Barem Bacalaureat 2015. Subiecte Limba și literatura română la BAC 2015

Monday, 29 June 2015, 12:17 Sursă: REALITATEA.NET

Autor: Realitatea.NET

Barem Bacalaureat 2015. Subiecte Limba și literatura română. Peste 150.000 de elevi din toată țara au susținut astăzi prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, a examenului de Bacalaureat 2015.

Absolvenții de liceu care au urmat cursurile unor clase cu profil Real au avut de caracterizat un personaj al următorilor scriitori români: Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinesc. De asemenea, candidații au avut de redactat un text argumentativ despre importanța sportului.

SUBIECTE BACALAUREAT 2015 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

În ceea ce privește candidații care provin din profilul Uman, ei au primit un text argumentativ despre importanța scriitorului în societate, la subiectul II, în timp ce la ultimul au avut de scris un eseu despre relația dintre două personaje în romanul interbelic.

Primul subiect a fost comun în ambele variante de subiecte, elevii având de rezolvat mai multe cerințe care aveau legătură cu un text dat: ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius.

Toate cele trei subiecte vor fi notate cu câte 30 de puncte, 10 puncte urmând să fie acordate din oficiu.

Barem Bacalaureat 2015 Profil Real. Subiecte Limba și literatura română

Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

1. Găsește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor socoteai și deștepți (2 puncte)

2. Explică rolul cratimei în secvența n-ai venit (2 puncte)

3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/ expresie care conține substantivul viață (2 puncte)

4. Precizează o temă a discuției dintre personajele din textul dat (4 puncte)

5. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/ grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe (4 puncte)

6. Menționează o modalitate de caracterizare a personajului Ruxandra, exemplificând-o cu o secvență semnificativă din textul dat. (4 puncte)

7. Prezintă rolul notațiilor autorului în textul dat (4 puncte)

8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic (4 puncte)

9. Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvență din text (4 puncte)

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 - 300 de cuvinte despre importanța practicării unui sport la orice vârstă.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

- să respecți structura discursului de tip argumentativ, formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lincvistice adecvate exprimării unei aprecieri (8 puncte)

- să ai conținutul adecvat argumentării pe tema dată, formularea ipotezei / a propriei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente (16 puncte)

- să respecți normele limbii literare (reguistrul stilistic adecvat, nromele de exprimare, de ortografie și de punctuație) și precizarea privind numărul de cuvinte (6 puncte)

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 - 900 de cuvinte despre particularitățile de construcție a unui personaj într-un text narativ studiat aparținând lui Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul / conflictele din textul narativ studiat

- evidențierea unei trăsături a prsonajului ales, ilustrate prin două episoade/citate/secvențe comentate

- ilustrarea a patru comonente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales

- susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în construcția personajului

Notă!

Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte patru puncte pentru fiecare cerință/reper)

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris - 3 puncte, abilități de analiză și argumentare - 3 puncte, utilizarea limbii literare - 2 puncte, ortografia - 2 puncte, punctuația - 2 puncte, așezarea în pagină, lizibilitatea - 1 punct, respectarea precizării prvind numărul de cuvinte - 1 punct)

Barem Bacalaureat 2015 Profil Uman. Subiecte Limba și literatura română

Subiectul I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiectul II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate

Subiectul III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic

BACALAUREAT 2015. Astăzi încep probele scrise. Când se afişează rezultatele

Examenul de Limba Română va fi susținut de 150.000 de elevi, urmând să fie adaptat profilului clasei de liceu pe care a absolvit-o fiecare candidat.

Absolvenţii de clasa a XII-a care au urmat cursurile de profil uman sau pedagogic vor primi la examenul de Bac 2015 subiecte mai dificile decât cei care provn din clasele cu profil real sau tehnologic.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE ROMÂNĂ. Subiecte Limba Română pe Edu.ro

Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat 2015 dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

au susţinut probele de evaluare a competenţelor;

au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Rezultatele vor fi afișate în 6 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile trebuie să fie depuse până la ora 16:00, în aceeași zi, urmând să fie soluționate între 7 și 9 iulie, iar rezultatele finale să fie publicate în 10 iulie.

Găsiți câteva modele de subiecte pe care elevii le vor primi la examen pe subiecte2015.edu.ro. Ultimul subiect va fi redactarea unui eseu de minimum 600 de cuvinte. Fiecare dintre cele trei subiecte propuse va fi notat cu 30 de puncte.

Bacalaureat 2015. Regulile examenului. Probele scrise

Sălile de examen sunt monitorizate video, iar candidații trebuie să se așeze câte unul în bancă, urmând instrucțiunile afișate în lista nominală de pe ușa sălii de clasă.

Nu pot fi repartizați mai mult de 15 candidați pe sală. Candidații nu se pot folosi de mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Dacă un candidat încalcă aceste reguli, el va fi exclus din examen, indiferent dacă a folosit sau nu materialele interzise.

Nici supraveghetorii nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau comunicare, dar nici cu reviste, ziare, cărți, etc.

BAC 2015. Calendarul examenului de Bacalaureat a fost modificat. Iată ce s-a schimbat

BACALAUREAT 2015 EDU.RO. Azi se dă proba scrisă la limba şi literatură română

Candidații care doresc să predea lucrările înaintea expirării timpului maxim prevăzut în metodologie - 3 ore - pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor.

Niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala după distribuirea subiectelor, decât dacă predă lucrarea scrisă. În cazuri excepționale, elevul poate părăsi sala, doar însoțit de un supraveghetor.

Bacalaureat 2015. Regulile examenului: Doar pastă sau cerneală albastră

entru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

Dacă unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest fapt este consemnat de către asistenţii supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise.

Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat".

Candidații își numerotează foile cu cifre arabe, în partea de jos a paginii și în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini, sub forma 2/5, pentru a doua pagină din totalul de cinci.

Trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

BACALAUREAT 2015. Rezultatele vor fi afişate pe 7 iulie

BACALAUREAT 2015. Rezultatele examenelor de Bacalaureat vor fi afişate cu o zi mai târziu decât era programat. Ca atare, elevii de clasa a XII-a vor afla notele pe 7 iulie, zi în care vor fi depuse şi contestaţiile, şi nu pe 6 cum era stabilit iniţial.

CITIȚI ȘI:

BACALAUREAT 2015. Luni încep probele scrise. Când se afişează rezultatele

Adaugă părerea ta
Alte articole din: Ultimele Stiri