Peste zece anchete privind cazuri de fraudă la BACALAUREAT 2014ul din 2013 au fost declanşate în Bucureşti, Constanţa, Sibiu, Mehedinţi şi Timiş. 

BACALAUREAT 2014. Aproximativ 5.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris, în judeţul Constanţa, pentru a susţine examenele din sesiunea de vară a BACALAUREAT 2014 ului, peste 1.400 dintre aceştia fiind din promoţiile anterioare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, în judeţ s-au înscris pentru a susţine BACALAUREAT 2014ul în sesiunea de vară din acest an 4.876 de absolvenți de liceu, dintre care 1.408 sunt din promoţiile anterioare

Examenul de BACALAUREAT 2014 se va desfăşura în judeţul Constanţa în 51 de centre.

În 2013, la examenul de BAC  au participat, în judeţul Constanţa, 7.285 de abcolvenţi, iar dintre aceştia 55,4 la sută au reuşit să promoveze.

 

BACALAUREAT 2014. Aproape 3.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris, în judeţul Alba, pentru a susţine examenele din sesiunea de vară a BACALAUREAT 2014ului, peste 400 dintre aceştia fiind din promoţiile anterioare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Alba, în judeţ s-au înscris pentru a susţine BACALAUREAT 2014ul în sesiunea de vară din acest an 2.926 de candidaţi, dintre care 446 sunt din promoţiile anterioare.

Pe discipline, cei mai mulţi candidaţi sunt înscrişi să susţină proba de Limba şi literatură română - 2.770 de candidaţi, Matematică - 2.105, Biologie - 1.120, Geografie - 930, Istorie - 860, Informatică - 175, în timp ce pentru Chimie s-au înscris 65 de candidaţi, la Fizică - 60, Filosofie - 11 şi Economie - doi candidaţi.

BACALAUREAT 2014. În 2013, la examenul de BAC au participat, în judeţul Alba, 3.113 absolvenţi, iar dintre aceştia 62,22 la sută au reuşit să promoveze înainte de soluţionarea contestaţiilor. Totodată, doar doi candidaţi din judeţ, de la colegiile "Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia şi "Lucian Blaga" din Sebeş, au obţinut media 10.

Ulterior, după contestaţii alţi 37 de absolvenţi au promovat BACul, iar procentul de promovare a crescut la 63,41.


Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL