“Calificarea - pas cheie pentru profesionalizarea comerțului la distanță”

“Calificarea  - pas cheie pentru profesionalizarea comerțului la distanță”
“Calificarea  - pas cheie pentru profesionalizarea comerțului la distanță”

Fundatia Corona Iaşi în parteneriat cu Asociația Ecovas din Vaslui  a implementat proiectul cu titlul “Calificarea  - pas cheie pentru profesionalizarea comerțului la distanță”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție  2.3 „ Acces şi participare la formare profesională continuă”