Coronavirus - România: 110217 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

BAREME și SUBIECTE la GEOGRAFIE la BACALAUREAT 2015. Ce a picat

Friday, 03 July 2015, 15:23 Sursă: REALITATEA.NET

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015Vineri este ultima zi pentru examenul de BACALAUREAT 2015. Are loc proba scrisă a examenului la alegere. Absolvenții de liceu au de ales dintre Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, Biologie vegetală şi animală. Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Informatică, Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie sau Sociologie. Rămâi pe Realitatea.net pentru a afla totul despre SUBIECTE, BAREME și rezolvări la Biologie. Pe 7 iulie, tot pe Realitatea.net veți afla rezultatele finale la BACALAUREAT 2015. 

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015 Absolvenţii de clasa a XII-a avut avut trei ore pentru a rezolva subiectele la Geografie.

La Subiectul I, aceştia au primit Harta politică a Europei. La subpunctul A, eleviilor li se cerea să precizez numele unui stat marca pe hartă şi numele unui oraş-capitală.

La subpunctul B, se cerea completarea pe foia de examen a răspunsurilor corecte (capitala unui stat marcat pe hartă, în ce mare se varsă fluviul Rin şi să indice cu ce literă este marcată pe hartă Belgradul).

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015 La subpunctul C, elevii au avut un cinci grile: să localizeze statul Vatican, munţii formaţi în ororgeneză alpină, oraşul care este străbătut de Sena, să identifice un oraş şi o ţară marcată pe hartă.

La subpunctul D, se cerea precizarea a trei deosebiri între clima a două stat marcate pe hartă: Ucraina şi Spania.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. La subpunctul E, elevilor li se cerea să prezinte o cauză a densităţii reduse în statul marcat pe hartă cu litera J şi o cauză a destinaţii ridicate a statului marcat pe hartă cu litera E.

La Subiectul II, absolvenţii de clasa a XII-a au primit harta României - Unităţi de relief, râuri şi oraşe.

La subpunctul A, elevii au avut să identifice un oraş şi un râu pe harta dată, iar la subpunctul B, acestora li se cerea să completeze răspunsurile corecte privind un râu, animite influenţe climatice şi un oraş.

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. La subpunctul C, elevii au avut de rezolvat 5 întrebări grilă, iar la D, acestora li se cerea să precizeze trei deosebiri între unităţile de relief.

La subpunctul E, cei care au dat Bac-ul la Geografie au avut de precizat două resurse de subsol şi două ramuri industriale din Podişul Getic.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. La Subiectul III, elevilor li se cerea să rezolve o serie de cerinşe privin producţia de energie electrică din Germania, Franţa şi Marea Britanie.

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Câți elevi au absentat

Peste 150 de mii de absolventi de liceu au fost testaţi până acum la limba română, la matematică sau istorie, le-au fost testate si cunostintele digitale, iar astazi este proba la alegere. Bacalaureatul din acest an a inregistrat însă o rată a absenteismului uriaşă - peste 50.000 de elevi nu s-au prezentat la examen.

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015 - Afişarea rezultatelor 

25 - 29 mai: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

8 - 10 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-12 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15–19 iunie: Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22-26 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie: Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie: 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie: Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8-9 iulie: Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie: Afişarea rezultatelor finale 

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015

. În ceea ce priveşte desfăşurarea examenului de maturitate, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a transmis că o parte dintre camerele video de la BAC-ul din această vară vor înregistra şi audio.

„5% dintre camerele video de la BAC-ul de anul acesta va înregistra şi audio. Există recomandarea Ministerului de a implementa şi sisteme audio. Mi se pare relevantă pregătirea elevilor, nu supravegherea”, a spus acesta.

Metodologia de organizare a Bac-ului prevede că se interzice candidaţilor să intre în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

BACALAUREAT 2015. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat 2015 dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

- au susţinut probele de evaluare a competenţelor;

- au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Rezultatele vor fi afișate în 7 iulie, până la ora 16:00. Contestațiile trebuie să fie depuse în aceeași zi, urmând să fie soluționate între 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale să fie publicate în 10 iulie.

La această sesiune a Bac-ului s-au înscris 168.945 de absolvenţi, cu peste 7.000 mai mulţi decât anul trecut. Există numeroși candidați - aproximativ 340.000 - care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în anii trecuți, însă doar 25.000 dintre ei s-au înscris la examen pentru sesiunea iunie-iulie.

BAREME GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Cum a început

SUBIECTE BACALAUREAT 2015 BIOLOGIE. Aproximativ 155.000 de elevi de clasa a XII-a au susținut luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2015 - la limba și Literatura Română şi miercuri proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie.

Dintre cei 155.321 de absolvenţi de clasa a XII-a care s-au înscris pentru susţinerea probei de limba și literatura română, s-au prezentat 149.305, adică 96,13%, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei.

Procentul este mai mare decât cel din sesiunea similară a anului trecut, când au participat 94,52% din totalul elevilor înscrişi la proba de Limba şi Literatura Română. În total, au absentat 5.942 de candidaţi, iar 74 au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

 Rezultatele examenelor de Bacalaureat vor fi afişate cu o zi mai târziu decât era programat. Ca atare, elevii de clasa a XII-a vor afla notele pe 7 iulie, zi în care vor fi depuse şi contestaţiile, şi nu pe 6 cum era stabilit iniţial.

Date de afişare a rezultatelor a fost decalată în condiţiile în care ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a emis un ordin prin care a dispus evaluarea lucrărilor în centrele de corectare din alte judeţe.

Cel mai probabil, acestea vor fi stabilite prin tragere la sorţi. În noul calendar al examenului maturităţii, soluţionarea contestaţiilor figurează în zilele de 8 şi 9 iulie, iar data afişări rezultatelor finale, rămâne aceeaşi, 10 iulie.

Înainte de anunţul oficial făcut de ministerul Educaţiei, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a anunţat că susţine această propunere.

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015: Ce trebuie să știe candidații

(1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30.

(2) Preşedintele comisiei din centrul de examen desemnează o comisie de control, formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul de pază de la intrarea în centrul de examen.

(3) La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:

- un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund;

- candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;

- candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

- candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

(4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

(5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, desemnată de comisia de examen.

(6) După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.

BAREME SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015. Reguli la examen

Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială.

În timpul desfăşurării probelor scrise, precum şi pe perioada evaluării probelor scrise, în sălile de examen şi în centrele zonale de evaluare au voie să intre numai:

a) preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul de examen;

b) persoane delegate de către Comisia Naţională de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea corectă a examenului.

Art.61 - (1) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma
3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL